Sevgi Kazanmak İçin Okunacak Dua

Sevgi Kazanmak İçin Okunacak Dua

  • 04.01.2019 10:02:25
No icon

Sevdiğin kişiyi kendine bağlamak için okunacak dua
1-) 
Sevdiğin kişinin svegisini kazanmak için(70) yetmiş defa oku ve yanında taşı.Veya her hangi bir yiyeceğe okuyup beraber yenilebilir.
Eynema tekunu ye’ti bikümüllhi cemia, innellahe ala külli şey-in kadir
Yevme te’tis semaü bi dühanim mübiyn
Yağşen nase haza azabün eliym
La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim

2-) 
sevdiği insanın kendisine daha çok bağlanmasını isteyen bir kimse cuma gecesi gece yarısından sonra iki rekat namaz kılıp ardından aşağıdaki duayı üç yüz defa okursa sevdiği kişi derin bir aşk ve muhabbetle kendine bağlanır.

Fe-in tevellev fe-kul hasbiyallahü lailahe illa hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül arşil azim.
3-)
Sevdiğin bir kişiden beklediği ilgi ve alakayı göremeyen aşağıdaki duayı Cuma günü sala ile ezan arası altmış altı defa suya okuyarak içirdiği takdirde sevdiği kişiden alaka görmeye başlar.

Kulillahümme malikel mülki, tü’til mülke men teşaü ve tenziul mülke mimmen teşa, ve tüizzü men teşau ve tüzillü men teşa, bi yedikel hayr, inneke ala külli şey’in kadir
Yühibbünehüm ke-hubbillah, velezzine amenü eşeddü hubben lillah, velev yerallezine zalemü iz yeravnel azabe ennel kuvvete lillahi cemia, ve ennellahe şedidül azab
4-)
Eşinden veya sevdiği insandan sevgi ve iltifat görmek için aşağıdaki duayı cuma gecesi, gece yarısından sonra 1000 defa okumak yeterlidir.

” Ya vahidül baki evvelü külli şeyin ve ahiruhu”

5-) 
Sevdiği kişiyi kendine çekip onunla hayırlı bir yuva kurmak isteyen aşağıdaki duayı sabah 250 akşam yine 250 defa okumaya devam ettiği takdirde, yedi günün bitiminde muradı hasıl olur ve sevdiğine kavuşur.
Bismillahirrahmanirrahim
Ya Vedüd sehhırli fülan ıbni fülan
El hamdü lillahi rabbil alemin
Ya Rakıb sehhırli fülan ıbni fülan
Er rahmanir rahiym
Ya vedüd sehhırli fülan ıbni fülan
Maliki yevmid din
Ya Rakıb sehhırli fülan ıbni fülan
İyyake na’büdü,
Ya Vedüd sehhırli fülan ıbni fülan
ve iyyake nesteiyn
Ya Rakıb sehhırli fülan ıbni fülan
İhdinas siratal müstekıym
Ya Vedüd sehhırli fülan ıbni fülan
Siratallezine en’amte aleyhim,
Ya Rakıb sehhırli fülan ıbni fülan
ğayril mağdubi aleyhim ve lad dallin amin
Ya Vedüd sehhırli fülan ıbni fülan

Yorumlar