MEB'den Önemli Değişiklikler...

Milli Eğitim Bakanlığı, okulların kapandığı Haziran ayından bu yana pek çok değişikliğe imza attı. Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği, Kurullar ve Zümreler Yönergesi gibi mevzuatta yapılan değişiklikler, müfredat değişiklikleri ve Öğretmen Strateji Belgesi öğ

  • 02.11.2017 14:03:18
No icon

Milli Eğitim Bakanlığı, okulların kapandığı Haziran ayından bu yana pek çok değişikliğe imza attı. Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği, Kurullar ve Zümreler Yönergesi gibi mevzuatta yapılan değişiklikler, müfredat değişiklikleri ve Öğretmen Strateji Belgesi öğretmenlerin mesleki alışkanlıklarını da değiştirecek nitelikte. Haftalık ders çizelgelerindeki değişiklikler nedeniyle Ekim ayında yapılacak norm güncellemelerinden kaynaklanacak yeni norm maduriyetleri de bizi bekliyor.

Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinde Neler Değişti? Sosyal etkinlikler kapsamında öğrencilerin seçtiği/seçildiği öğrenci kulübünün, katıldığı toplum hizmetlerinin, yaptığı çalışmaların ve bunlara ilişkin verilen belgeler artık e-Okul sistemi içinde yer alan sosyal etkinlik modülüne işlenecek. Yine aynı değişikliğe göre okulda kurulan Sosyal Etkinlikler Kurulu sene başı öğretmenler kurulunda belirlenen anılacak ya da kutlanacak belirli gün ve haftaların öğrenci kulüplerine dağılımını, hangilerinin sınıf içi, sınıflar arası, eğitim kurumu düzeyinde ya da eğitim kurumu dışında gerçekleştirileceğine yönelik planlanmayı yapacak. Açık öğretim okullarında öğrenim gören öğrencilerden ortaokul seviyesinde olanlar 15 yaşını, orta öğretim seviyesinde olanlar 18 yaşını tamamlamamış olmak kaydıyla aynı düzeydeki istediği bir örgün eğitim kurumunda, yüz yüze eğitim alanlar ise bu eğitimi aldıkları eğitim kurumlarında isteğe bağlı olarak sosyal etkinliklere katılabilecekler. Bu konuda her ne kadar kontenjan uygulansa da katılacak öğrencinin uyumu ayrı bir sorun olarak kalacaktır. Toplum hizmeti çalışmaları öğrenci kulüpleri, gönüllü öğrenci grupları, öğretmenler, veli ve ilgili diğer kişi, kurum ve kuruluşların katılımıyla yapılacak. Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesinde Göze Çarpanlar Yönergeye göre Öğretmen Kurulu toplantı gündemi yönergede belirtilmiş olan gündem maddeleri esas alınarak ve toplantıya katılanların oy çokluğu ile gündeme alınması kabul edilen gündem maddelerinden oluşur. Öğretmenler kurulu yönergedeki takvime göre Eylül ayının ilk 3 iş günüde, ikinci dönemin ilk 2 gününde ve ders yılı bitimini takip eden ilk 2 iş gününde toplanır. Kurul toplanmadan önce öğretmenler kurulu üyelerine toplantı öncesi e-Kurul ve Zümre Modülü üzerinden toplanılacak gündem açıklanır. Toplantı tarih, saat, yer ve gündem maddeleri 5 gün öncesinden yazı ile olağandışı durumlarda ise elektronik posta veya diğer bilişim araçları ile ilgili kişilere duyurulur. Zümre toplantıları ders yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında, ve ders yılı sonunda yapılır. Tek öğretmen varsa müdür veya müdür yardımcısı ile yapılacaktır. Toplantı gündem maddeleri ve alınan kararlar e-okul sistemi içinde e-kurul ve zümre modülüne işlenir. Öğretmen Strateji Belgesi Okullardaki öğretmenlik uygulamasına rehberlik edecek yönetici ve öğretmenlere, Öğretmen Yeterlikleri çerçevesinde, nitelikleri MEB tarafından tanımlanmış uygulama koordinatörü/öğretmeni eğitimi ve sertifikası verilmesi, bu uygulamaların gerekli sertifikaya sahip deneyimli öğretmenler tarafından yürütülmesi hedefleniyor. Öğretmenlerin gelişim ihtiyacını tespit için periyodik olarak yapılacak bir PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEMİ hayat geçirilecek. Okul Temelli Mesleki Gelişim Modeli’nin (OTMG) geliştirilmesi hedefleniyor. Bu model ile öğretmenlerin yeterliklere dayalı öz değerlendirme yaparak öğrenme ve gelişim sorumluluklarını üstlenmeleri ve meslektaşlarıyla paylaşım ve iş birliği yapmaları isteniyor. Öğretmenlerin, mesleği ve alanına ilişkin gönüllü faaliyetleri ile okul dışı çalışmaları, yapılacak sınavlar, Öğretmen Akademilerinde alacakları eğitimler ve öğrenci başarıları gibi çeşitli ölçütlerin dikkate alındığı bir KARİYER SİSTEMİ hedefleniyor. egitimcalisani.com