Diyanet-Sen'in Vekiller ve Fahriler için Sunduğu Teklif Maddeleri

Diyanet-Sen'in Vekiller ve Fahriler için Sunduğu Teklif Maddeleri

  • 04.04.2018 11:51:46
No icon

Madde 15. Vekil Olarak Görev Yapan Personelin Uzun Süreli Çalışması

Kur'an Kursu, imam-hatip ve müezzin-kayyım kadrolarında vekil olarak görev yapan personelin 4/B kapsamına alınması sağlanır. 

Madde 16. Vekillikte Geçen Sürenin Değerlendirilmesi 

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde vekil olarak görev yapan personelin kadroya geçmesi halinde vekillikte geçen süreleri 633 sayılı Kanun'un geçici 11. maddesi uyarınca kadro-dereceden kazanılmış hak aylıklarından sayılır. 

(Geçici 11. Madde: İmam-hatip kadrolarına vekaleten atananlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte görevli olanlar veya askerlik hizmeti nedeniyle söz konusu görevden ayrılmış olanlar Devlet Personel Başkanlığınca açılan kamu personeli seçme sınavlarının herhangi birinden, Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenecek yeterli puanı almış olmaları koşuluyla aynı göreve aday imam-hatip olarak atanmış sayılırlar.

Bu kişilerden asaleti tasdik edilenlerin vekil imam-hatiplikte geçen hizmet süreleri, kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilir.) 

Madde 17. Vekil Görevlilerin izin Hakları

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde vekil statüde görev yapan Kur'an Kursu Öğretici, imam-hatip ve müezzin-kayyım olarak görev yapanların yıllık ve mazeret izinlerinin kadrolu personel gibi uygulanır.

(izinli olduğu süreler maaşlarından mahsup edilmez.)