Okulların Hizmet Puanları Ve Alanları Güncellendi

Okulların Hizmet Puanları Ve Alanları Güncellendi

  • 02.01.2019 15:33:25
No icon

Okulların Hizmet Alanları ve Hizmet Puanları Çizelgesi Tebliğler Dergisi Aralık 2018 sayısında yayımlandı. Değiştirilen bilgiler ve güncellenen hali ile MEB tüm okulların hizmet puanlarını, zorunlu hizmet sürelerini, hizmet bölgesi ve hizmet alanlarını...A+A-


Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile 39 uncu maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, eğitim- öğretime yeni açılan ya da dönüştürülen eğitim kurumları ile bulundukları yerleşim yerinin idari bağlılığının ve benzeri nedenlerle hizmet alanının değişmesi uygun görülen eğitim kurumlarının Valiliklerce elektronik ortamda yapılan tekliflerinin değerlendirilmesi sonucunda hizmet alanları yeniden belirlenmiştir.Tebliğler Dergisinde de yayımlanmak üzere; hizmet bölgesi, hizmet alanı, hizmet puanı ve yerleşim yeri değiştirilen eğitim kurumları ile diğer eğitim kurumlarının ekli listede belirtildiği gibi Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği eki Ek-2 Hizmet Alanları ve Hizmet Puanları Çizelgesinde yer alması hususunda;Olurlarınıza arz ederim. Kaynak: Okulların Hizmet Puanları Ve Alanları Güncellendi 

Yorumlar