Esma-ül Hüsna Cuma Duası

Esma-ül Hüsna Cuma Duası

  • 29.03.2018 14:28:42
No icon

Yâ Rabbi!

Seni tarif etmektedir bütün güzel isimler
Sen güzel isimlerini aşikar etmezsen ruhum karanlıkta kalır
Esmaül Hüsna’na şahit yaz beni ALLAH (cc)!
Sensin Allah (cc) sanadır kulluğum
Sendedir çarem seninledir varlıgım
Seni arar ruhum seni anar kalbim
Başkasına değil sana muhtacım
Başkasını değil seni çağırırım
Başkası yaratılmıştır sen yaradansın
Başkası devamsızdır sen daimsin ve daim eyleyensin
Başkaları muhtaçtır sen ihtiyaçsızsın ihtiyaçları görensin
Başka ilah yok sen Allah (cc)’sin
Sen ki eşi benzeri olmayansın
Sen ki bütün eksiksiz sıfatlarin sahibisin
Cemaline çevir yüzümü başkasına rağbet ettirme kalbimi

Ya Rahman!

Sen öyle rahmet edersin ki rahmetinin bir cilvesi cennetim olur
Rahmetinden bir parıltı sonsuz mutluluğumdur
Rahmetinin bir damlası herkesin rızkına kefil olur
Su çorak gönlüme merhametini indir
Su fani ömrümü sonsuzluğa eriştir

Ya Rahim!

Öylesine rahimsin ki kulağını sözüme muhatap eylersin
Aklıma vahyinle tenezzül edersin
Öylesine Rahimsin ki istendiginde zaten verirsin
İstenmediginde de lütfedersin
Öylesine Rahimsin ki hak edene hepten verirsin
Hak etmeyene bile çok bahsedersin
Öyle Rahimsin ki dünyayı bu kadar güzel eylersin
Ahireti ondan daha güzel eylersin
Ya Rabbi! Korkudan emin eyle beni
Yüzünden azad eyle kalbimi
Ateşten uzak eyle beni
Hicrana düsürme kalbimi
Rahmetinin rahmine al beni
Merhametinin kucağına al kalbimi

Ya Melik!

Kimsenin kimseye fayda vermedigi gün hüküm senin
Gökler yarılırken sahibim sensin
Yıldızlar dağılırken sahibim sensin
Varlığım bana ait değil varım yoğum senin
Elimde olanlar benim degil sahiplendiklerim de senin
Yokluğa düşürme beni an senin
Darlık verme kalbime mekan senin

Ya Kuddüs!

Sensin kuddüs kutsiyet sendendir bundan öte laf olmaz
Sen dilemezsen hiçbir sey pak sayılmaz
Gönlüm sana yönelmedikçe saf olmaz
Kanımı her nefeste temizlediğin gibi nefsimi arındır pak eyle
Temizlenenlere muhabbet edersin gönlümü muhabbetinle temizle

Ya Selam!

Sensin selam sendendir selam
Emrini dinler ateş ki İbrahim (as) için serin ve selametli olur
Ibrahim (as) gibi dostluğuna kabul eyle beni
İbrahim (as) gibi ateşi gül eyle tenime
Gül gibi ateşten çiçekler açtır ruhumda
Selamini şebnem gibi dokundur kalbime

Ya Mümin!

Sen hidayetini göndermezsen kalpler nasıl mutmain olur
Sen kalplere itminan vermezsen kim inandığından emin olur
Sen inandırmazsan kim mümin kalır
Revamin tuzağına düşürme beni nefsimin diline birakma beni
Öyle mümin eyle ki beni pişmanlıklarım beni sana döndürsün

Ya Müheymin!

Sensin gariplerin sığınağı
Sensin kimsesizlerin dayanağı
Sensin hakkı himaye eden
Sensin aklımı aldanışlardan kollayan
Sensin ayağımı tuzaklardan kurtaran
Sen ki zayıflari kuvvetlilerin serrinden himaye edersin
Mazlumlarin hakkını zalimlerden almayı vaat edersin
Sen ki benim en küçük en önemsiz
En gizli arzularımı da bilir bana merhamet edersin
Nefsimin aldatmalarina kanmaktan koru beni
Aşağıların aşağısına yuvarlanmaktan koru beni

Ya Aziz!

İzzet senindir sendendir izzet
Sen dilersen kimse zillete düşmez
Sen vermezsen kimsede izzet kalmaz
Kalbim yalnız sana kanar
Yakındığınla aziz eyle kalbimi
Ruhum yalnız seni arar
Huzurunla aziz eyle ruhumu
Halim yalnız sana aşikar
Başkalarının yanında rezil etme beni

Ya Cebbar!

Sen ki mağrurları gururlarına esir eylersin
Sen ki kibirlenenlerin boynuna kibirlerini tasma eylersin
Sen ki zor kullanip zulmedenleri vicdanlarinin pençesine
hapsedersin
Bir sineği vasıta eyle de Nemrutlardan kurtar beni
Bir asayı vesile eyle de firavunlara galip getir beni
Ebabilleri gönderde Ebrehlerin fillerinden koru kalbimi
Nefsimin beni isyana zorlamasina izin verme
Aklımın beni saptırmasına geçit verme
Hep itaat üzre sabit kıl beni

Ya Mütekebbir!

Ben acizim sen Kadir’sin
Ben fakirim sen Rahim’sin
Ben ölüyüm sen Hayy’sın
Ben çaresizim sen Ehad’sın
Ben muhtacım sen Samed’sin
Ben sağırım işiten sensin
Ben körüm gören sensin
Ben dilsizim konuşan sensin
Ben yaratılıyorum yaradan sensin
Ben yokum var eden sensin
Ben hiçim ama emellerim büyüktür
Ben yoksulum ama isteklerim çoktur
Ben isterim çünkü sen büyüksün
Şahit yaz büyüklüğüne bu küçük kalbimi

Ya Halik!

Sen ol deyince her sey oluverir
Ol de olayim yarattıklarının arasında kalayım
Halk ettigin gibi ahlaklanayım
Sen yarattin diye güzel olayım
Hep en güzel kıvamda kalayım

Ya Bari!

Ruhum senin elinde bedenim sana emanettir
Yoklukta bırakma beni karanlıkta bırakma beni
Çirkinliğe daldırma beni güzel eyle her halimi

Ya Musavvir!

Yokluğa varlık suretini giydiren sensin
Hiçliğe varlık boyasını çalan sen
Güzeli güzel kılan ancak senin tasvirindir
Sen ki yüzümü benim için biricik sevdiklerim için tanıdık
eylersin
Katında makbul olan güzellikle tasvir eyle suretimi

Ya Gaffar!

Gizli düsmanlıklarımı bilen sensin
Gözyaşlarıma değer veren sensin
Bilirim rahmet denizini bulandıramaz cümle günahlar
Rahmetinle arındır bağışla beni

Ya Kahhar!

Sen öyle Kahhar’sın ki kahrinda lütfun çok kahrında acelen yok
Sen öyle Kahhar’sın ki kahrinda adalet var kahrına sınır yok
Düşmanımız çok aczimiz nihayetsizdir
Kahrınla helak eyle zalimleri

Ya Vehhab!

Yokluğa sırf yok oldugu için varlık bahşedersin
Nankörlerin bile rızkını kesmez inkar edenlere bile nefes verirsin
Varlığın senin lütfundur senin ihsanındır
Aciz varlığıma lütfunu ihsanını daim eyle

Ya Rezzak!

Hazinende yok yoktur ol dersin her şey olur
Yarattığın her canlının rızkı senin katında saklıdır
Vahyin mümin kalplerin selin akıllarin rızkıdır
Ya Rabbi! Sana muhtaç olmak en büyük zenginliğimdir
Senin fakirin eyle beni
Senin verdiğinle doymak en büyük lezzetimdir
Sofranda ağırla beni

Ya Fettah!

Damla kadar da olsa sevabım lütfeylede cennetini aç bana
Şaşkında olsa aklım kerem eyle de sana gelen yolları aç bana
Ya Alim!
Senin için bilmenin başı yoktur
Ben ancak sonradan bilirim
Senin bilmediğin bir an yoktur
Ben ancak bazen bilirim
Sen açık edip söylediğimi de bilirsin
Sen susup kendime sakladığımı da bilirsin
Unutup kendimden sakladığımı da bilirsin
Kendi kuyularıma aklımın iplerini salarım
Kendime aklım ermez sen beni benden çok bilensin
Kalbimin kuytularında el yordamıyla dolaşırım
Kendime kendim yetmez sen bana benden çok sırdaşşın
Bildiğimi bilenlerden eyle beni bilmediğimi bilenlerden eyle beni
Sana malum olan ayıp ve kusurlarımla utandırma beni

Ya Kabid! Ya Basit!

Dara düşürürsün genişlik verdiğinde şükretmeyeni
Genişletirsin dara düştüğünde de şükredeni taktir senindir
Ya Rabbi! Sen ki imkansızı mümkün kılarsın
Darda koyma beni dara düstüğümde de şükredenlerden eyle beni
Sen ki asillari yanında tutarsin gölgede bırakma beni

Ya Hafid!

Öyle Hafid’sin ki yokluğa yuvarlarsın varlığıyla gurura
düşeni
Öyle Hafid’sin ki zillete düşürürsün kendisini yücelteni
Gururdan azad eyle nefsimi zillete düşürme kalbimi

Ya Rafi!

Secdelerimle sultan eyle beni
Kulluğumla şereflendir beni
Katında rütbelendir beni
Iyiler arasında an beni
Yükseklere al beni

Ya Muizz!

İzzetim varsa ancak senin verdiğin kadardır
Yalnız sana itaat etmenin izzetini ver bana
Izzetine ayine et fakiri

Ya Müzill!

Sana boyun eğişim en tatlı sevincimdir
Senin kapına gelmeyen sonsuz çaresizlikler içindedir
Sana muhtaç oluşum en büyük şerefimdir
Cevapsız bırakma beni

Ya Semi!

Yare açık yare yare açmaya yare ne hacet
Feryadım duyulur aşikare dile dökmeye ne hacet
Güllerim döndü hare hare küsmeye ne hacet
Dil avare dudak bi çare parelenmeye ne hacet

Ya Basir!

Körüm körlügüme bile
Körüm gördüğüme bile
Körüm gösterdiklerine bile
Vaat ettiğin cennetine bile körüm
Senin görmenle görür cümle gözler
Aç gözlerimi

Ya Hakem!

Sen ki varlık ağacını yokluğun karanlık köklerinden çıkarıp
vücuda getirensin
Sen ki kalbimi bir lütfe gibi rahmetini rahminde besleyip büyütensin
Kalbime değen sızıları ince ince söz eyle
Yüzüme değen gözyaşımı damla damla rahmet eyle
Dudağıma değen heceleri deste deste dua eyle

Ya Adl!

Sensin zulme uğrayanların dayanağı
Sensin mahzun kalplerin sığınağı
Senin adaletindir sığındığım senin nizamindir güvendiğim
Nefsime zulmetmekten koru beni
Adaletine razı eyle nefsimi
Eğrilmekten koru kalbimi
Rızana göre ölçülendir beni
Mizanında güzel eyle akibetimi
Kolay eyle sorgu sualimi
Hesap verme inceliğiyle yaşat beni
Zulmetmekten uzak eyle beni
Zulme uğramaktan koru beni

Ya Latif!

Senin hükümlerin her şeyin her haline inceden inceye nüfuz eder
Hükmüne razı olmayi lütfet bana
Lütfunu hakkımda hükmün eyle
Hükmünü hakkımda latif eyle

Ya Habir!

Gizlim saklım yok senden gayrısı halden anlar değil
Sakladıklarımdan sen haberdarsın başkaları şırdaşım değil
Senin söylediğindir haber başkaları derdim değil
Gaybın haberleri sana aittir hiçbir şey göründüğü gibi değil
Incecik sızılarımdan ilk göz ağrılarımdan sen haberdarsın
Başkaları kalbimin sırlarına cahil
Dertlerim sana ayandır başkaları dertlerime gafil

Ya Halim!

Sen ki cezalandırmakta acele etmez af yolunu tutarsın
Sen ki karşıma gazabından çok rahmetini çıkarırsın pişman
olayım diye fırsat tanırsın
Sen ki nefsimdeki zillet karanlıklarını incitmeden temizlersin
Mahcup olmayayım diye eksikliklerimi örtersin
Sen ki her nefesi tatlı bir dokunuş eyleyip beni nezaketle
yaşatırsın
Gaflet ve unutkanlığıma rahmetinin tebessümüyle bakarsın
Sonsuz hilmine sığınırım

Ya Azim!

Gökler ve yer azametine şahittir senin
En sert taş azametin karşısında yumuşar
En yakıcı ateş azametin karşısında serin olur
Azametinle azmettir hak yolunda bu fakiri

Ya Gafur!

Senin kapın hiç kapanır mı günahkarlara
Pişmanlıklarımı kime arz ederim yoksa
Ancak senin bağışlamanla aklanır yüzüm
Ancak senin affınla temizlenir kalbim
Ancak senin affınla biter utancım
Ya Rabbi! Hesap gününde yüzümü kara çıkarma
Gafur olan ancak sensin bağısla beni yakma Yarabbi...

ENGİN NOYAN