Bazı Müdürlerin Tazminat Ödemeleri Aratacak

Bazı müdürlerin maaş hesaplamasında esas alınan tazminat oranı, 1 Ocak 2018 tarihinden geçerli olarak 10 puan artacak. Bu yıl imzalanan 4.Dönem Toplu Sözleşmeye göre, maaş hesaplamalarında kullanılan katsayılar; 1 Ocak 2018 tarihinden geçerli olarak %4 or

  • 09.12.2017 21:11:53
No icon

Toplu Sözleşme ile kamu görevlilerinin aylık ücretlerine yapılacak genel maaş artışı belirlenirken, bazı personel için ilave maaş artışı yapıldı.

1 Ocak 2018 tarihinden itibaren maaşına ilave artış yapılan kamu görevlileri arasında, kamu iktisadi teşebbüslerinde görev yapan bazı müdürler de yer alıyor. Bazı müdürlere ilave maaş artışı var Bu yıl imzalanan Toplu Sözleşmede; Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvele göre KİT’lerde görev yapan başmüdür, kombina, fabrika, müessese ve işletme müdürlerinin dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 20 puan ilave edilmesine ilişkin bir hüküm de yer alıyor.

Söz konusu müdür unvanlı personeli hakkında geçerli olan özel hizmet tazminatı oranları, 2015 yılında imzalanan Toplu Sözleşmeyle 2016 ve 2017 yılları için 10 puan artırılmıştı. Bu yıl imzalanan Toplu Sözleşme ile 2018 ve 2019 yılları için tazminat oranı 10 puan daha artırılmış oldu. Böylelikle, KİT’lerde görev yapan başmüdür, kombina, fabrika, müessese ve işletme müdürleri hakkında 2018 yılında toplam 20 puanlık tazminat artışı uygulanacak, ancak tazminat oranındaki artış 2017 yılına göre sadece 10 puan olacak. Tazminat artışının müdür maaşına ilave etkisi KİT’lerde başmüdür, kombina müdürü, fabrika müdürü, müessese müdürü ve işletme müdürü unvanlarında bulunan kamu görevlileri hakkında geçerli olan tazminat oranının

1 Ocak 2018 tarihinden geçerli olarak “10 puan” artacak olmasının, ilgili personelin aylık net maaşına ilave etkisi, 2018 yılının ilk altı aylık döneminde (enflasyon farkı zammı hariç);

**1 Ekim 2008 tarihinden önce işe girmiş olanlar için aylık net 101 TL olacak.

**1 Ekim 2008 tarihinden sonra işe girmiş olanlar için ise aylık net 89 TL olacak.
KamuAjans