2018 DHBT/KPSS Başvuruları Başladı

Sınava başvuracak adayların, Ek’te yer alan Başvuru Kılavuzu’nu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

 • 16.03.2018 16:01:15
No icon

2018 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS-Ortaöğretim/Ön Lisans), ön lisans düzeyinde 22 Ekim 2018 tarihinde, ortaöğretim düzeyinde 23 Ekim 2018 tarihinde uygulanacaktır.

 

Sınava başvuru işlemleri, 9-24 Ağustos 2018 tarihlerinde yapılacaktır. Sınav ücreti ödeme işlemleri, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için 25 Ağustos 2018 tarihinde mesai saati bitiminde; ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için 25 Ağustos 2018 tarihinde saat 23.59’da sona erecek olup başvuru süresi uzatılmayacaktır.

 

 • 2018-KPSS Ortaöğretim/Ön Lisansa son başvuru tarihi olan 24 Ağustos 2018 tarihi itibariyle ön lisans diploması almaya hak kazanmış adaylar, ortaöğretim düzeyinde sınava girmek için başvuramazlar.
 • Başvuru ekranına yansıtılan MEB e-okul ile YÖKSİS kaynaklı eğitim bilgileri, ÖSYM başvuru merkezlerinde değiştirilemez. MEB e-okul ile YÖKSİS’teki eğitim bilgilerinde eksiklik/düzeltme olan adayların başvuru süresi içinde kendi okullarına/üniversitelerine başvurarak bu bilgilerinin düzeltilmesini sağlamaları gerekmektedir. MEB e-okul ve YÖKSİS’te eğitim bilgisi bulunmayan adaylardan (KKTC hariç yurt dışı, askeri okul öğrencileri/mezunları ile ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (ais) yabancı uyruklu numarası edinen (0 ile başlayan YU numarası) adaylar), ÖSYM arşivinde de eğitim bilgisi bulunmayan veya ÖSYM arşivindeki eğitim bilgilerinde düzeltme/değişiklik bulunanların bu bilgileri, ÖSYM başvuru merkezlerince değiştirilebilecek/düzeltilebilecektir.
 • Sınava başvuru işlemini yaptığı halde sınav ücretini yatırmayan adayların başvuruları tamamlanmamış olacağından başvuru kayıt bilgileri iptal edilerek bu adayların bina/salon atamaları yapılmaz ve bu adaylar için Sınava Giriş Belgesi düzenlenmez.
 • Başvurusunu tamamlayan tüm adaylar, başvuru süresi içinde ÖSYM’nin İnternet sayfasında yer alan Aday İşlemleri Sisteminden (ais.osym.gov.tr) başvuru bilgilerini mutlaka kontrol etmeli, başvurusunun tamamlandığını teyit ederek sınavın diğer aşamalarında gerekebileceğinden aday başvuru kayıt bilgilerinin yazıcıdan bir dökümünü edinmelidir.

 

Sınava başvuracak adayların, Ek’te yer alan Başvuru Kılavuzu’nu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Adaylara saygıyla duyurulur.

Bankaya Yatırılacak Ücretler hakkında...

2018 KPSS’ye girecek ortaöğretim ve önlisans mezunu adaylar, sınav ücreti olarak 55 TL ödeyecekler.

Sınav ücretini ödemeyen adaylar sınava giremeyecekler.

DHBT’ye katılmak isteyen adayların, KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna da katılmaları zorunlu olduğu için 110 TL sınav ücreti ödeyecekler.

DHBT başvuruları 21 Eylül-3 Ekim 2018 tarihleri arasında yapılacak, sınav ise 6 Kasım 2018 tarihinde gerçekleştirilecek.

Sınavlar belirtilen tarihlerde sabah saat 9:30’da başlayacak olup adaylara 120 dakika süre verilecek.

24 Ağustos 2018 tarihi itibariyle ön lisans diploması almaya hak kazanmış adaylar, ortaöğretim düzeyinde sınava girmek için başvuru yapamayacaklar.

 

Bilindiği üzere Başkanlığımız Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım kadrolarına ilk defa açıktan veya sözleşmeli atanacaklarda, Başkanlığımızca yapılan sınav sonucunda her bir unvan için verilen yeterliğe sahip olma şartı aranmaktadır.

Açıktan atamalar ve sözleşmeli alımlar, belirlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanına sahip olanlardan KPSS puanı başarı sırasına göre atama yapılacak kadro sayısının üç katına kadar adayın çağrıldığı sözlü sınav sonucu başarı sırasına göre yapılmaktadır.

Başkanlığımız ilgili mevzuatında söz konusu kadrolara 15 Ekim 2014 tarihinden sonra atanacaklar için yeterlik şartı kaldırılarak; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ve Başkanlığımız arasında imzalanan protokol ile KPSS’ye Başkanlığımız din hizmetleri sınıfına ait kadrolara atanmak isteyenlerin mesleki bilgilerinin ölçüleceği Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) eklenmiştir.

2018 DHBT Kitapları İçin Tıklayınız

Bu itibarla, Başkanlığımız din hizmetleri sınıfına ait kadrolarına 15 Ekim 2014 tarihinden sonra ilk defa açıktan veya sözleşmeli atanacakların KPSS’de Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna ek olarak Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) oturumuna katılmaları ve bu iki oturum sonucunda alacakları puanlara göre hesaplanacak KPSSP-122 (ortaöğretim mezunları için), KPSSP-123 (ön lisans mezunları için) ve KPSSP-124 (lisans mezunları için) puanlarına sahip olmaları gerekmektedir.

2016-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT)

Sınav tarihi: 06.11.2018

KPSS Lisans Düzeyi Başvuru:
17.03.2018
31.03.2018

KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans Düzeyi Başvuru:
09.08.2018
24.08.2018

DHBT Başvuru:
21.09.2018
03.10.2018

2018 DHBT Kitapları İçin Tıklayınız

KPSS ve DİN HİZMETLERİ ALAN BİLGİSİ TESTİ (DHBT) KİM TARAFINADAN NASIL YAPILACAK?

ü DHBT’nin organizasyonu ve uygulanması ÖSYM tarafından gerçekleştirilecektir.

ü DHBT başvurusu, uygulaması, tarihi, saati, süresi ve sınavın yapılacağı iller ve sınavla ilgili diğer bilgiler ilgili yılın KPSS Kılavuzlarında yer alacak, sınav için ayrı bir kılavuz hazırlanmayacaktır.

ü KPSS başvurularında adayların, DHBT oturumuna katılmak isteyip istemedikleri bilgisi alınacak, katılmak isteyen adayların ilgili yıl KPSS’de bildirdiği başvuru bilgileri geçerli olacaktır.

ü Adaylar KPSS’ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT’ye katılacaklardır.

2018 DHBT Başvuru şartları nelerdir?

KPSS’ye başvuru koşullarını taşıyan adaylar DHBT’ye başvuru yapabilecektir. (Başkanlığımız din hizmetleri sınıfına ait kadrolara ilk defa açıktan veya sözleşmeli atanacakların KPSS puanı ile birlikte Başkanlığımız ilgili mevzuatında aranan diğer şartları taşımaları gerekmektedir.)

2018 DHBT Başvuruları Ne Zaman Alınacak?

a) DHBT’ye başvurular, lisans düzeyinde sınava katılacak adaylar için KPSS Lisans başvuruları ile birlikte; ortaöğretim veya ön lisans düzeyinde katılacaklar için KPSS Ortaöğretim/Ön lisans başvuruları ile birlikte elektronik ortamda ÖSYM'nin(http://www.osym.gov.tr/) internet adresinden alınacaktır.

b) 2018 yılında sınava başvurular, lisans düzeyinde sınava katılacak adaylar için 17 - 31 Mart 2018 tarihleri arasında 2018-KPSS Lisans başvuruları ile birlikte; ortaöğretim veya ön lisans düzeyinde katılacaklar için 9 - 24 Ağustos 2018 tarihleri arasında 2018-KPSS Ortaöğretim/Ön lisans başvuruları ile birlikte elektronik ortamda alınacaktır.

2018 DHBT sınav tarihi ne zaman?

DHBT, ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyinde KPSS’nin yapıldığı çift yıllarda ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyinde yapılacaktır. 2018 yılında DHBT 6 Kasım 2018 tarihinde yapılacaktır.

2018 DHBT Sınav Soruları Hangi Konulardan Çıkacak?

a) DHBT, çoktan seçmeli test olarak uygulanacaktır.

b) DHBT’nin ilk bölümü (DHBT-1) temel din bilgisi sorularından oluşacaktır ve tüm öğrenim düzeyleri için ortak olacaktır.

2018 DHBT Kitapları İçin Tıklayınız

DHBT-1’de aşağıdaki konulardan sorular yer alacaktır.

1. İslam İnanç Esasları

2. İslam İbadet Esasları

3. Kur’an Bilgisi (Kur’an tarihi, tecvid, Kur’an’ı anlama ve meal bilgisi)

4. Siyer

5. İslam Ahlakı

c) DHBT’nin ikinci bölümünde (DHBT-2) adayların öğrenim düzeyine göre sorular sorulacaktır. Bu sorular, lisans düzeyinde sınava katılacaklar için İlahiyat Fakültesi müfredatını, ön lisans düzeyinde sınava katılacaklar için İlahiyat ön lisans programı müfredatını, ortaöğretim düzeyinde sınava katılacaklar için İmam Hatip Lisesi müfredatını içeren sorulardan oluşacaktır.

DHBT-2’de aşağıdaki konulardan sorular yer alacaktır.

1. Tefsir

2. Fıkıh

3. Hadis

4. Akaid & Kelam

5. İslam Tarihi

6. Dinler ve Mezhepler Tarihi

7. Dini Hitabet

V- Puanların Hesaplanması

a) Sınava katılan adaylar için diğer KPSS puan türlerine ek olarak, KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu ile DHBT oturumundan alınan sonuçların birlikte hesaplandığı öğrenim düzeylerine uygun KPSSP-122 (ortaöğretim mezunları için), KPSSP-123 (ön lisans mezunları için) ve KPSSP-124 (lisans mezunları için) puanları hesaplanacaktır.

b) Puanların hesaplanmasında testlerin ağırlıkları aşağıdaki gibi olacaktır.

c) DHBT’ye girdiği öğrenim düzeyi ile aynı düzeyde KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna girmemiş; aynı öğrenim düzeyindeki KPSS Genel Yetenek Testi, Genel Kültür Testi veya DHBT’de en az bir soruya cevap kağıdı üzerinde cevap vermemiş adayların KPSSP122, KPSSP123 ve KPSSP124 puanları hesaplanmayacaktır.

d) KPSSP122, KPSSP123 ve KPSSP124 puanları, DHBT sonuçları ile birlikte açıklanacaktır.

2018 DHBT Kitapları İçin Tıklayınız

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

SORULAR VE KONU ANLATIMI HAZIRLANIRKEN NELERE DİKKAD EDİLDİ?
Bizler hem DHBT-1’i hem de DHBT-2’yi hazırlarken, öncelikle ÖSYM’nin sınav sistemlerini ve bu sınavlarda sorduğu stilleri konusunu araştırdık. Özellikle felsefe, sosyoloji, tarih, coğrafya, türkçe, din kültürü vs. gibi derslerine ait soruları inceledik. Bu çalışma sonucunda 100'e yakın soru şablonu belirledik. Bu ön çalışmadan sonra, ÖSYM'nin belirlediği ana kaynakları birebir başlık başlık özetleyerek konu anlatım kitaplarımızı hazırladık. Dikkat ediniz, ÖSYM'nin belirlediği ANA KAYNAKLARI birebir konu konu özetledik diyoruz... Bu çok önemli bir ayrıntıdır. Çünkü ÖSYM sınavda belirlediği kaynaklardan soru soracağını belirtmiştir.

Hazırladığımız DHBT kitaplarımızın en önemli özelliği, ÖSYM'nin belirlediği ANA KAYNAKLARIN birebir konu konu ünite ünite özetlenmesidir. 

Konu anlatım özetleri ve soru bankası kaynak kitaplarımızı kullanan adaylar, hem bilgi eksikliklerini giderecekler, hem de paragraf, yorum, sonuç çıkarma ve bilgiyi kullanmaya yönelik soru tarzlarını da çözme pratiğini öğrenmiş olacaksınız.
 

HANGİ DÜZEYLER HANGİ DERSLERDEN SORUMLU?

ORTAÖĞRETİM (İHL) MEZUNLARININ SORUMLU OLDUĞU DERSLER

DHBT 2: Ortaöğretim (İHL) Düzeyi Mezunları aşağıdaki 7 dersten sorumludurlar... (İHL Mezunlarına 20 soru bu derslerden gelecektir.)

 1. Tefsir
 2. Hadis
 3. Fıkıh
 4. İslam Tarihi
 5. Kelam
 6. Karşılaştırmalı Dinler Tarihi
 7. Dini Hitabet

Kaynak kitaplarımızı hazırlarken, yukarıdaki 7 derse ait ana kaynakları birebir başlık başlık ünite ünite özetledik. Daha sonra da, yukarıda belirlediğimiz soru şablonlarını kullanarak soru bankası konu anlatım kaynak kitabını hazırladık. 

Soru bankası hazırlanırken ÖSYM’nin istediği müfredat birebir olarak işlenmiş, konu ve kazanımların dışında ders kitaplarındaki bütün konular taranmış ve önemli görülen bölümler soru haline dönüştürülmüştür.

İLAHİYAT-ÖNLİSANS MEZUNLARININ SORUMLU OLDUĞU DERSLER

DHBT 2. Lisans ve Önlisans mezunlarının veya son sınıf öğrencilerinin sorumlu olduğu dersler 12 tanedir. (İlahiyat-önlisans mezunlarına 20 soru bu derslerden gelecektir.)

 

 1. Tefsir
 2. Tefsir Usulü ve Tarihi
 3. İslam Hukukuna Giriş
 4. İslam İbadet Esasları
 5. Hadis
 6. Hadis Tarihi ve Usulü
 7. İslam İnanç Esasları
 8. Kelama Giriş
 9. İlk Dönem İslam Tarihi
 10. İslam Kurumları ve Medeniyeti
 11. İslam Mezhepler Tarihi
 12. Yaşayan Dünya Dinleri

İlahiyat Önlisansa ait 12 derse kaynak kitaplarımız, ÖSYM'nin belirlediği ana kaynaklar (ders kitapları)  konu konu ve ünite ünite birebir özetlenerek hazırlanmıştır. Bu bölümdeki konu anlatımı ve soru bankası hazırlanırken, önlisans derslerinin müfredattaki kazanımları dikkate alınarak hazırlanmıştır. Kazanımların dışına çıkılmamaya çalışılmıştır. 

Sizler de, DHBT 2018 ilahiyat-önlisans ile ilgili kaynak kitap arıyorsanız, sizin için hazırladığımız KONU ANLATIMLI SORU BANKASI ve SORU BANKASI kitaplarımızı seçmeniz yeterli olacaktır. 

Kaynak seçerken dikkat etmeniz gereken en önemli kriter, DHBT 2 kitaplarında yukarıdaki 12 derse ait bilgiler mevcut mu? Eğer DHBT 2 (İlahiyat Önlisans) kaynak kitap alacaksanız ve yukarıdaki dersler yoksa, ya da bir kısmı var bir kısmı yoksa, o kaynağın sizlere çok yararlı olacağını düşünmüyoruz.

ÖSYM'nin SORU STİLLERİ NASILDIR?
ÖSYM sınavlarda, bilgiyi ölçme, kullanabilme ve yorumlayabilme kabiliyetine önem vermektedir. Soruları da buminvalde sormaktadır. Yayınladığı örnek sorularda da bu tarzın devam edeceğini görebilirsiniz. ÖSYM’nin, adayların okuma hızlarını, okuduklarını anlayabilme, zamanı kullanabilme, paragraftan sonuç çıkarabilme, yorumlama, neden-sonuç ilişkisi, bilgi ve bilgiyi kullanabilmeye yönelik soru stillerini yıllardır kullandığını müşahade ettik. 2014 yılında da bizleri şaşırtmadı tıpkı 2 Nisan 2018'da MBST sınavında olduğu gibi...

Şu konudaki düşüncelere katılmadığımızı belirtmek isteriz. Biliyorsan yorum sorularını zaten yapabilirsin. Bize göre bilmek doğru yorum yapabilme gücünü artırsa da, tam anlamıyla bilen yorum sorularını da yapar diyemeyiz. Yorum soruları kesinlikle sizin düşünce yapınızla ve birikiminizle ilgilidir. Yorum sorularında, paragrafta verilen metin ile, seçenekler arasındaki bağlantıların sağlıklı ilişkilendirilmesi gerekmektedir. Bu yetinizin gelişebilmesi için de, bu tarz soruları çözme ve aşina olmanız gerekmektedir. İşte bizim kaynak kitaplarımızın size vereceği en önemli özelliklerden biri de bu olacaktır. Bu sebeple biz diyoruz ki, bu sınavda bilmek sınavı kazanmak için yeterli olmayacaktır. Mutlaka, bilginin yanında, paragraf ile seçenekler arasındaki bağlantının kurulabilmesi gerekmektedir. Bu bağlantıyı kurabilme yeteneğinizi geliştirebileceğiniz tek kaynak DDY YAYINLARININ kaynaklarıdır..

YETERLİLİK SINAVI İLE DHBT SINAVININ KARŞILAŞTIRILMASI NASILDIR?
1. ÖSYM’nin tüm sınavları beş seçeneklidir. DİB’in yaptığı yeterlik sınavları dört seçenekliydi.
2. Bugüne kadar DİB’in yaptığı sınavlarda, en detaylı bilgilere yönelik sorular soruldu. ÖSYM’nin ise detaylı bilgi sorularını yüzde 30-40 oranında soracağını düşünmekteyiz.
3. DİB yaptığı sınavlarda, bilgiyi kullanmaya yönelik sorulara genelde yer verilmemiştir. ÖSYM’nin en çok önem verdiği soru tiplerinden biri de, bilgiyi kullanmaya yönelik sorulardır.
4. DİB’in yaptığı yeterlilik sınavlarında, sorular genelde bilgiye dayalı olduğu için adaylar süre problemi yaşamamışlardır. ÖSYM ise, sadece soruların çözülmesini değil, okuma hızlarını ve zamanın kullanılmasını da sınavlarında ölçme değerlendirme aracı olarak kullanmaktadır. Bunun için, uzun paragraf soruları ve yorum sorularıyla adayların hızlı ve analitik düşünerek sonuca en kısa zamanda ulaşmalarını beklemektedir.
5. DİB’in hazırladığı sorular genelde açık ve nettir. Bilen yapar bilmeyen ise yapamaz. Lakin ÖSYM’nin tarzı, bilginin yanında, yorum sorularıyla adayların beyin fırtınası yapmasına imkan sağlamaktadır. Eğer bu tarz soruları sınavlardan önce çözmemiş iseniz, ilk defa sınavda bu tarz sorularla karşılaşmış iseniz, zaman problemi yaşayacaksınız demektir. Bunun için, elinizdeki soru bankasındaki soru tarzlarına yönelik sorular çözmeniz gerekmektedir.
6. İpucu: DİB’in soru kökleri genelde, “….aşağıdakilerden hangisidir?” tarzında olduğu için bu tarz soruların nasıl çözüleceği bellidir. Lakin ÖSYM’nin soru tarzlarında paragraf soruları, sonuç çıkarmaya dayalı olacağından, bu tarz soruların öncelikle soru köklerinin okunup, daha sonra paragrafların okunması, sizlere zaman kazandıracaktır. Bunu alışkanlık haline getirmeniz sizin yararınıza olacaktır. 
7. Son olarak, DİB’in yaptığı sınavlarda 4 yanlış bir doğruyu götürmüyordu. Lakin ÖSYM’nin yaptığı bütün sınavlarda 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor. 

YETERLİLİK Mİ YOKSA DHBT Mİ DAHA AVANTAJLI?
Şunu da unutmamalısınız? DİB Yeterlilik sınavlarında 80 soru soruyordu. 80 Sorudan 25 adet soruyu yanlış bile yapsanız yine de 70 puanın üstünde bir puan alarak barajı geçebiliyordunuz. Lakin DHBT 1’de ve DHBT 2’de 20 şer soru sorulacak. Bu durumda, boş bırakacağınız veya yanlış yapacağınız soru adedi 5-6 soruyu geçmemesi gerekiyor. Aksi halde, barajı geçememe durumuyla karşı karşıya kalabilirsiniz.

 

Sınav Sorularının Katsayıları Kaçtır?
 

Genel yetenek sorularının katsayısı: 0.15

Genel kültür sorularının katsayısı: 0.15
 

DHBT 1-2 Sınavlarının Katsayıları

DHBT-1 Sorularının katsayısı: 0.30

DHBT-2 Sorularının katsayısı: 0.40
 

SINAV PUANI NASIL HESAPLANACAK?
Yukarıdaki sınavlara giren adayların çözdükleri sınav sorularının katsayıları yukarıda verilmiştir. Bütün bu sınavlarda doğru yapılan soru sayısı ile, onun katsayısı çarpılıp o sınavdan aldığı puan belirlenecek. Bunun sonucunda da her adayın tek bir puanı olacak. Bu puana göre atama yapılıp yapılmayacağı belirlenecek.

SINAVA KAÇ KİŞİ GİRECEK VE KİMLER SINAVI KAZANACAK?
Bu sınava yaklaşık olarak 250 bin kişinin girmesi beklenmektedir. 250 bin kişiden en yüksek puanı alan kişilerin DİB tarafından kadroya alınacağı unutulmamalıdır. Bu açıdan, sizlerin hedefi 70 puan almak değil, en yüksek puanı almak olmalıdır.

DHBT HAZIRLIK KİTAPLARIMIZI NERELERDE BULABİLİRSİNİZ?
DHBT 1, DHBT 2 (İhl düzeyi) DHBT 2 (İlahiyat-Önlisans düzeyi) KONU ANLATIMI VE SORU BANKASI kitaplarımızı Türkiye’deki bütün DİYANET VAKFI YAYINEVLERİN'de bulabilirsiniz.  Ayrıca birçok müftülük yayınevinden de alabilirsiniz. 

Türkiye'nin hemen hemen her ilinde bayiliklerimiz mevcuttur. Dini kitap satan kitapçılara mutlaka kitaplarımızı sorunuz. Bulunduğunuz bölgede bulamıyorsanız, 506 428 2 428 nolu telefondan 7/24 sipariş verebilirsiniz... 

İnternet üzerinden DDY Yayınları DHBT 2018 kitapları yazdığınızda da birçok sanal sitenin kitaplarımızı sattığını göreceksiniz. www.dindersi.com sitemizden de güvenli ve ayrıcalıklı olarak sipariş verebilirsiniz...

Ayrıca www.dindersi.com sitemizden,  kapıda ödemeli, kredi kartı, havale posta çeki yoluyla çok rahat sipariş verebilirsiniz.

Not: İnternet üzerinde veya kitapçılarda 30 TL’ye satılan kitaplarımız kargo ve kdv’yi dahil ettiğinizde 35-40 TL arasında satılmaktadır. 25 TL’nin altında bu alanda kitap olmadığını düşünürsek, onlar da kargo ve kdv eklediğinde onların kitabı da en az 35-40 TL’ye gelecektir.

Toplu siparişler için müşteri hizmetlerimizi arayınız... 506 428 2 428 - 232 343 03 02

Son Söz.. Değerli adaylar;
DHBT 1 ve 2’ye çalışırken ve kaynak kitap seçiminizi yaparken yukarıdaki bilgiler rehberiniz olsun. Satın alacağınız KONU ANLATIM ve SORU BANKASI kitaplarında arayacağınız en önemli özellik TEKRAR EDİYORUZ, MÜFREDATI BİREBİR İŞLİYOR MU? SORULAR ÖSYM TARZINA UYGUN MU? Bu iki konuya dikkat etmenizi tavsiye ediyoruz…

ÇOK ÖNEMLİ NOT:

DHBT 2018 Sınavına hazırlanan arkadaşların kaynak seçimi yaparken iki şeye dikkat etmelerini özellikle tavsiye ederiz...

1. Alacağınız kaynağın içeriği ÖSYM'nin belirlediği müfredatla birebir uyumlu mu? 

Konu anlatımlı kitap alıyorsanız, içeriğinin ÖSYM'nin belirlediği kaynaklarla birebir aynı olmasına özellikle dikkat ediniz. Konu anlatımındaki başlıkların, belirlenen ana kaynaklardak ibaşlıklarla aynı olup olmadığını mutlaka kontrol ediniz. Aksi halde, eksik hazırlanmış bir kaynaktan çalışırsanız, eksik kısımlardan gelebilecek soruları yapamayacaksınız. Bu açıdan konu anlatım kitaplarını seçerken, içeriğin ana kaynakla birebir uygun olup olmadığını kesinlikle kontrol ediniz...

2. Hazırlık kitabının içindeki sorular ÖSYM Sınav sistemine uyumlu mu? 

2 Nisan 2018 tarihinde MBSTS sınavı yapıldı. ÖSYM bu sınavda 60 sorunun yaklaşık 55 tanesini yoruma dayalı, öncüllü ve paragraf sorularından sordu.. Aşağıdakilerden hangisidir tarzındaki sorular ÖSYM formatına uygun değildir. DHBT 2018 sınavına hazırlanmak için tedarik edeceğiniz soru bankalarının içeriğindeki soruların kesinlikle paragraf soruları olup olmadığını kontrol ediniz... Yoruma dayalı, bilgiyi kullanmaya yönelik sorular olup olmadığını mutlaka kontrol ediniz.

Piyasadaki kitaplar 3 aşağı 5 yukarı hemen hemen aynı fiyattan satılmaktadır. Yukarıdaki kriterlere uymayan hazırlık kitaplarını KESİNLİKLE ALMAYINIZ... 

Son Söz; Ayrıca piyasadaki  hazırlık kitaplarının bir kısmı 5 yıl önce çıkmış, ÜÇÜ-BEŞİ BİR ARADA satılan kitaplar... Yani DHBT 1- DHBT 2- LİSANS-ÖNLİSANS-ORTAÖĞRETİM KONU ANLATIMI ve SORU BANKASI şeklinde tek kitap olarak hazırlanmıştır. 

Bu tarz kitaplar zaten DHBT 2018 sistemine uygun değildir. Bunlardan çalışılması doğru da değildir. Çünkü, aday lisans ta olsa, aynı bilgilerden çalışarak hazırlanacak sınava,  ortaöğretim mezunu da olsa aynı bilgilerden hazırlanacak sınava.... Oysa ki, ÖSYM her düzey için kaynakları ayrı ayrı belirlemiştir...Lütfen bu konuya da azami önem gösterin kaynak seçimi yaparken....

Sınava girecek tüm adaylar başarılar diliyoruz...

 

 KAPIDA ÖDEME SİPARİŞ TEL: 0505 979 88 88

 

Yorumlar