MTSK Direksiyon Sınavında Öğretmenlere Ödenen Ücretlerde Düzenleme Yapıldı

Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Direksiyon Eğitimi Dersi Sınav Yönergesi kapsamında sınav ücretleri ödenmekte iken, Danıştay kararı doğrultusunda, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde, 19.10.2017 tarih ve 30215 say

  • 15.12.2017 17:04:49
No icon

Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Direksiyon Eğitimi Dersi Sınav Yönergesi kapsamında sınav ücretleri ödenmekte iken, Danıştay kararı doğrultusunda, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde, 19.10.2017 tarih ve 30215 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikle "Kursiyer ve sınav ücretleri ile görev alanlara ödenecek ücretler" 43. maddenin 7. fıkrasında düzenlenerek yönetmeliğe eklenmişti.

Ancak, sınav ücretlerinin hesaplanmasında esas alınan gösterge rakamlarının düşük gösterilmesi ve ödenecek ücret üzerinden vergi, hazine payı gibi kesintilerin yapılması nedeniyle, değişikliğin yapıldığı 19.10.2017 tarihinden önce gerçekleştirilen sınavlarda ödenen sınav ücretinden çok daha az miktarda ödeme yapılmıştı.

Türk Eğitim-Sen tarafından yaşanılan mağduriyetin giderilmesi için ilgili yönetmelik maddesinde belirtilen azami gösterge rakamları üzerinden sınav ücreti ödenmesi ve ödenecek ücret üzerinden kesinti yapılmaması için düzenleme yapılması hususunda MEB'e talepte bulunulması üzerine, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kurs Yönetmeliğine göre tahsil edilen sınav ücretlerinden Maliye Bakanlığınca alınan Hazine Payı oranı, 17.09.2004 tarih ve 5234 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesinin verdiği yetki çerçevesinde % 15 den % 1 oranına düşürülerek, mağduriyetlerin giderilmesi yönünde önemli bir adım atılmıştır.

memurlar.net