​Türkiye'nin Burs Analizi: Öğrenci Başına Düşen Aylık Burs Miktarı 351 TL

​Türkiye'nin Burs Analizi: Öğrenci Başına Düşen Aylık Burs Miktarı 351 TL

  • 24.05.2018 8:00:14
No icon

Rapora göre 22 kurumunun verdiği burs miktarı 75 milyon 839 bin 520 TL. Bu miktar toplam 33 bin 887 öğrenciye dağıtılıyor. Öğrenci başına düşen aylık burs miktarı ise 351 TL. 
 
E-Bursum tarafından Türkiye'de bir ilk olarak burs ekosisteminde detaylı bir analiz eksikliğine istinaden hazırlanan Türkiye Burs Analizi Raporu'nun sonuçları açıklandı.
 
Burs ekosisteminin daha şeffaf ve bilgilendirici olması amacıyla hazırlanan raporda, Türkiye'deki büyüklüklerine, kuruluş tarihlerine, burs verdikleri alanlara göre çeşitlilik gösteren 22 burs veren kurumdan alınan bilgiler ışığında elde edilen çıkarımlara yer verildi. Hem kurumların hem de bursiyerlerin detaylı olarak incelendiği raporda, bursiyerlerin cinsiyet dağılımları, şehirlerin ve üniversitelerin burs alma oranları, kurumların yaşları, dağıtılan burs miktarları gibi veriler analiz edildi.
 
En fazla burs İstanbul Üniversitesi'ne
Rapor sonucuna göre 22 kurumun verdiği burs miktarı 75 milyon 839 bin 520 TL. Bu miktar 33 bin 887 öğrenciye dağıtılıyor. Öğrenci başına düşen aylık burs miktarı ise 351 TL. En fazla bursu İstanbul Üniversitesi alırken, sahip olduğu öğrenci sayısına oranla en fazla burs ise Boğaziçi Üniversitesi'nin. Rapora göre burs verilen öğrencilerin yüzde 55'i kadın öğrenciler olurken, yüzde 45'i ise erkek öğrenciler. Hakkari ve Batman sadece birer bursiyer ile en az burs verilen şehirler. İstanbul ise tüm bursiyerlerin yüzde 28'ini barındırması ile en fazla burs verilen şehir oldu.

En fazla burs Marmara Bölgesine
33.887 bursiyerin W'lik kısmını oluşturan 19.207 kişi, üniversite düzeyinde burs alan öğrenciler iken C'lük kısmı diğer eğitim seviyelerine dağılmıştır. Üniversite düzeyindeki bursiyerlerin en fazla olduğu bölge @'lık oranıyla Marmara Bölgesi iken en az olduğu bölge ise %2'lik oranıyla Güney Doğu Anadolu Bölgesi olmuştur. Bu dağılımın en önemli nedeni o bölgede bulunan üniversite sayısıdır. Marmara Bölgesi'nin merkezi olan İstanbul hem ülke nezdindeki yeri hem de barındırdığı üniversite sayısı ile doğru orantılı olarak bölgesinin en yüksek oranda olmasını sağlamıştır. Türkiye'nin başkenti ve ikinci büyük şehri olan Ankara'nın yer aldığı İç Anadolu Bölgesi ise en çok bursiyerin olduğu ikinci bölge olmuştur. Aynı şekilde, Türkiye'nin en büyük üçüncü ili olan İzmir'in yer aldığı Ege Bölgesi benzer nedenlerden dolayı üçüncü bölge olurken onu sırasıyla Akdeniz Bölgesi, Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi ve son olarak Güney Doğu Anadolu Bölgesi takip etmektedir.

Kadın bursiyerler daha fazla
22 kurumun toplan bursiyer sayısı olan 33.887 bursiyerin cinsiyet dağılımı U kadın, E erkek olarak analiz edilmiştir. Raporda yer alan kurumlardan Erenköy Kız Liseliler Derneği tüm bursiyerleri kadın olan tek kurum olmakla beraber, Hüsnü M. Özyeğin Vakfı ise

Yorumlar