Abdestli Olduğunu Unutan , Abdestinden Şüphe Eden Ne Yapmalıdır.

Abdestli Olduğunu Unutan , Abdestinden Şüphe Eden Ne Yapmalıdır.

  • 23.04.2018 16:48:49
No icon

Abdestli Olduğunu Unutan , Abdestinden Şüphe Eden Ne Yapmalıdır.

Abdestli olup olmadığını unutan ya da abdestinden şüphe eden bir kimse ne yapmalıdır?

Bir kimse abdest aldığından emin olduğu hâlde, abdestini bozup bozmadığı konusunda şüpheye düşerse, o kimse abdestli sayılır. Öte yandan abdestini bozduğunu bildiği hâlde, sonradan abdest alıp almadığından şüphe eden kimse ise abdestsiz sayılır. Çünkü kesin olarak bilinen bir şey şüphe ile ortadan kalkmaz. (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 56; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, I, 283)

Kaynak: Diyanet Fetva Kurulu