Cennet ve Cehennem Şu Anda Mevcut mudur?

Cennet ve cehennem şuan da mevcut mudur. İçinde kimse var mıdır ?

  • 19.11.2017 16:42:18
No icon

Cennet ve cehennem şuan da mevcut mudur. İçinde kimse var mıdır ?

Ehl-i sünnet itikadına göre cennet ve cehennem yaratılmışlardır ve şuan da mevcutturlar. Buna delil olarak ayetlerde şöyle geçer;

Rabbinizin bağışına ve takva sahipleri için 'hazırlanmış' olup, genişliği gökler ve yer kadar olan cen­nete koşun. {Ali İmran 133}

Kafîrler için olan ayet de şöyledir; Kâfîrler için 'hazırlanmış' bulunan ateşten sakının. {Ali İmran 131}

Bu ve benzeri ayetler kuranda mevcuttur ve geçmiş zaman kipi ile ''hazırlandı'' diye ayetlerde geçmektedir. Yani gelecek zaman kipi ile 'hazırlanacak' denmemiştir. Ayrıca bunları destekleyen hadisler ve rivayetler vardır.

Hadiste hem cennet hem de cehennem, Miraç gecesi Peygamber aleyhisselam'a gösterilmiştir diye geçer. Bir hadis ise şöyledir;

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki; {Mirac gecesinde} cennetin kapısında durup içeri baktım. Oraya girenlerin büyük çoğunluğunun miskinler olduğunu gördüm. Dünyadaki imkan sahiplerinin cehennemlikleri ateşe gitmeye emrolunmuşlardı, geri kalanlar da mahpus idiler. Cehennemin kapısında da durdum. Oraya girenlerin büyük çoğunluğu da kadınlardı. {Buhari, Müslim}

{Ömer En-Nesefî & Akaidû'n Nesefî & Şerhû Fıkhı'l Ekber}

Cennet ve cehennem de şuan kimse var mıdır ? sorusuna cevap verecek olursak;

Şuan da beşeri olan hiç kimse cennet ve cehennemde yoktur. Fakat kesin olmasa da bir rivayete göre Hz. İdris aleyhisselam şuan da cennettedir diye bir rivayet vardır.

Çünkü Meryem sûresinde; Onu üstün bir makama yücelttik ayetinden ve meşhur olan kıssasından hareketle, onun göklere veya cennete çıkarıldığını söyleyen alimler vardır. Nitekim bu konu tefsir kitaplarında da varittir.

{Kurtûbi, Taberî, İbn Kesir & Meryem süresi 57}