DHBT sınav sonuçları ne zaman hangi gün açıklanacak? İşte ÖSYM tarafından belirlenen tarih!

DHBT sınav sonuçları ne zaman hangi gün açıklanacak? İşte ÖSYM tarafından belirlenen tarih!

  • 10.12.2018 11:27:53
No icon

DHBT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu, ÖSYM'nin pazar günü gerçekleştirdiği sınavın hemen ardından araştırılmaya başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda görev almak dahil oldukları sınavda nasıl bir sonuç elde ettiklerini DHBT sınav sonuçları ile öğrenecek olan adaylar, bu sürecin nasıl gelişeceğini sorgulamaya devam ediyor. Peki, DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

9 Aralık Pazar günü 11.15'te tamamlanan DHBT sınavının ardından gözler sonuç bilgisine çevrildi. ÖSYM'nin birçok merkezde gerçekleştirdiği sınavlara katılım sağlayan adaylar, DHBT sonuçları için internet üzerinden araştırmalarına başladı. Peki, DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM'den alınan net bilgiler

DHBT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin resmi sınav takviminde yer alan bilgilere göre 2018 DHBT sınav sonuçları 4 Ocak 2019 tarihinde erişime açılacak. 

Sonuçların değerlendirilmesi aşamasında ise şu yöntemler izlenecek;

Değerlendirme sırasında doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Bu sınava katılan adayların öğrenim düzeylerine uygun ilgili yılın KPSS puanları yanında, öğrenim düzeylerine uygun KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanları da hesaplanacaktır. KPSS puanları ilgili KPSS Kılavuzlarında yer alacak “Değerlendirme” maddesinde belirtildiği şekilde hesaplanacaktır.

Bu sınava katılacak adaylar için öğrenim düzeylerine göre hesaplanacak olan KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanları, KPSS sonuç bilgileri içinde yer almayacak, DHBT sonuç bilgileri içinde yer alacaktır. 

Adayların KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanlarının hesaplanabilmesi için DHBT’ye girdiği öğrenim düzeyi ile aynı düzeyde KPSS’ye girmiş olması gerekmektedir. DHBT’ye girdiği öğrenim düzeyi ile aynı öğrenim düzeyde KPSS’ye girmemiş adayların puanları hesaplanmayacaktır.

Sınav sonuçları her öğrenim düzeyi için (ortaöğretim, ön lisans, lisans) ayrı ayrı değerlendirilecektir. Puanlar, 100 üzerinden puanlara dönüştürülecektir. Puanların hesaplanmasında testlerin ağırlıkları aşağıdaki gibi olacaktır. İlgili testte en az “1 ham puanı (net)” bulunmayan adayların KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanı hesaplanmayacaktır.

DHBT-1 KONULARI

a) İslam İnanç Esasları
b) İslam İbadet Esasları
c) Kur’an Bilgisi (Kur’an tarihi, tecvid, Kur’an’ı anlama ve meal bilgisi)
d) Siyer
e) İslam Ahlakı

DHBT-2 KONULARI

a) Tefsir
b) Fıkıh
c) Hadis
d) Akaid ve Kelam
e) İslam Tarihi
f) Dinler ve Mezhepler Tarihi
g) Dini Hitabet

hürriyet

Yorumlar