Öğretmenler Ajans
Aday öğretmen yetiştirme programı 2016 2017 yılı ve sonrası için MEB tarafından yayımlandı. Sözleşmeli personel dahil tüm aday öğretmenler için yetiştirme programı ve yetiştirme süreci ile ilgili formlar, evraklar, belgelere ulaşabilirsiniz. Sözleşmeli öğretmen dahil, aday öğretmen yetiştirme programı, formları
Wednesday, 22 Nov 2017 18:50 pm
Öğretmenler Ajans

Öğretmenler Ajans

Sözleşmeli öğretmen dahil, aday öğretmen yetiştirme programı, formları MEB tarafından yayımlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü (ÖYGM) tarafından Aday Öğretmen Yetiştirme Programı yayımlandı. Aday öğretmen yetiştirme programı içerisinde Şubat 2016‘dan sonra atanan öğretmenler ile bilikte Ekim 2016‘da atanan sözleşmeli öğretmenler ve bundan sonra atanacak sözleşmeli öğretmenleri kapsamaktadır.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI

Sözleşmeli öğretmen atamasından sonra adaylık sürecinde MEB tarafından yapılan bazı değişikliklerden dolayı MEB Aday Öğretmen Yetiştirme Programı‘nı güncel hale getirdi. Aday Öğretmen Yetiştirme Programı, Aday Öğretmen Çalışma Programı, faaliyet raporu gibi evraklar ve Aday Öğretmen Yetiştirme Programı Formları MEB tarafından değiştirilerek en son güncel hali ile yayımlandı. Aday öğretmenlik yetiştirme programı, aday öğretmenlik uyum süreci ile ilgili evraklar ve formlar aşağıda sunulmuştur.

 

Aday öğretmen yetiştirme programı evrakları;

 

 

Aday Öğretmen, Sözleşmeli Aday Öğretmen Yetiştirme Programı için TIKLAYINIZ

Aday Öğretmen, Sözleşmeli Aday Öğretmen Çalışma Programı FORM1 TIKLAYINIZ

Aday Öğretmen, Sözleşmeli Aday Öğretmen Haftalık Faaliyet Raporu FORM2 TIKLAYINIZ

Aday Öğretmen, Sözleşmeli Aday Öğretmen Ders İzleme Formu FORM3 TIKLAYINIZ

Aday Öğretmen, Sözleşmeli Aday Öğretmen Ders İçi Uygulama Gözlem Formu FORM 4A TIKLAYINIZ

Aday Öğretmen, Sözleşmeli Aday Öğretmen Öğretmenlik Uygulaması Ders İçi Gözlem Genel Değerlendirme Formu FORM 4B TIKLAYINIZ

Aday Öğretmen, Sözleşmeli Aday Öğretmen Kitap Değerlendirme Formu FORM5 TIKLAYINIZ

Aday Öğretmen, Sözleşmeli Aday Öğretmen Film İzleme/Değerlendirme Formu FORM6 TIKLAYINIZ

Aday Öğretmen, Sözleşmeli Aday Öğretmen Okul Dışı Faaliyetler Değerlendirme Formu FORM7 TIKLAYINIZ

Aday Öğretmen, Sözleşmeli Aday Öğretmen Yetiştirme Dünden Bugüne Öğretmenlik Semineri EK1 TIKLAYINIZ

Aday Öğretmen, Sözleşmeli Aday Öğretmen Yetiştirme Kültür ve Medeniyetimizde Eğitim Anlayışının Temelleri Semineri EK2 TIKLAYINIZ

Aday Öğretmen, Sözleşmeli Aday Öğretmen Yetiştirme İnsani Değerlerimiz ve Öğretmenlik Meslek Etiği Semineri EK3 TIKLAYINIZ

Aday Öğretmen, Sözleşmeli Aday Öğretmen Yetiştirme Öğretmenlikle İlgili Mevzuat Semineri EK4 TIKLAYINIZ

Aday Öğretmen, Sözleşmeli Aday Öğretmen Yetiştirme Etkili İletişim ve Etkili Sınıf Yönetimi Semineri EK5 TIKLAYINIZ

Aday Öğretmen, Sözleşmeli Aday Öğretmen Yetiştirme Milli Eğitim Sisteminde Öğretmenlik ve Elektronik Uygulamalar Semineri EK6 TIKLAYINIZ

Aday Öğretmen, Sözleşmeli Aday Öğretmen Yetiştirme Gelişmiş Ülkelerin Eğitim Sistemleri, Uluslararası Kuruluşların Eğitim Çalışmaları Semineri EK7 TIKLAYINIZ

Aday Öğretmen, Sözleşmeli Aday Öğretmen Yetiştirme Ulusal Ve Uluslararası Eğitim Projeleri ve Örnek Projeler Semineri EK8 TIKLAYINIZ

Aday Öğretmen, Sözleşmeli Aday Öğretmen Türkiye’de Demokrasi Serüveni ve 15 Temmuz Süreci Semineri TIKLAYINIZ