Meb’in Askıya Çıkardığı Yeni Müfredatın Değerlendirmesi

Meb’in 4-8 ile ilgili  askıya çıkardığı müfredatla ilgili değerlendirmeye geçmeden önce, öğretmenler olarak istenilen seviyede olmasa da, daha önceki yıllarda özellikle seminer dönemlerinde ve Din Öğretiminin toplantılarında dile getirilen eleştirilerin b

  • 02.11.2017 14:55:11
No icon

Meb’in Askıya Çıkardığı Yeni Müfredatın Değerlendirilmesi

(2017-2018 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi)

Meb’in 4-8 ile ilgili  askıya çıkardığı müfredatla ilgili değerlendirmeye geçmeden önce, öğretmenler olarak istenilen seviyede olmasa da, daha önceki yıllarda özellikle seminer dönemlerinde ve Din Öğretiminin toplantılarında dile getirilen eleştirilerin büyük bir bölümünün dikkate alınarak müfredatın hazırlandığını görmek bizleri sevindirmiştir.

Ancak birkaç hususta, Meb’in müfredatı hazırlarken bizlerden farklı düşünerek eleştirilerimizi dikkate almadığını görmekteyiz. Müfredat askıdan indikten sonra tekrar gözden geçirileceğini düşünüyoruz.

8. Sınıf Öğrenme Alanlarının Değerlendirilmesi.

En önemli değişikliklerden biri 8. Sınıflara 2 tane yeni öğrenme alanı eklenmiş. 1.si Din Hayat, 2.si Anadoluda İslam, tebrik ediyoruz gerekli ve elzem öğrenme alanları eklenmiş. Ayrıca 7. Sınıfta işlenen Ahiret Hayatı ünitesi, 8. Sınıfa kaydırılmış bu da yerinde bir değişiklik olarak göze çarpıyor. Hz. Muhammed (s.a.v) ve Kur’an’ı Kerim ünitelerinde herhangi bir değişiklik yapılmamış.

7. Sınıf Öğrenme Alanlarının Değerlendirilmesi.

7. Sınıftaki değişikliklerin en önemlisi, yıllardır Kaza ve Kader öğrenme alanının 4-8. Sınıf öğrencileri için anlaşılması ve anlatılması zor bir konu olduğu, bu ünitenin ortaöğretim düzeyine kaydırılması ile ilgili raporlar hazırladık. Aynı eleştirileri İslam düşüncesindeki yorumlar ünitesi için de yapmıştık. Lakin, Meb bu konuda öğretmenler gibi düşünmeyip, 8. Sınıftaki Kaza Kader Ünitesini 7. Sınıfa almış, İslam Düşüncesindeki Yorumları da aynen 7. Sınıfta bırakmıştır. Bu iki ünite bu yaş grubu öğrencilerine ağır olduğu düşüncesi hala bizde ağır basıyor.  Bu zorluğu, öğrencilere anlatırken de görmekteyiz.  Ayrıca 8. Sınıftaki, Zekat ve Hac ünitelerinin 7. Sınıfa kaydırılmasında herhangi bir beis görmüyoruz. Ayrıca ahlaki davranışlarla ilgili eklenen yeni ünitenin de 7. Sınıf düzeyine uygun olduğunu düşünüyoruz.

6. Sınıf Öğrenme Alanlarının Değerlendirilmesi;

6. Sınıfta yapılan en büyük değişiklik, Değerlerimiz öğrenme alanının müfredata girmesidir. Hem de kapsamlı ve detaylı bir ünite olarak karşımıza çıkmaktadır. Daha önce peygamberler ünitesinde işlenip işlenmemesi muvazaalı konu olan, Peygamberlerin sıfatları konusu, bu müfredatta net bir şekilde yer almıştır. Sıdk, emanet, fetanet, tebliğ vs.g ibi sıfatların işlenmesi gerekliliğine yer verilmiştir.

Ayrıca, Namaz ünitesinde, ezanın okunuşu konusu işlenirken, Caferilere göre ezan konusu da müfredata girmiştir.  Hz. Muhammed’in Hayatı ünitesinde, verilmesi gereken kavramların içine, davet, tebliğ, cihad, hicret, seriyye, gazve, sulh, Mescid-i Nebi, Ravza-i Mutahhara kavramları da girmiştir. Bu çok olumlu ve yararlı olmuştur.

Değerlerimiz ünitesiyle, Ehl-i Beyt Sevgisi, Vatan ve Millet Sevgisi, Bayrak ve İstiklal Marşı, Şehitlik ve Gazilik gibi çok önemli başlıklara yer verilmiştir. Ayrıca, bu ünitede şehitlik, gazilik, Ehl-i Beyt gibi kavramların öğretilmesi kazanımları da yerinde olmuştur.

5. Sınıf  Öğrenme Alanlarının Değerlendirilmesi;

5. Sınıf 1. Ünite Dua öğrenme alanı çok yerinde ve uygun bir ünite olarak karşımıza çıkmaktadır.

5. sınıf 2. Ünite Allah'a İman Öğrenme alanında özellikle verilmek istenen kavramların da 5. sınıf öğrenci düzeyi için ağır olduğunu düşünüyoruz. Özellikle; İhlas, Halik, Samed, Rahmat, Rahim, Semi, Basar, Alim, Kadir, Halil, Hanif, Tevhid. Vs. gibi kavramların 5. Sınıf öğrenci düzeyinde anlaşılma ve anlatılma konusunda problem teşkil edileceğini düşünmekteyiz.

5. sınıf 3. Ünite Meleklere İman özellikle, görünmeyen varlıklar, konusu soyut olduğundan, 11 yaş grubundaki öğrencilerin konuyu anlama ve öğretmenin anlatması konusunda sıkıntılar yaşanacağı kanısındayız. Cin, Şeytan, Melek, İblis vs. kavramların bu yaş grubundaki öğrenciler tarafından yeterince algılanamayacağı endişesindeyiz.

5. Sınıf 4. Ünite  Ramazan Ayı ve Oruç ünitesi 7. Sınıftan 5. Sınıfa kaydırılan öğrenme alanıdır. Bu ünitede dikkatimizi çeken en önemli nokta, Muharrem orucu ile Ramazan Orucunu çocuklar acaba karıştırabilirler mi? Bunun dışında herhangi bir sıkıntı görünmemektedir. Bu yaş grubu çocuklara uygun bir ünitedir.

5. sınıf 5. Öğrenme Alanı; Adap ve Nezaket: Bu ünite 5. Sınıf düzeyine çok uygundur. Bize göre bu üniteye yönelik hem konu, hem de kazanımlar çoğaltılabilir miydi? İnşaallah taslaktan sonra bu konudaki çalışmalar yapılır.

4-8. Sınıf Müfredatı Hakkında Genel Değerlendirme.

1.En çok eleştirilecek konu, 4-5-9. Sınıflar düzeyindeki müfredat değişikliğinin 2017-2018 eğitim öğretim yılında uygulamaya geçilecek olmasıdır. Bu yıl bu değişikliklerin kesinlikle uygulanmaması gerektiğini düşünüyoruz. Hem meb’in hem de öğretmenlerin program ile ilgili eleştirileri dikkate alarak, kitapları hazırlaması kitapların baskısı, okullara dağıtılması zamanında olmayacağından hem öğrenciler hem de öğretmenler büyük sıkıntı çekeceklerdir. Acelesi yok, önümüzdeki yıl uygulamaya geçilmesinde herhangi bir engel de yok zaten.

2. Genel olarak müfredat 4-12. Sınıfa tekrarlanmayan öğrenme alanlarından oluşmuş.  Meb’in bu konudaki çalışmasını çok başarılı buluyoruz.

3. Her sınıf düzeyinde, her öğrenme alanının sonuna sure okunuşu ve anlamının konulması bizce çok mantıklı ve yararlıdır. Lakin, müfredat detaylarında bu surelerinin ezberlenip ezberlenmeyeceği konusunda bir bilgi yer almamaktadır. Müfredatta bu konuya dair net kesin bilgi verilmesinin yararlı olacağını düşünüyoruz.

4. Müfredatın genelinde ülkemizde ve dünyadaki dini grupların, mezheplerin düşüncelerin ve akımların yer alması çok yararlı ve faydalı olmuştur. Özellikle, Fener Rum Patriği, Ortodoks klişesi, Süryaniler, Yezidiler vs. gibi ülkemizdeki azınlıklar ile ilgili bilgiler çok kapsayıcı olmuştur.

5. Özellikle felsefi akımlara yer verilmesi de bizce yerinde bir karardır.

6. Beşeri dinler ile ilgili, özellikle dini ritüellerinin ve ibadet şekillerinin öğretilecek olması, fazla detay olarak görülmek ile birlikte, faydalı olacaktır.

7. Özellikle Ortaöğretim müfredatında bazı öğrenme alanları ve alt başlıklarının, Türkiye’de üniversitelerde bile tez olarak çalışılmaması dersi anlatan öğretmen ve öğrencileri zorlayacaktır. Bu konuların tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Genel olarak, hazırlanan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Taslak müfredatı olumlu buluyoruz. Askı sürecindeki eleştirilerin dikkate alınarak tekrar gözden geçirilmesini ve önümüzdeki yıl okullarda okutulmaya başlanmasının çok yerinde ve uygun olacağını düşünüyoruz.

Ülkemize, Vatanımıza, Öğretmen ve Öğrencilerimize hayırlı olmasını Yüce Mevlamızdan diliyoruz.

DDY Yayınları

Komisyon Bşk.

Necmi KOBYA

4-12. SINIF YENİ MÜFREDAT İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER

Yeni müfredatta Atatürk içeriği kısıtlandı, evrim ünitesi kaldırıldı

Yeni müfredat programı taslağında, 'evrim ünitesi' kaldırılırken, Atatürk içerikli dersler kısıtlandı. 15 Temmuz ise 6. sınıflarda okutulacak. 

Milli Eğitim Bakanı (MEB) İsmet Yılmaz, uzun süredir üzerinde çalışılan eğitimde yeni müfredatı dün açıkladı.

Öneriler için bir ay askıya çıkacak yeni müfredatta, çalışmalara 20 Şubat’ta son şekli verilerek kitap yazımı başlayacak. 2017-2018 döneminde geçilecek yeni müfredat 1’inci, 5’inci ve 9’uncu sınıflardan itibaren uygulanacak.

Hürriyet'ten Gönül Koca ve Önder Önder'in haberine göre, bir yılı aşkın süredir çalışılanı müfredatta öne çıkan değişiklikler şöyle;

15 TEMMUZ 6.SINIFTA,  'EVRİM ÜNİTESİ' YOK

15 Temmuz darbe girişimi ilk kez 6’ncı sınıfta okutulan sosyal bilgiler dersinde yer alacak. Akademik bilgi yoğunluğu azaltıldı. Öğrencileri zorlayan ve özel ders, ek kaynak ihtiyaçları doğuran, üst öğrenim düzeyine bırakılacak konular ayıklandı.

Müfredatı hazırlanan ancak henüz askıya çıkarılmayan din dersi kapsamında, İslamiyet haricindeki diğer dinlere ve mezheplere ayrılan konular genişletilecek. Din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinde konu yoğunluğu azaltılacak. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) konu olan Hıristiyanlık, Yahudilik, Alevilik konularının daha az anlatılması şikâyetleri dikkate alınacak.

Yeni müfredata göre, lise son sınıf biyoloji dersinin müfredatında yer alan, “Hayatın başlangıcı ve evrim” ünitesi çıkarıldı. Evrim ünitesi, “Canlılar ve çevre” başlıklı bir ünite ile değiştirildi. Ünitede öğrencilere çevre şartlarının genetik değişimlerin sürekliliğine olan etkisi açıklanacak.

BAKAN'IN 'EVRİM' YORUMU: İLİM MİDİR, VARSAYIM MIDIR, KURAMSAL MIDIR TARTIŞMA GEREKTİRİYOR

Bakan Yılmaz, Eğitim-Bir Sen’in inkılap tarihinin kaldırılması önerisinin sorulması üzerine, “Bununla ilgili bir çalışma yok. Askıya çıkarılan dersler arasında Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi var” dedi. Yılmaz, fizik ve fen kitaplarında ‘büyük patlama’ ve ‘evrim’ konularının çıkarılmasıyla ilgili soruyu ise şöyle yanıtladı: “Taslağı inceleyin, herkes görüşünü söylesin. Ondan sonra ortaya bir metin çıkacaktır. İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır. İlim ne söylüyorsa biz onu takip edeceğiz. Diğeri de ilim midir, varsayım mıdır, kuramsal mıdır ayrı bir tartışma gerektiriyor.”

ATATÜRK İÇERİKLİ DERSLER AZALTILDI

İlkokul birinci sınıf müfredatında Atatürk ile ilgili konularda da değişiklikler yapılması planlandı. Atatürk ile ilgili 1’inci sınıf öğrencilerine aktarılacak bilgiler azaltılıyor. 1’inci sınıfta Atatürk’ün sadece hayatı hakkında bilgi, beceri ve değer sahibi olmaları hedefleniyor. Daha önce birinci sınıfta değinilen, “Atatürk’ün çocukluğunun araştırılması” 2’nci sınıf, “Atatürk’ün kişilik özelliklerinin araştırılması” ise 3. sınıf kazanımı olarak yer aldı.

Taslakta “Atatürk’ün hayatını bilir” başlığında, “Görsel ve işitsel materyallerle Atatürk’ün sadece doğum yeri, anne ve babasının adı, ölüm yeri ve Anıtkabir üzerinde durulur” denildi.

Eski müfredatta, 1’inci sınıfta Atatürk ile ilgili verilecek kazanımlar arasında şu ifadeler yer alıyordu: “Atatürk’ün vatan ve millet sevgisi vurgulanacak. Yurdumuzun Atatürk’ün önderliğinde düşmanlardan kurtarıldığı belirtilecek. Atatürk’ün doğum yeri ve tarihi, anne ve babasının adı, ölüm yeri ve tarihi, Anıtkabir’in yeri konusunda öğrencilerde merak uyandırılarak Atatürk’ün hayatını öğrenmeye istekli olmaları sağlanacak. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Atatürk’ün önderliğinde kurulduğu örneklerle açıklanacak, Türk milletinin Atatürk’ün önderliğinde birçok hak ve hürriyete kavuştuğu belirtilecek. Öğrencilerden, Atatürk’ün ‘Kemal’ adını almasıyla ilgili anıyı araştırmaları sağlanarak edindikleri bilgileri arkadaşlarıyla paylaşmaları istenecek. Dinledikleri anıdan ne anladıkları üzerinde durulacak.”

Orta okul 8’inci sınıfta okutulan T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi öğretim programında da önemli değişiklikler yapıldı. Eski müfredatta 5’inci ünite olarak yer alan “Atatürkçülük”, “Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar” ünitesiyle birleştirildi. İki ünitenin adı taslak programda, “Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye” adıyla yer aldı. Eskiden olduğu gibi yedi üniteden oluşacak derse “Demokratikleşme Çabaları” konuları eklendi. “Atatürk’ten Sonra Türkiye: II. Dünya Savaşı ve Sonrası” ünitesinin başlığı da “Atatürk’ün Ölümü ve Sonrası” olarak değiştirildi.