Öğretmenlik Meslek Kanunu Açıklaması

Öğretmenlik Meslek Kanunu Açıklaması

  • 31.12.2018 13:14:27
No icon

EĞİTİM İŞ: AK Parti döneminde en itibarsızlaştırılan mesleklerden olan öğretmenliğe dair hükümetin bir meslek kanunu hazırlığı içinde olması büyük önem arz etse de, bu hazırlıkların yürütülüş biçimi, önceden bir yerlerde hazırlanmış taslaklarla hareket edilmesi, eğitimin tüm paydaşlarından doğru biçimde görüş alınmaması, eğitimciler için hayati önem taşıyacak olan bu kanuna dair şimdiden düşündürücü olmuştur. 

Son dönemde en çok tartışılan konulardan birisi ‘Öğretmenlik Meslek Kanunu’ oldu. Bakan Ziya Selçuk’un da eskiden görev yaptığı TED MEM geçen günlerde bu kanuna ilişkin önerilerini sıraladı. Ancak bu önerilere eğitimcilerden tepki geldi. Son olarak Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim İş) bu kanuna ilişkin önerilerini ve taleplerini açıkladı.

Eğitim İş’in açıklamasında öğretmenliğin AKP döneminde itibarsızlaştırıldığı hatırlatılarak şöyle denildi:

“Kupon arazilerden, araçların camlarındaki filmlere kadar hiçbir konuyu başka bir devlet kurumuna bırakmayan Cumhurbaşkanı, tıpkı 2023 Eğitim Vizyon Belgesi’nin önemli kısımlarını Milli Eğitim Bakanı’na bırakmayıp kendisi açıklamayı tercih ettiği gibi, öğretmen meslek kanunu için de kendi kurduğu kurulla Saray’ında bir toplantı düzenlemiştir. Eğitim Öğretim politikaları için oluşturulan kurulun üyelerinin eğitimden ziyade işletme, mühendislik ve ilahiyat menşeili olduğunu da hatırlatmak isteriz. Saray’daki hazırlığın ardından ortaya yetersiz, ihtiyaca cevap olmayan bir kanun tasarısı çıkar ve eğitim alanındaki sendikalardan, uzmanlardan “laf olsun diye” görüş alındığı kanaati oluşursa diye, tarihe not düşmek için öğretmen meslek kanununda olması gerekenleri kamuoyuyla paylaşıyoruz.”

Kanunun geniş toplum kesimlerince hazırlanması gerektiği belirtilen açıklamada “AKP iktidarının son 16 yılda eğitimde yarattığı tahribatı, her kanun çıkarışlarında yaşanan hak kayıplarını unutmadığımızdan sadece AKP eliyle yapılacak bir kanunun peşinen sorunlarla dolu olacağını düşünüyoruz” ifadeleri kullanıldı.

***

TALEPLER

Eğitim İş taleplerini şöyle sıraladı:

♦ Kamusal eğitim zorunlu kılınmalı.

♦ Karma eğitim zorunluluğu korunmalı.

♦ Atamalar sözleşmeli değil, kadrolu olmalı.

♦ Tüm atama kademelerinde liyakat esas alınarak sözlü sınav gibi sübjektif uygulamalara son verilmeli. 

♦ Ücretli öğretmenlik uygulamasına son verilmeli.

♦ Öğretmenlere angarya görevleri verilmemeli.

♦ Eğitim faaliyetleri Milli Eğitim Bakanlığı denetiminde öğretmenler eliyle yapılmalı ve hiçbir şekilde dernek, vakıf ya da başkaca kuruluşlara devredilememeli, eğitim kurumları dernek ve vakıfların faaliyet alanları olmasından kurtarılmalı.

♦ 657 sayılı Devlet Memurları Kanunundan gelen iş güvencesi daha da arttırılmalı ve grevli toplu sözleşme hakkı tanınarak ülkenin aydın kesimi, ülkenin geleceğine yön veren öğretmenlerin örgütlenmeleri önündeki engeller kaldırılmalı.

♦ Mesleğimizin AKP iktidarları döneminde düşürüldüğü durum ve itibar kaybının giderilmesine, öğretmenlik mesleğinin eğitimin birincil öznesi olduğunun vurgulandığı yönelik düzenlemeler yapılmalı.

♦ Yapılacak kanuni düzenlemede öğretmenliğin tanımı: “Öğretmenlik: Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, devletin gözetim ve denetimi altında yapılması zorunlu eğitim ve öğretim işleri ile bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir uzmanlık mesleğidir” içerikli olmalı.

kaynak: birgun.net

 

Yorumlar