Tüm Evlatlarımızın Hidayeti Başarıları Ve Kötü Alışkanlıklardan Kurtulmaları İçin Salaten Tefriciye Duamız

Tüm Evlatlarımızın Hidayeti Başarıları Ve Kötü Alışkanlıklardan Kurtulmaları İçin Salaten Tefriciye Duamız

  • 29.03.2018 10:53:10
No icon

Tüm evlatlarımızın hidayeti.. Başarıları-Ve kötü alışkanlıklardan kurtulmaları için salaten tefriciye duamız

Euzu billahi mineşşeytanirracim.

Bismillahir-Rahmanir-Rahiym..El-hamdü lillahi Rabbil-alemiyn. Vesselatü Ves-selamü ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaiyn..
Allahümme ente halaktenî ve ente tehdînî ve ente tut’imunî ve ente tesgînî ve ente tümîtünî ve ente tuhyînî.”

Alemlerin Rabbi olan Allaha sonsuz hamd ediyoruz…

Sonsuz şükrediyoruz…
Peygamberimize sonsuz salat ve selam ediyoruz

“Allâhümme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ seyyidinâ Muhammedinillezi tenhallü bihil’ükadü,
ve tenfericü bihil’kürabü, ve tükdâ bihil’havâicü, ve tünâlü bihir’regâibü, ve hüsnül’havâtimi, ve yüsteskal’ğamâmü
bivechihil’ kerimi, ve alâ âlihi ve sahbihî fi külli lemhatin ve nefesin biaded-i külli mâ’lûmin lek.”

“Allâh’ım, kendisi hürmetine düğümler çözülen, gamlar-kederler açılan, ihtiyaçlar giderilen, isteklere,
hüsn-ü hâtimelere güzel âkibetlere nâil olunan, kerem (cömertlik) sahibi yüzü-suyu hürmetine bulutların sulandığı,
Efendimiz Muhammed Mustafa (s.a.v.)’e ve onun âl ve ashâbına; her bakış ve her nefeste ve zâtinca mâlum olanların sayısınca,kâmil bir rahmet ve tam bir selâmet ihsan eyle.”

EY ALLAHIM! OKUDUĞUMUZ SALATEN TEFRİCİYEYİ KABUL ET.ÖNCE PEYGAMBERİMİZİN ŞEFAATiNİ NASİP ET.VE HABİBİN HÜRMETİNE BU DUAYA KATILAN TÜM KARDEŞLERİMİN HAYIRLI DİLEKLERİNİ KABUL BUYUR.

Okunan salaten tefrciye hürmetien Senden diliyoruz.

Gözlerimizin nuru olan evlatlarımıza  hidayet ver.Doğru yolu göster.Yolunu şaşırmış evlatlarımıza  doğru yolu göster.

Önce  Senin rızan doğrultsunda yaşamayı ve imanlı kullar olmayı nasip et.

Çocuklarımıza salih kullarından dostlar nasip et.

Bütün günahlardan uzak,kötü arkadaş,kötü alışkanlıklardan kurtar ve koru.

Ana ve babaya isyanlarını merhamete dönüştür.Ana ve babaya sayğılı ver merhametli birer evlat olmalarını sağla.

Dünyada okul ve çalışma hayatlarında  hayırlı başarılar elde etmeleri için yardımcı ol katından bir ayrdımcı gönder onlara.

İşsiz çocuklarımıza helal rızık kazanacak hayırlı iş kapılarını aç.Kazandıklarını helal yerlerde kullanmayı nasip et.

Evlilik yaşına gelmiş evlatlarımıza, dünya ve ahiret  hayatlarını birlikte mutlu ve huzurlu geçirecekleri,birlikte sana ibadet edecekleri hayırlı ve nurlu eş nasip et.Yaşamları boyunca mutlu ve huzurlu bir evlilik yaşamayı nasip et.

Sınavları olan çocuklarımıza  başarılar ver hayırlı okulları kazanmayı nasip et.

Çocuk sahibi olmak isteyen  tüm kardeşlerimize hayırlı ve salih evlat nasip et.

Çocuklarımıza  sağlıklı ve huzurlu ve mutlu bir yaşam nasip et.

Hasta olan tüm çocuklarımıza  acil şifalar nasip et.Anne ve babalarına  bağışla.

Dualarımızın kabulünü,Peygamberimizin şefaatini  diliyoruz  senden Rabbimiz.

Sadakallahül azim.Sübhnane Rabbike rabbil izzeti amma yesifun.ve selamün alel mürselin.El fatiha