Borç ve Rızık Duaları

Ebû Abdullah el-Kureşî hazretleri, duâsı makbûl bir zât idi. Mısır’da bulunduğu sırada büyük bir kıtlık olmuştu. Bunun üzerine Mısır’dan ayrılıp Kudüs’e gitti....
Ebû Sa’îd el-Hudrî (r.a.) anlatıyor: Resû-lullâh (s.a.v.) bir gün mescide girdi. Orada Ensar’dan Ebû Ümâme (r.a.) isimli zâtla karşılaştı. Ona: “Ey Ebû Ûmâme, niçin seni...
Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e borçtan (dolayı) şikayet eden bir kimseye İsra Suresinin 111. ayetini okumasını tevsiye etti.Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e bir kişi...
Ya hamıdül fe’alü zel menni ala cemiy'ı halkıhi bi lafzıhBu esmayı okumaya devam edenlerin Allah Teala her türlü işini kolaylaştırır rızkını arttırır insanların yanında...
Rızık duası; rızkın çoğalması ve sıkıntıların giderilmesi için okunmasında fayda bulunan bir duadır. Bu mübarek olan dua, temiz bir kalp ile, rızkı bereketlendirmek ve çoğaltmak...
Rızık darlığı, işleri bozuk olan, borçlu olanlar, kısmetin açılması, hayırlı dileği olan kimseler her gün kendi ya da bir kaç kişi ile beraber (41) Yasin süresi ve her 10 okumadan...
Allah Rasulü(s.a.v) şöyle buyuruyor:“Sizden birinizi geçim sıkıntısı ile kıvranıp da onu feraha çıkaracak şu duadan tesirli başka dua yoktur.“Bismillahi alâ mâli ve nefsi ve dini,...
Kişinin kimseye muhtac olmadan hayatını sürdürebilmesi ve coluk cocuğunun nafakasını temin edebilmesi için meşru yoldan calışıp helalinden kazanması dini bir gorevdir. Bu gorevi yerine...
Evin bereketli olmasının bu sekiz yöntemi bize Kur’an-ı Kerim ve sünneti seniyede haber verilmiştir. Bu sekiz madde yapıldığı taktirde evde bereket eksik olmaz ve evde bol bereket olur.1....
ZENGİNLİK DUASI YÜZDE YÜZ ETKİLİKuran surelerine dayanan oldukça tesirli zenginlik duasıUlema alimlerinden ve asrı saadet dönemi anlatımlarından bize çok sayıda zenginlik duası...
Nimetlerin devamı ve bereketini arttırani insan maddi manevi hayatına bolluk ve bereket getiren amel…Abdülkâdir Geylânî Hazretleri buyurur:“Sen ey zengin kişi! Allâh’ı unutup hep...
Kuran surelerine dayanan oldukça tesirli zenginlik duasıZenginlik duası, müminin helal dairesi çerçevesinde mal mülk sahibi olmak için yaptığı etkili bir niyazdır. İslam dünyasında...
Ev almak için duanın lafızları ve dua etme adabıEv almak için okunan dua, 12 esma ile niyaz edilen muazzam etkili bir dilek duasıdır. Bu dua, hıfz dileme (korunma) duasının İslam...

SOSYAL MEDYA

ANKET

Teog yerine gelen yeni sistem sizce iyi mi?

Sonuç
Video Haber