2018 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) Sınavından Sonra Süreç Nasıl İşleyecek?

Bundan sonra adaylar DİYANET’in ve/veya ÖSYM’nin açıklamasını takip edecek.

  • 16.03.2018 15:56:36
No icon

Bundan sonra adaylar DİYANET’in ve/veya ÖSYM’nin açıklamasını takip edecek. Muhtemelen DHBT puan itiraz süresi (15 gün) beklenecektir. Ancak DİYANET Kasım 2014’te alım yapabilmek için bu süreyi beklemeden de ilana çıkabilir… Biz inşallah bu süreçte sizlere en doğru haberi DHBT sonuçlarında olduğu gibi ilk olarak vermeye gayret edeceğiz. Ama sizlerin de merakını gidermek adına muhtemel süreci şimdiden belirtelim. Adaylar şimdiden sözlü sınav sürecine hazırlansınlar… Normalde devlet kurumlarına ilk defa memur alımlarında başvuru süreci ve yerleştirme genellikle ÖSYM aracılığıyla yapılmaktadır. Ancak bazı özel durumları gereği bazı kurumlar kendileri de alım ve yerleştirme sürecini yapabilmektedir. Görevin niteliği gereği sözlü sınav da yapılacağı için personel alımında DİYANET, muhtemelen doğrudan kendisi ilana çıkarak alım sürecini başlatacaktır. Bu konuda sürecin nasıl işleyeceği ile ilgili sağlıklı bir bilgi vermesi bakımından DİYANET’in bugüne kadarki uygulamalarına bakarsak muhtemelen süreç şöyle işleyecek: DİYANET, Başbakanlıkça kendisine verilen kadroyu, alacağı personel niteliğine göre belli sayıya ayıracak. DİYANET bu sayıyı ihtiyacına göre ayıracak. Kaç İmam-Hatip kaç müezzin kaç Kur’ân Kursu öğreticisi alacağını ve bunların hangi mezuniyet durumuna göre alacağını belirleyecek. Örneğin DİYANET’e Kasım 2014 için 300 personel verilmiş olsun. İhtiyacına göre 100 İmam 100 Kur’ân Kursu Öğreticisi 100 Müezzin-Kayyım şeklinde ve her 100’ü de, her alandan mezuniyet ve liyakat durumuna göre aşağıdaki ayrımda bu sayıyı ihtiyacına göre dağıtacak. Ve mezuniyete göre KPSSP ile ihtiyacı ilan ederek sözlü sınav için puan tespitine gidecek. Belirli bir tarih vererek bu tarihler arasında adayların sözlü sınava başvurusunu isteyecek. UNVANI GRUBU KPSS MEZUNİYET DURUMU KPSS PUANI KONTENJAN SAYISI Kur’ân Kursu Öğreticisi 1 İlahiyat Fakültesi+Hafız KPSSP124 2 2 İlahiyat Fakültesi KPSSP124 4 3 İlahiyat Ön Lisans+Diğer Lisans+Hafız KPSSP124 2 4 İlahiyat Ön Lisans +Diğer Lisans KPSSP124 2 5 İlahiyat Ön Lisans+Hafız KPSSP123 12 6 İlahiyat Ön Lisans KPSSP123 21 7 İ.H.L+Diğer Lisans+Hafız KPSSP124 4 8 İ.H.L+Diğer Lisans KPSSP124 4 9 İ.H.L+Diğer Ön Lisans+Hafız KPSSP123 2 10 İ.H.L+Diğer Ön Lisans KPSSP123 2 11 İ.H.L+Hafız KPSSP9122 30 12 İ.H.L KPSSP122 15 TOPLAM 100 UNVANI GRUBU KPSS MEZUNİYET DURUMU KPSS PUANI KONTENJAN SAYISI İmam-Hatip 1 İlahiyat Fakültesi+Hafız KPSSP124 2 2 İlahiyat Fakültesi KPSSP124 4 3 İlahiyat Ön Lisans+Diğer Lisans+Hafız KPSSP124 2 4 İlahiyat Ön Lisans +Diğer Lisans KPSSP124 2 5 İlahiyat Ön Lisans+Hafız KPSSP123 12 6 İlahiyat Ön Lisans KPSSP123 21 7 İ.H.L+Diğer Lisans+Hafız KPSSP124 4 8 İ.H.L+Diğer Lisans KPSSP124 4 9 İ.H.L+Diğer Ön Lisans+Hafız KPSSP123 2 10 İ.H.L+Diğer Ön Lisans KPSSP123 2 11 İ.H.L+Hafız KPSSP9122 30 12 İ.H.L KPSSP122 15 TOPLAM 100 UNVANI GRUBU KPSS MEZUNİYET DURUMU KPSS PUANI KONTENJAN SAYISI Müezzin-Kayyım 1 İlahiyat Fakültesi+Hafız KPSSP124 2 2 İlahiyat Fakültesi KPSSP124 4 3 İlahiyat Ön Lisans+Diğer Lisans+Hafız KPSSP124 2 4 İlahiyat Ön Lisans +Diğer Lisans KPSSP124 2 5 İlahiyat Ön Lisans+Hafız KPSSP123 12 6 İlahiyat Ön Lisans KPSSP123 21 7 İ.H.L+Diğer Lisans+Hafız KPSSP124 4 8 İ.H.L+Diğer Lisans KPSSP124 4 9 İ.H.L+Diğer Ön Lisans+Hafız KPSSP123 2 10 İ.H.L+Diğer Ön Lisans KPSSP123 2 11 İ.H.L+Hafız KPSSP9122 30 12 İ.H.L KPSSP122 15 TOPLAM 100 Bu tablo, SÖZLÜ SINAV sürecini anlatmak için tahmini olarak hazırlanmıştır.   2014 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınarak (mezuniyete göre ihtiyaç duyduğu) her bir grup için yukarıdaki tabloda belirtilen boş pozisyon sayısının üç (3) katına kadar Başkanlıkça yapılacak sözlü sınava çağrılacak adaylar arasından sınav sonucu başarı sırasına göre kadrolu imam-hatip, Kur’ân Kurs Öğreticisi ve Müezzin-Kayyım alınacak. Diyanet, Sözlü sınava başvuru koşullarında muhtemelen; 1. Başvuru için, mezuniyet durumuna göre 2014 KPSSP 122, 123 124 esas olacak. ♦ Lisans mezunları için 2014 yılı KPSS (B) grubu KPSSP124 puan türünden 70 (bunu Diyanet belirleyecek) veya üzeri puan almış olmak, ♦ Önlisans mezunları için 2014 yılı KPSS (B) grubu KPSSP123 puan türünden 70 (bunu Diyanet belirleyecek)veya üzeri puan almış olmak, ♦ Ortaöğretim mezunları için 2014 yılı KPSS (B) grubu KPSSP122 puan türünden 70 (bunu Diyanet belirleyecek) veya üzeri puan almış olmak… şartlarını arayacak… 2. En az İmam Hatip Lisesi mezunu olma şartı aranacak ve en az İHL mezunu olmayan adaylar başvuruda bulunamayacak. 3. Daha önce alınan yeterlik belgeleri geçerli olmayacak. DİYANET’in Sözlü Sınav alım ilanında belirteceği puan ve üzeri olan adaylar, yine başvuru ilanında DİYANET’in belirteceği, (muhtemelen https://ikys.diyanet.gov.tr/sinav/kurumdisi adresinden) internetten başvurusunu yapacaklar. Daha sonra istenen belgelerle İl Müftülüklerine müracaat edecekler ve İl Müftülüklerindeki İKYS il yöneticileri, adayın e-başvuru formuna girdiği bilgiler ile verdiği belgelerdeki bilgilerin doğruluğunu tespit ettikten sonra aktivasyon işlemini gerçekleştireceklerdir. Sınava katılma şartlarını taşıyan ve duyuruya uygun şekilde yapılan başvuruların, başvuru yapılan kontenjan grubuna tanınan sayıdan fazla olması halinde, kontenjan grubu dikkate alınarak KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilan edilen kontenjan sayısının üç (3) katına kadar aday sözlü sınava alınacak. KPSS puan sırasına göre bir grupta son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde bu adayların tamamı sözlü sınava çağrılacak. Sözlü Sınava girmeye hak kazananların Sözlü sınava katılacakları yerler ve tarihler başvuruların sona ermesinden sonra yapılacak hazırlıkların ardından ileri bir tarihte DİYANET tarafından ilan edilecek. DİYANET, bu süreçte sözlü sınava her kategoride çağrılan son adayın KPSSP’sini de ilan edecek. Adaylardan başvuruda bulunanları, DİYANET, belirli merkezlerde sınava alacak. Sözlü Sınav muhtemelen Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, Elazığ, Erzurum, İstanbul, Kastamonu, Kayseri, Konya, Manisa, Samsun, Trabzon, Şanlıurfa ve Van sınav merkezlerinde yapılacak.  * Adaylar, sözlü sınava gelirken sınav giriş belgesi ile birlikte T.C Kimlik No’lu kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı,  pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır. * Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Söz konusu adaylara hangi sebeple olursa olsun ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir. * Sözlü sınavda başarılı sayılmak için en az 70 puan alınması şarttır. * Sözlü sınav puanı sınav komisyonu/kurulu üyelerinin her birinin sözlü sınavda ayrı ayrı verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle tespit edilir. * Sınav sonuçları, Başkanlığın internet sitesinde (www.diyanet.gov.tr) ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir. Sözlü Sınav Konuları DİYANET’İN Sınav Yönetmeliğine göre; Sözlü sınavda muhtemelen Başkanlıkça belirlenecek konularda ve adayların atanacağı kadronun gerektirdiği tahsil şartına uygun sorular sorulacaktır. DİYANET daha önce bu konuda yaptığı sözlü sınavlarda aşağıdaki konuları esas almıştır. Yeni sözlü sınavda da buna benzer bir sürecin olacağını tahmin edebiliriz. Muhtemel Sözlü Sınav Konuları 1.      Kur’an-ı Kerim, (70 puan) 2.      Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları), (20 puan) 3.      Hitabet ve etik ilkeleri. (10 puan) İmam-Hatip unvanı için sözlü sınava katılacakların temel ve özel yeterliklerinin tespitinde, Başkanlığın web sayfasında yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında din hizmetlerini yürütenlerin temel ve özel yeterlik kriterleri esas alınır. Bu kriterleri öğrenmek için tıklayınız. SÖZLÜ SINAVA İTİRAZ Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığın İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne yapılacaktır. İtirazlar, Başkanlıkça en fazla 15 (on beş) gün içinde incelenerek karara bağlanacak ve adaya bildirilecektir. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığın İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne ulaştırılmayan, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Başkanlıkla İletişim Yazışma Adresi: Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800 Çankaya/ANKARA   e-mail : persis@diyanet.gov.tr Telefon : (0312) 295 70 00   SÖZLÜ SINAV SONRASI YERLEŞTİRME SÜRECİ 1. Tercih işlemleri, Başkanlıkça belirlenecek tarihler içerisinde https://ikys.diyanet.gov.tr/sinav/kurumdisi adresinden yapılacaktır. 2. Sözlü sınav sonucu başarılı olan adaylar arasından, en yüksek puandan başlanmak suretiyle başarı sırasına göre, ilan edilen kontenjan sayısı kadar adaya tercih hakkı verilecektir. 3. Başarı sıralamasında sırasıyla sözlü sınav puanı yüksek olana, KPSS puanı yüksek olana, KPSS’ye katıldığı öğrenim belgesinin mezuniyet tarihi önce olana, doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir. 4. Tercih hakkı elde eden adaylar, Başkanlıkça belirlenecek tarihler içerisinde https://ikys.diyanet.gov.tr/sinav/kurumdisi adresinden ilan edilecek tercih programı aracılığıyla tercihlerini yapacaklardır. Tercih formunu doldurmayan/dolduramayan adaylara her ne sebeple olursa olsun ek tercih hakkı verilmeyecektir. 5. Tercih yapmaya hak kazanan adaylar en fazla 25 yer tercihinde bulunabileceklerdir. 6. Yerleştirmeler adayların tercih formundaki yer tercihleri ve başarı sıralaması dikkate alınarak yapılacaktır. Yerleşemeyen adaylar başarı sırasına göre 2016 yılı KPSS-DHBT sürecine kadar ihtiyaca göre atanabilecektir. Kazanan adayların atamasının tamamlanması halinde DİYANET, eğer sınav süreciyle ilgili bir değişiklik olmazsa, 2016 KPSS-DHBT’ye kadar yeniden bir sözlü sınav süreci başlatabilir. Tüm adaylara başarılar dileriz.
Bu haber mihraphaber.com'dan alınmıştır.

 

 KAPIDA ÖDEME SİPARİŞ TEL: 0505 979 88 88

 

Yorumlar