2018 Mbsts Soru cevapları yayınlandı

2018 Mbsts Soru cevapları yayınlandı

  • 07.04.2018 20:57:24
No icon

Diyanet işleri başkanlığı görevde yükselme için önsart olan mbsts soru ve cevapları yayınlandı. cevaplar sizden gelenlerle birlikte asağıdan bakabilirsiniz.  mbsts soru ve cevaplar sizden gelenlerle birlikte tek tek irdeleyerek sizlere ulaştırıyoruz. kesin cevaplar olmayıp yorum kısmından cevapların kesin olmayanlarını bizlere iletebilirsiniz.

1. Sorunun Cevabı: Asım kıraatı

2. Sorunun Cevabı:Yemini lağv 

3. Sorunun Cevabı: İklab,mealiğunne,izhar.Sakin nun olanın cevabı

4. Sorunun Cevabı: Bir hadis kitabında olup kütübü sittede olmayan hadislerin tesbiti

5. Sorunun Cevabı: Hanbeli farz şafii kifaye hanefi sünnet 

6. Sorunun Cevabı: Kadın İddeti sorusu Doğumdan sonra

7. Sorunun Cevabı: Düşmanlıkta n sonra müslüman olmayan Cehil

8. Sorunun Cevabı: Maktu hadis

9. Sorunun Cevabı: muallak

10. Sorunun Cevabı: Umre kıran temettü

11. Sorunun Cevabı: Sultan Mahmut

12. Sorunun Cevabı:Mekkeye sığınanlar verilmeyecek 

13. Sorunun Cevabı: zamahseri tefsiri sorusu muhkem (muftulukhaberler.com) ayetlerde Hanefi mezhebinin hükümlerine yer verilmiştir.

14. Sorunun Cevabı: Sihizm Caynizm

15. Sorunun Cevabı: Mutezile sorusu Adalet

16. Sorunun Cevabı: İnsallah Müslumanım Maturidi

17. Sorunun Cevabı: Takva mescidi diye gecen mescid kuba

18. Sorunun Cevabı: Duhan suresinde geçen savaş Bedir

19. Sorunun Cevabı: Siyak ve sibak

20. Sorunun Cevabı: Metruk hadis

21. Sorunun Cevabı: müşkilül kuran

22. Sorunun Cevabı: Gassaniler vardı 3bilgi de doğru

23. Sorunun Cevabı: Hz Ömer'in fey dağıtımı yöntemiİstihsan

24. Sorunun Cevabı:  Zekatin sartlarindan degildir

25. Sorunun Cevabı: Temanu dedili

26. Sorunun Cevabı: Kuranın bi benzerinin yapılması tehaddi

27. Sorunun Cevabı:  Zemehşer. İsrailiyat

28. Sorunun Cevabı: Pey e düşmanlık edipde sonra Müslüman olanlar Mutim b adiy

29. Sorunun Cevabı: İsmaililik

30. Sorunun Cevabı: Mücmel mübeyyen

31. Sorunun Cevabı: Kadıyanilik

32. Sorunun Cevabı: Sefeh

33. Sorunun Cevabı: Edebül kaza

34. Sorunun Cevabı: Süryani

35. Sorunun Cevabı: tahsis

36. Sorunun Cevabı: tehaddi

37. Sorunun Cevabı:Sebebi nuzul sorusu habeşistan

38. Sorunun Cevabı:  inne

39. Sorunun Cevabı: mudarebe

40. Sorunun Cevabı:  Inan kredi kefilsiz

41. Sorunun Cevabı: Mezheplere göre cemaatla namazin hükmü Hanbeli farz şafii kifaye hanefi sünnet 

42. Sorunun Cevabı:  Saltuk buğra 

43. Sorunun Cevabı:  Ravinin bi şeyi unutmaması olduğuu gibi hatırlaması zabt

44. Sorunun Cevabı: Nureddin el-Heyseminin kitabının türü Zevaid

45. Sorunun Cevabı: İmam malikin medine ehlinin örfini önemseme sebebi

46. Sorunun Cevabı: Ahvalüş şahsiyye

47. Sorunun Cevabı: Hristiyanlık kadıkoy kilisesi tarafından afaroz edilen keldani

48. Sorunun Cevabı: Fasit akdin geçerli olmasına örnek haram satım akdi

49. Sorunun Cevabı: Mükatebe sema ilam

50. Sorunun Cevabı: Heysemi zevaid

51. Sorunun Cevabı: Eşarinin insan ffiilin yaratıcı ile ilgili kavram

52. Sorunun Cevabı: Tanah

53. Sorunun Cevabı: Tekvin sıfatı

54. Sorunun Cevabı: Tehaddi

55. Sorunun Cevabı: Şevvalin kefareti yok

56. Sorunun Cevabı: İsnaaşeriyye

57. Sorunun Cevabı: Gru mamak vardahama

58. Sorunun Cevabı: Batşei kübra = bedir

59. Sorunun Cevabı: Cem ve telif

60. Sorunun Cevabı: Tahkik