MEB'de yeni bir daire başkanlığı kuruldu

MEB'de yeni bir daire başkanlığı kuruldu

  • 15.01.2019 8:56:25
No icon

652 sayılı KHK, daha sonra 6528 sayılı KHK ile Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilatı ve Görevleri Hakkında Kanunda değişiklik yapılarak Genel Müdürlüğümüze tahsis edilen Daire Başkanlıklarından 6'sı isim olarak tanımlanmış ve görev alanları belirtilmiştir.

Ancak, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü uhdesinde bulunan fakat adı henüz tanımlanmamış olan bir (1) Daire Başkanlığı daha bulunmaktadır.

Öte yandan MEB'in diğer birimlerinde (12 birimde) mevcut olduğu halde Din Öğretimi Genel Müdürlüğünde bulunmayan Araştırma-Geliştirme ve Projeler Daire Başkanlığı'nın oluşturulmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu bağlamda mevcut Daire Başkanlığına bu adın verilmesi ve bu birim ile;

-Genel Müdürlüğümüzün Eğitim Politikalarına kaynaklık edecek araştırma, planlama ve geliştirme çalışmalarının yapılması,

-Genel Müdürlüğümüz hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde sunulmasına yönelik proje faaliyetlerin planlanması,

-Din öğretimi alanında çeşitli kuruluşlarca yapılmış araştırma ve projelerin izlenmesi ve değerlendirilmesi,

-Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapılarak eğitim projelerinin hazırlanması ve uygulanması,

-Din öğretimine yönelik düzenlenecek sempozyum, kongre, panel, konferans, kurs, seminer, çalıştay, toplantı ve benzeri faaliyetlerle ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi,

-Eğitimde kalitenin artırılmasına yönelik çalışmalar ile Milli Eğitim Kalite Çerçevesi kapsamında görev, yetki ve sorumluluk alanlarındaki iş ve işlemlerin yürütülmesi hedeflenmektedir.

Bakanlığımızın diğer eğitim-öğretim daireleri ve birimlerindeki 12 (on iki) adet Araştırma-Geliştirme ve Projeler Dairesi Başkanlığı ile işbirliği halinde yukarıda belirtilen alanlarda ortak çalışmalar yürütecektir.

öğretmenlerhaber.com

Yorumlar