Bakan Ağbal'dan 'Bayram İkramiyesi' Açıklaması

Bakan Ağbal'dan 'Bayram İkramiyesi' Açıklaması

  • 04.05.2018 10:38:55
No icon

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Emekli aylıklarında yapılan düzenleme her ne kadar bütçenin gider tarafında bir artışa neden olsa da bütçe gelirlerinde de öngörülenin oldukça üzerinde bir gelir performansı gerçekleştireceğimizi şimdiden görebiliyoruz. O açıdan bu çalışmaları yaparken de zaten bu hususları dikkate alarak yaptık." dedi. Ağbal, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı'nın görüşmelerinde, emeklilere bayram ikramiyesi için kaynağın nereden bulunduğu yönündeki soruyu yanıtladı. Naci Ağbal, 2018 yılı için 67 milyar lira civarında bir bütçe açığı hedefi bulunduğunu, 2017 yılındaki bütçe açığı hedefinin ise yakalandığını anımsatarak, "2017 yılındaki makro gerçekleşmeler, bizim 2018 yılı bütçe gelirleri tahminimizi de yukarı çekti. 2018 yılı bütçe ve vergi gelirleri tahminini yaparken, orta vadeli programda öngördüğümüz makro ekonomik tahminleri esas almıştık. O açıdan ilk 3 aylık bütçe gerçekleşmelerine de baktığımızda, bunların vergi gelirleri bakımından yıl sonu itibarıyla orta vadeli programda ve bütçede öngörülen gerçekleşmelerin oldukça üzerinde gerçekleşeceğine işaret ediyor." diye konuştu. Yine 2018 yılında, bütçeye gelir getirecek bazı düzenlemeler yaptıklarını da hatırlatan Ağbal, turizm tesislerinde süre uzatım uygulaması getirdiklerini, yakın zamanda bunun düzenlemesinin yapılacağını, turizm yatırımcılarının müracaatından sonra buradan ilave gelirler alacaklarını anlattı. 6736 sayılı ve 7020 sayılı kanunların uygulamalarından, ilk 3 ayda 4 milyar liralık bir gelir topladıklarını belirten Ağbal, bu kapsamda yeniden yapılandırmalardan yıl sonunda öngörülenden daha fazla bir gelir elde edileceğini kaydetti. Bugün görüşülen kanun tasarısının da mevcut yapılandırma kanunlarına ilaveten, matrah artırımı ve kayıtların düzeltilmesi hükümleri başta olmak üzere, peşin ödeme gibi avantajlarla bütçeye ilave önemli gelirler sağlayacağını vurgulayan Ağbal, yeniden yapılandırma gelirlerinin 2018 yılında bütçeyi olumlu yönde desteklediğini dile getirdi. Özelleştirme gelirleri noktasında da uygulamalarının devam ettiğini kaydeden Ağbal, vergi dışı gelirlerde de olumlu gerçekleşmelerin olduğunu bildirdi. Maliye Bakanı Ağbal, sözlerine şöyle devam etti: "Emeklilere ikramiye düzenlemesi her ne kadar bütçenin gider tarafında artışa neden olsa da bütçe gelirlerinde öngörülenin üzerinde bir performans gerçekleştirebileceğimizi şimdiden görüyoruz. Bu çalışmayı yaparken bu hususları göz önünde bulundurarak yaptık. 2018 ve 2019 yıllarında çeşitli gelirler olarak, yeniden yapılandırma gelirleri, uygulamaya koyduğumuz diğer düzenlemeler nedeniyle ilave gelirler elde edeceğiz. Onun için ben kısa vadede yaptığımız düzenlemeyi absorbe bir gelir gerçekleşmesi görüyorum. Ama tabii ki yapmış olduğumuz uygulama kalıcı bir uygulama. Yani biz emekliler için getirdiğimiz bayram ikramiyesini bir yıllık bir düzenleme olarak getirmedik. Kalıcı bir düzenleme olarak getirdik." Bütün imkanları zorlayarak, emeklilere daha iyi imkanlar sunmayı istediklerini dile getiren Ağbal, imkan ve kaynak dengesini gözeterek bir düzenleme önerisi yaptıklarını vurguladı. "İnşallah gelirimiz daha iyi olur, daha iyi veririz. Ama kalıcı bir gider artışının, kalıcı gelir artışlarının veya kalıcı gider azaltımlarıyla dengelenmesi lazım." diyen Ağbal, AK Parti hükümetleri olarak son 16 yılda en hassas oldukları konulardan birinin mali disiplin olduğunu söyledi. Ağbal, Türkiye'nin, 2011 sonrasında küresel anlamda bütçe açıklarının ve borçların yukarıya gittiği bir durumda, her zaman için bütçe açıklarını en düşük seviyede tutmayı başardığına dikkati çekti. Naci Ağbal, 2018 yılına girerken, bütçe dengesini korumak açısından vergi artışlarına ve harcama kesintilerine gidildiğini hatırlatarak, "O açıdan burada yapmış olduğumuz düzenlemelerle ilgili orta ve uzun vadede kamu maliyesi dengelerinin sürdürülebilir seviyelerde devamı noktasında, hükümet olarak bundan önce nasıl çalıştıysak, kaynak ve kalıcı gelirler ürettiysek burada da aynı çaba içerisinde olacağız." dedi. Kamu maliyesi olarak hep istikrarı sürdürdüklerini belirten Ağbal, olumsuz gelişmeleri, olumlu şeylerle dengelediklerini ve her zaman için bütçe açığı hedefini tutturduklarını kaydetti. Ağbal, "2018 yılında da nasıl geçmiş yıllarda dengeleyici politikaları başarıyla uyguladıysak, bu defa da uygulayacağız." diye konuştu.