Gusül Abdesti Alınmazsa Ne Olur?

Gusül Abdesti Alınmazsa Ne Olur?

  • 26.04.2018 9:33:33
No icon

Gusül Abdesti Alınmazsa Ne Olur, Müslüman olan herkes için en önemli gereksinimdir, olmazsa olmazların başında gelir. Müslümanlıkta temizlik esastır. Bu yüzden Müslümanlar yaşadıkları yerleri,  bedenlerini ve kıyafetlerini temiz tutmakla mükelleftir. Dolayısıyla ''Temizlik imandan gelir'' sözü güzel dinimizin temizliğe verdiği önemi ifade eder.

İmanın şartlarından biri olan Namaz kılmak, Allah'ın emirlerinin başında gelir. Namazın farzlarından olan ''Hadesten teharet'' gusül, sonrada Namaz abdestini işaret eder.

Sevgili Peygamberimiz, (S.A.V)  Güzide Ashabına (Ümmeti Namaz, Ümmeti Namaz, Ümmeti Namaz ) diye Namazın Müslümanlar için önemini anlatabilmek adına, üç defa tekrar etmiştir. Gusül abdesti almayan insan, asla namaz kılamaz. Gusül abdestinin Allah'ın emirlerinden biri olduğuna inanır ama gusül etmezse dinden çıkmaz. Yani inkar edenlerden olmaz. Günahı Allah  C.C ile kendi arasındadır. Bu sebep ile gusül abdesti almıyor diye, kimseyi kafir sayamayız. Ama inkar da ederse dinden çıkar. Maazallah kafir olur.

Cinsi münasebet veya diğer sebeplerden dolayı cünüp olmuş bir Müslüman'ın bulunduğu vakit içerisinde gusül etmesi gerekir. Yani öğle vakti cünüp olmuş ise, ikindi vakti girmeden gusül etmekle mükelleftir. Bu misaller bir engeli olup da gusül edemeyenler içindir. En güzel ve eftal olan vakit geçirmeden alınandır. Guslü vakit geçirmeden almak çok sevaptır.

Sahabelerden ve Evliyalardan bazıları vardı ki.

Baş uçlarında tuğla veya toprak bulundururlardı. Uyandıklarında abdestsiz yere basmamak için, başuçlarındaki toprak ile teyemmüm alır, daha sonra gusül ederlerdi. Değil cünüp iken vakit geçirmek, ayaklarını abdestsiz yere basmazlardı, Allah u Teala'nın temizliğe verdiği önemden dolayı...