Öğretmenlerin Ve YHS Personelinin Emekli Maaşları Ve İktamiye Miktarları

Öğretmenlerin Ve YHS Personelinin Emekli Maaşları Ve İktamiye Miktarları

  • 31.05.2018 13:03:14
No icon

Kamuda, Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı ile Yardımcı Hizmetler Sınıfına ait unvanlardaki kadrolarda görev yapan Devlet memurları da bulunmaktadır. Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı kapsamında görev yapanların emekli olduklarında alacakları emekli maaşı ve emekli ikramiyesi miktarı, ilgili personelin hizmet süresi (kıdem yılı, fiili hizmet süresi ve ikramiye yılı) ile aylık derecesine ve emekli keseneğine esas derece/kademesine göre değişiklik göstermektedir. 

Yardımcı Hizmetler Sınıfı kapsamındaki çeşitli unvanlarda görev yapanların emekli olduklarında alacakları emekli maaşı ve emekli ikramiyesi miktarı, ilgili personelin; eğitim durumuna, hizmet süresine (kıdem yılı, fiili hizmet süresi ve ikramiye yılı), aylık derecesine ve emekli keseneğine esas derece/kademesine göre değişiklik göstermektedir. 

Her iki hizmet sınıfı arasında emeklilik hakları bakımından söz konusu olan farklılık ise YHS personeli için ek göstergenin bulunmaması ve EÖHS personeli içim ise 1.derece kadroda 3000 ek gösterge belirlenmiş olmasından kaynaklanmaktadır.

Buna göre, 30 yıl hizmeti bulunan ve emekli keseneği bakımından (eğitim durumları itibariyle) ulaşabilecekleri en üst derece/kademede olan EÖHS ve YHS personelinin 14 Haziran 2018 tarihine kadar emekli olmaları durumunda alacakları emekli maaşı ve emekli ikramiyesi miktarı konusunda hazırladığımız tabloya aşağıda yer verilmiştir.

YHS ve EÖHS personelinn 2018 yılı ilk yarısında emekli maaş ve ikramiyesi

Hizmet Sınıfı

Eğitim

Ek Gösterge

Hizmet Yılı

D/K

Emekli Aylığı

Emekli İkramiyesi

Yardımcı Hizmetler Sınıfı personeli

Lise veya lise dengi

 0

30

2/6

2.061 TL

74.306 TL

Önlisans

30

1/4

2.066 TL

74.502 TL

Lisans

30

1/4

2.066 TL

74.502 TL

Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı personeli

Lisans

3000

30

1/4

2.595 TL

93.552 TL

-Emekli aylığının %4 oranındaki ek ödemeler hesaplamaya dahil edilmiştir.

-Emekli aylığının %4 oranındaki ek ödemeler hesaplamaya dahil edilmiştir.

-1 Ekim 2008 tarihinden önce memuriyete girenlere yönelik hazırlanmıştır.

Yorumlar