Okul/Kurumlar İçin 2019-2023 Stratejik Plan Taslağı

Okul/Kurumlar İçin 2019-2023 Stratejik Plan Taslağı

  • 12.10.2018 11:36:11
No icon

İlgi (a) : Bakanlığımız 2018/16 Sayılı Stratejik Plan Genelgesi. (b): Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığının 20/09/2018 tarih ve 16918932 sayılı yazısı Bakanlığımız ilgi Stratejik Plan Genelgesi ile 2019-2023 dönemi stratejik plan süreci başlatılmıştır. İlgi yazılarda Bakanlığımıza bağlı tüm kurumların stratejik planlarını oluşturmaları istenmiştir. Stratejik plan çalışmalarında kurumlarımıza örnek olması amacıyla ekte verilmiştir.

ek dosya

Yorumlar