İHL-İHO Haftalık Ders Çizelgesi Değişti

1- AİHL Haftalık Ders Çizelgesinin Açıklamalar Bölümünde 5. Maddesi değişmiştir. 2- İmam Hatip Ortaokullarında Kur´an-ı Kerim Dersi işlenirken Haftalık Ders Çizelgesinin 6. maddesine göre uygulama ve sınıf mevcutları dikkate alınarak sınıflar ikiye bölüne

  • 09.11.2017 15:56:00
No icon

1- AİHL Haftalık Ders Çizelgesinin Açıklamalar Bölümünde 5. Maddesi değişmiştir.

2- İmam Hatip Ortaokullarında Kur´an-ı Kerim Dersi işlenirken Haftalık Ders Çizelgesinin 6. maddesine göre uygulama ve sınıf mevcutları dikkate alınarak sınıflar ikiye bölünebilecektir.

AİHL Haftalık Ders Çizelgeleri

AİHL Fen ve Sosyal Bilimler Programı Haftalık Ders Çizelgesi

Uluslararası AİHL Ders Çizelgeleri

İHO ve AİHL Haftalık Ders Çizelgesinin Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

2016-2017 Öğretim Yılında 9-10-11 ve 12. Sınıflarda Uygulanacak Haftalık Ders Çizelgeleri

İmam Hatip Ortaokulları Haftalık Ders Çizelgesi (19/09/2016 Tarihli ve 66 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu kararı ile İmam Hatip Ortaokulu Haftalık Ders Çizelgesinin “Çizelgenin Uygulanması ile İlgili Açıklamalar” bölümünün 4. maddesine ilişkin değişiklik)