Öğretmenler Ajans
Akşamleyin Okunacak Duâ Akşamleyin Okunacak Duâ
Wednesday, 26 Dec 2018 10:14 am
Öğretmenler Ajans

Öğretmenler Ajans

 Akşama çıktığında üç def'a:

Allah'ın İsm-i celîli sayesinde ne semâda, ne de yeryüzünde hiç bir şey zarar veremez. O her şeyi işiten, her şeyi hakkıyle bilendir" diyen bir kimseye öteki akşama kadar anî bir belâ isâbet etmez.