Mutluluk duası muazzam etkili saadet duası

Mutluluk duasının usul ve adabı ile sözleri hakkında önemli bilgiler

  • 22.11.2017 11:58:27
No icon

Mutluluk duası muazzam etkili saadet duası

Mutluluk duasının usul ve adabı ile sözleri hakkında önemli bilgiler

Mutluluk duası, ulemadan büyük zatların sık sık kendi aile efradı için ettikleri ve talebelerine de okumayı tavsiye buyurdukları çok hayırlı dualardan biridir. Maddi ve manevi her türlü konuda mutlu olmayı arzulayan müminlerin okuması gereken gerçek bir saadet iksiridir. Zira bu dua sayesinde hem maddi hem de manevi konularda kulun mutlu olmasının yolu açılmaktadır.

Mutluluk duasının tesirine dair sayısız nakil bulunmaktadır. Bu duayı okuyarak mutluluğa eren ve saadet kapılarını açan binlerce kişinin rivayetleri el yazması kitaplarda bulunmaktadır.

Borçlardan kurtulmak, sevdiğine kavuşmak, bereketli kazançlara nail olmak, vesvese ve ruhi sıkıntılardan sıyrılmak gibi akla gelebilecek her konuda mutluluk duası yapılabilir.

Mutluluk duasının diğer dualardan ayrılan en önemli özelliği sadece dua eden kişiyi etkilememesi aynı zamanda kişinin yakın çevresinde bulunan insanları da mutlu kılmasıdır. Çünkü mutluluk fertle başlayan bir duygu olsa da asla tek başına mutluluk mümkün değildir. Mutluluk ancak insanın çevresi de mutluysa kalıcı ve etkili olabilmektedir. İşte bu dua hem kişiyi hem de çevresini aynı anda kederden uzaklaştırıp neşeye ulaştıran muazzam etkili bir duadır.

Mutluluk duasının usul ve adabı hakkında bilinmesi gerekenler

Mutluluk duasına dair çeşitli usul ve adap kuralları vardır ki bunlara muhakkak surette uyulması gerekmektedir. Aynı durum diğer dualar için de geçerlidir. Çünkü dualar ancak usul ve adabına uygun edilirse icabet görmektedir. Bu itibarla mutluluk duasınınyapılışında şu hususlara ziyadesiyle dikkat etmek gerekir:

Kişi mutluluk duasına başlamadan önce kesinlikle “abdest” almalıdır. Abdestsiz duanın bir hükmü yoktur. Bazı alimler dua öncesi 4 rekat nafile namazının kılınmasının uygun olacağını ifade etmiştir. Ancak namaz kılmak zorunlu değildir dua edenin inisiyatifine bırakılmıştır.

Dua, yalnız bir ortamda başka insanların bakışlarından uzak bir yerde yapılmalıdır. Duaların yalnız yapılması duaların samimice yapıldığına işaret olup kişin huşu içinde dua etmesini sağlamaktadır.

Duada kıbleye dönülmeli, diz üstü çökmeli ve eller semaya açılarak dua edilmelidir.

Mutluluk duasında kesinlikle türbe, yatır, dilek ağacı gibi özel bir yere gidiş söz konusu değildir. Kişi kendi evinde ya da iş yerinde dua etmelidir.

Dua eden kişi şeyh, alim, evliya gibi din büyüklerinden birisinin adını ağzına alarak onları aracı kılmamalıdır. Her ne istekte bulunulacaksa yalnız ve ancak Allah’tan istenmelidir.

Mutluluk duası edecek kişi tam bir teslimiyet içinde dua etmeli ve “Allah’ın duaları bolca kabul eden” biricik varlık olduğunu bilerek hareket etmelidir.

Mutluluk duasının makbul olduğu iki zaman dilimi

Dua, Allah’a niyaz olup en büyük yaratıcıya yakarış demektir. Günün her vakti dua etmek için uygun zamanlardır. Fakat duaların daha makbul kabul edildiği vakitler de vardır. Bu makbul zamanlar her dua için farklı farklıdır.

Mutluluk duasının makbul kabul edildiği iki zaman dilimi vardır. Bunlardan birincisi sabah ezanı ile gün doğumu arasındaki zaman aralığıdır. İkincisi ise ikindi ezanı ile akşam ezanı arasındaki vakittir. Bu iki vakitte yapılacak mutluluk duaları inşallah icabet görecektir yani kabul edilecektir.

Bayram günleri ve kandil geceleri de mutluluk duası için makbul kabul edilen zamanlardır. Özellikle Kadir Gecesi yapılan duaların çok özel bir yeri vardır.

Mutluluk duasında mutlaka ifade edilmesi gereken dört nida hangileridir?

Nida kelimesi seslenme anlamına gelir. Zaten dualar da birer seslenmedir. Yani niyazdır. Fakat buradaki seslenme iki şahıs arasındaki seslenme olmayıp kulun Allah’a için için ve yalvararak dua etmesi biçimindedir. Zira Kuran’da dua eden insanlar hakkında bilgi verilen ayeti kerimede kulun “korkarak ve yalvarır gibi” dua etmesinin gerektiğinden bahsedilmektedir.( Araf suresi-55 )

Mutluluk duasında her niyazın başlangıcında Allah’ın farklı bir esması bulunmaktadır. Bu esmaların her biri farklı bir konuya gönderme yapmaktadır. Bu esmaların mutlaka belirtilen sırada okunması gerekmektedir.

Mutluluk duasının sözleri ve duanın hitap esmaları

Ya Vedud, sen kalplerimizi evirip çevirensin. Sevmeye en layık varlık sensin. Benim kalbimi yumuşat ki senin kullarına karşı merhametim daim olsun ve yakınlarımı sevme kudreti gösterebileyim. Benim sevdiklerimi de bana karşı meylettir ki bana muhabbetleri misliyle artsın. Şüphesiz sen gücü her şeye yetensin. Kadir mutlak, azimi mutlak sensin Ya Rabbim.”

Ya Batın, sen gizli ve açık her şeyden haberdarsın. Senin için gizli yoktur. Sen insanların söylediklerini de içlerinde sakladıklarını da bilirsin. Gizli ve açık bütün niyetleri sevgiye çevir ve hakkımızda kurulan bütün hesapları hayra dönüştür. Kadir mutlak, azimi mutlak sensin Ya Rabbim.”

Ya Nafi, hakkımda hayırlı olanları benden daha iyi bilirsin. Benim, ailemin ve İslam ümmetinin menfaatine olmayan ve yüzümüzü önümüze düşürecek bir muhabbetin tarafı kılma bizi. Eğer hayırlara miftah olacak bir nasibimiz de varsa bu nasibin vaadini uzatma. Kadir mutlak, azimi mutlak sensin Ya Rabbim.”

Ya Mucib, sen duaları hakkıyla işitensin. Bana, aileme ve sevdiklerime mutluluğu nasip et. Bizi her daim yüzü gülenlerden ve gönlü mutmain olanlardan eyle. Kadir mutlak, azimi mutlak sensin Ya Rabbim.”

Buradaki dört esma ile yapılan duanın bitiminde mutlaka tasdik anlamında “amin” ifadesi kullanılarak eller yüze sürülmelidir.

Mutlu olmak için dua etmek mi büyü yaptırmak mı?

Özellikle aşk konusunda mutluluğu arayan çok sayıda insan maalesef dua etmek yerine büyüye başvurmaktadır. Halbuki bu çok yanlış bir tutumdur. Çünkü büyü büyük günahlardan biridir. Hatta İslam alimleri büyüyü 7 büyük günahtan biri kabul etmiştir. Bu nedenle duyarlı bir müminin kesinlikle büyü yapmaktan kaçınması gerekmektedir.

Büyü yaptırmak günah olmanın yanı sıra son derece riskli ve tehlikeli bir uygulamadır. Bu nedenle sevgili okurlarımıza büyü yaptırmaya asla ama asla tevessül etmemelerini bunu yerine dua etmenin emin yolunu tutmalarını tavsiye ediyoruz.