Gusül Abdesti Duası

Gusül Abdesti Duası

  • 26.04.2018 8:22:10
No icon

Gusül Abdesti Duası, Cenab-ı Hak, "Eğer cünüb iseniz yıkanıp temizlenin" buyurmaktadır. Her şeyden önce Allah'ın emridir. Gusül ne demektir? Yıkanmak olarak tanımlanır. Diğer ismi boy abdestidir. Gusül'e başlayan bir kimse "Niyet ettim Allah rızası için gusletmeye" diye niyet eder. Gusül abdesti alınırken bir dua okumak şart değildir ve başlamadan önce içinden besmele çekilerek niyet edilir ve "Amentü Duası" okunabilir. Amentü bir sure değildir. İmanın esaslarına inanmayı ifade eden bir duadır. Gusül abdestinin farz olduğu durumlar ergenlik çağında olan, aklı başında her Müslüman erkek-Kadı'nın cünüp olduğu zaman, kadınların adet süresinin bitiminde, lohusalıktan çıktığı zaman gusletmeleri farz olan durumlardır.

Cünüplük ne demektir? Cenabet olmuş ve olur olmaz gittiği her yerde cenabet sayılan ve etrafındaki melekler o kişiden incinirler. Çünkü onu yalnız bırakmamakla görevlilerdir, lakin oda cenabet, onları incitemezsin. Bilakis cenabet olan kişi melekler tarafından korunmayabilir de o kişi, hal böyle iken sıkıntıları mıknatıs gibi çeker, işleri doğru gitmez ve de günahtır. O şekilde dolaşmak, Müslüman olan bir kişi asla o halde toprağa bile ayak basamaz. Önemi bir bilinse, asla ihmal edilmemiş olur. Gusül abdesti zırhtır, sürekli cenabet gezenlerin çarpılma ihtimali bile çok yüksektir. Çünkü manevi zırhları yoktur. O kişi evde öyle durursa evin hayrını, bereketini söndürür. Dinin buyurduğu; Henüz yıkanmadığı için temiz olmayan kişiye cünüp denir.

Gusül Abdesti Duası; "Bismillahirrahmanirrahim"

"Rahman ve Rahim Olan Allah (c.c.)'ın adıyla; "Amentü billahi ve melaiketihi, ve kütübihi ve rusülihi ve'l yevmi'l-ahıri ve bi'l-kaderi, hayrihi ve şerrihi mina'llahi teala ve'l-ba'sü ba'de'l mevt. Haggun, Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühu ve rasulühü."

Manası; Ben Allah-u Te'ala'ya, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah'u Te'ala'nın yaratmasıyla olduğuna inandım. Öldükten sonra dirilmek de haktır. Ben şahadet ederim ki, Allah'u Te'ala'dan başka ilah yoktur. Ve yine şahadet ederim ki, Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) O'nun kulu ve peygamberidir.

Gusül Abdesti ve Fazileti; Şu muhakkak ki özünde ateşi söndüren su, abdest suyu olduğu zaman da haset, kin, öfke ve şehvet ateşlerini söndürür. İnsan nefsini dizginlemeyi sağlar. Günahlardan korur. Ayrıca hadis-i şerifte; Abdestli iken, kulun bela ve musibetlerden korunacağına da işaret etmişlerdir. Abdest suyunun günahları döktüğü, temizlediği ise pek çok hadis-i şerifle bildirilmiştir. Bunlardan birisi şudur ki; Abdest alan kişi, ağaçların yapraklarının döküldüğü gibi, günahlardan temizlenir. Demek ki, abdest suyu Allah'ın rahmetinin ve günahlarının bağışlayıcılığının bir nimeti sunulur.  

"Allah (c.c.) kabul etsin."