MEB, Sözleşmeli Öğretmen Adaylarını Tekrar Elemekle Doğrusunu Mu Yaptı?

MEB, Sözleşmeli Öğretmen Adaylarını Tekrar Elemekle Doğrusunu Mu Yaptı?

  • 10.05.2018 9:58:12
No icon

Milli Eğitim Bakanlığı, sözlü sınavda başarısız sayıldığı dava açan ve kazanan adayları yeniden sözlü sınava almış ancak adaylar bir kaç puanla yeniden elenmiştir. Ancak, MEB ikinci kez elerken, adayların bu kez tüm atamaların iptali istemiyle dava

Sözlü Sınava İlişkin Davayı Kazanan Sözleşmeli Öğretmenlere Yapılan Uygulama Doğru mu?

Sözlü sınavla sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin yönetmeliğin ilgili maddesini

"komisyonu oluşturacak kamu görevlilerine ilişkin hiçbir belirleyici somut kriter bulunmadığı gerekçesi ile"

yürütmesini durdurmuştu. (Karar-1) 

Ayrıca yine sözlü sınav ve mülakatın farkı vurgusu ile bir madde daha durduruldu. (Karar-2)

Sözlü sınava itiraz eden ve red cevabı alan sözleşmeli öğretmenler açtıkları bireysel davaları kazanmışlardır. İlk olarak karar-1 gerekçesi ile davalar kazanılmıştır. Ardından da karar-2 nin etkileri görülmektedir.

Bu kararlar sonrası Milli Eğitim Bakanlığı yönetmelikte düzenleme yapmış ise de geçmişe (atamalara) yönelik bir uygulamaya gitmemiştir.

Davayı kazanan öğretmenler yeniden sınava çağrılmış ve sözlü sınava alınmışlardır. Sözlü sınav sonrasında kendilerine ya eski puanları ya da birkaç puan oynama ile puanlar verilmiştir.

Sonrasında atama yapıldığı dönemdeki öğretmenlerle (alanlarına göre) kıyaslama yapılarak atamalarının yapılamadığı, puanlarının yeterli gelmediği bildiriminde bulunulmuştur.

Aslında hukuka aykırılığı Danıştay kararı ile tespit edilen komisyon marifetiyle yapılan (karar-1) atamalar ile sözlü sınav konularının yanlışlığı Danıştay kararına (karar-2) göre tespit edilen konularla yapılan atamaların tümü sakata binmiştir. Bu yönde bir uygulama yapılmayıp ya da bu noktada bir tedbire başvurulmayıp dava kazananları yeniden yeni kurala göre sözlü sınava alıp eski puanla eşdeğer puanlar vermek suretiyle atama taleplerinin reddedilmesi hakkaniyete aykırıdır.

Bu noktada Milli Eğitim Bakanlığı sadece yasak savmakta yargı kararını tam eksiksiz uygulamak yerine uygulamış gibi görünmektedir. Yargısal süreç açısından aklanmış olsalar da bir de vicdanen aklanmaya ilişkin sorun söz konusudur.

Kaldı ki bundan sonraki süreçte bu yönde uygulamaya maruz kalan yani dava kazanan öğretmenler bu kez de tüm atamaların iptali için dava sürecine gireceklerdir. İptal kararı çıkması halinde sorun daha da büyüyecektir.

Yorumlar