Öğretmenlere Zorunlu Hizmet Affı Geliyor..

Farklı illerde görev yapan öğretmenlerin hizmet puanlarındaki farklılığa yönelik bir soru üzerine Müsteşar Yusuf Tekin, Bakanlığın coğrafi bilgi sistemindeki bilgileri revize edecek bir çalışma yürüttüklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

  • 02.11.2017 16:02:40
No icon

Veeee zorunlu hizmet affı geliyor.

Farklı illerde görev yapan öğretmenlerin hizmet puanlarındaki farklılığa yönelik bir soru üzerine Müsteşar Yusuf Tekin, Bakanlığın coğrafi bilgi sistemindeki bilgileri revize edecek bir çalışma yürüttüklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Bütün okullarımızı, içinde bulunduğu sosyo kültürel şartlar, coğrafi koşullar, güvenlik koşulları, fiziki imkanlar üzerinden değerlendirip bir notlandırma sistemi yapacağız. Türkiye'deki 70 bine yakın kurumumuzun tamamı, 200'e yakın bir gösterge üzerinden notlandırılacak. Bu notlandırma konusunda her bir okulumuzun koşulu değerlendirilecek ve öğretmenlerimiz de bu anlamda bu okulun puanları üzerinden hesap edilen, ona endekslenen bir puanlama sistemine sahip olacak. Bu adaletsizlik de o şekilde giderilmiş olacak." 2009 yılında MEB tarafından yayınlanan bir yazı ile o yıl yapılması gereken resen zorunlu hizmet atamaları bir yıl ertelenmişti. Biz  bu yazı üzerine ve 10 yılda bir zorunlu hizmet affı geldiğini de dikkate alarak zorunlu hizmet affı getirileceğini iddia eden bir yazı kaleme almıştık. Ve 2010 yılındaki yönetmelik değişikliği üzerine bakanlık ilçe bazlı zorunlu hizmet bölgesi uygulamasından vazgeçerek okul bazlı zorunlu hizmet uygulamasına geçmiş ve aynı yönetmelikle 2010’dan önce göreve başlayan öğretmenlere zorunlu hizmet affı getirmişti. Yukarıda yer verdiğimiz müsteşar Yusuf Tekin'in açıklamalarında yer alan Bakanlıkça yapılan yeni çalışmalarda; Coğrafi bilgi sistemindeki bilgilerin revize edilecek olması, Okulların, içinde bulunduğu sosyo kültürel şartlar, coğrafi koşullar, güvenlik koşulları, fiziki imkanların yeniden değerlendirilmesi, Buna göre okullarda yeni bir notlandırma sistemine geçilecek olması, Türkiye'deki 70 bine yakın okullun/kurumun tamamının, 200'e yakın bir gösterge üzerinden notlandırılacak olması MEB'in yeni bir zorunlu hizmet sistemine geçmek için hazırlık yaptığını göstermektedir. Yeni bir zorunlu hizmet sistemi ise yeni bir yönetmelikle mümkündür. Yeni yönetmelik yayınlandığında ise eski sisteme bağlı olarak zorunlu hizmet görevini yapmakta olanlar bu görevlerinden muaf olacaklardır. Sorun şurda; bakanlık bir sürü açıklama yapmakta bunun bazılarını gerçekleştirmekte hatta zamanından önce bile yapmaktadır ama bazı açıklamalar ise bakanlığın tozlu arşivlerinde beklemektedir. Örneğin, Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün, 18.12.2012 tarih ve 229642 sayılı yazılarında, "Görev tanımları" konusuna değinilmiş. Cevabi yazıda; "Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından yürütülen Milli Eğitim Bakanlığı; merkez, taşra ve yurtdışı birimlerinde iç kontrol sisteminin kurulması çalışmaları kapsamında Milli Eğilim Bakanlığının süreç hiyerarşisi belirlenmiş olup idari ve mali iş süreçlerinin haritalandırılmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığının iş süreçleri bir kitapta toplanacağı belirtilmiştir. Ardından yapılacak olan iş etüdü, iş analizi, iş gerekleri ve nitelikleri ile görev tanımları çalışmalarına başlanacaktır Hali hazırda Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatında bulunan 72 adet kadro unvanının görev tanımları taslak olarak yapılmış çalışmalar devam ermektedir. Tüm bu çalışmalar bir iş paketi halinde 2013 yılının ilk altı ayının sonunda tamamlanması planlanmaktadır." açıklamasına yer verilmişti. Fakat "2013 yılının ilk altı ayının sonunda tamamlanması" sözü verilen "görev tanımları" 2017 yılı Eylül ayı gelmesine karşılık kamuoyuna açıklanmamıştır. Kısacası, yukarıda yer verilen Yusuf Tekin açıklamalarındaki işlemler bakanlıkça gerçekleştirilirse demedi deme İbrahim zorunlu hizmet affı gelecek. Hatta zorunlu hizmet bölgelerindeki öğretmenlere zorunlu hizmet tazminatı bile gelecektir. Biz burada zorunlu hizmet affı gelsin demiyoruz bakanlık Müsteşarı Yusuf Tekin'in açıklamasından bu sonucu çıkarıyoruz. Ahmet Kandemir