Huzur Duası 8 Esma İle Okunan En Etkili Dua Örneği

Huzur Duası 8 Esma İle Okunan En Etkili Dua Örneği

  • 28.03.2018 14:32:18
No icon

Huzur duası 8 esma ile okunan en etkili dua örneği

Huzur duası nasıl yapılır ve lafızları nelerdir?

Huzur duası, içinde bulunduğumuz çağda önemi kat be kat artan dualardan biridir. Zira stres, sıkıntı, ailevi meseleler ve maddi problemler günümüzde insanları en fazla üzen hususlardır. Bu sıkıntılardan kurtulup rahat bir yaşam sürmenin iki yolu vardır:

Birincisi huzuru sağlamak için ciddi çaba içine girmek ve olumsuz durumları bertaraf etmek için canla başla çalışmak, diğeri ise huzur duası gibi manevi araçlardan güç almak.

Bu iki yolu birleştirmek ise muazzam sonuçlar doğurur. Yani kul, sorunlarını çözmek için elinden gelen her türlü çabayı harcayacak ve duanın büyük gücünden de uzak durmayacaktır. İnşallah mümin bu şekilde çaba ile duayı birleştirdiğinde hiçbir sıkıntısı kalmayacak ve yaşam boyu huzurlu olabilecektir.

Kişinin maddi durumu, mesleği ya da sağlık durumu nasıl olursa olsun onu diğer insanlardan ayıran asıl önemli özelliği “hayata bakış tarzı”dır. Bazı insanlar her şeye sahipken çok mutsuz görünmektedir. Bazı insanlar ise hayatta çok şeyden mahrum iken yine de mutlu olabilmektedir.

Yani mutluluğa bakış açısı bakımından her insan olaylara farklı tepkide bulunmaktadır. İşte tam da burada “huzur duası” devreye girmektedir. Huzur duası kişinin ruhunu olgunlaştırır. Onu vesveselerden kurtararak rahatlamasını sağlar. Sonuçta kişi üzerindeki yüklerden kurtulduğu için mutlu ve huzurlu bir yaşama kavuşabilmektedir.

Huzur duası ile ruhunu olgunlaştırmış insan olaylara tek tek münferit olarak bakmaz.Kaza ve kaderin Allah’tan olduğunu bilerek meselelere daha olgun bakmayı öğrenir. Hayata genel biçimde bakarak yaşadığımız ömrün geçicili ile değerlendirmeler yapar.

Bu bakış açısı haliyle her türlü dert ve kederi, Allah’ın azameti ve şanı karşısında “kıymetsiz” hale getirir.

Huzur duası öncesinde abdest almak veya namaz kılmak zorunlu mudur?

Duaların genel özelliklerinden biri de abdestli okunmasıdır. Zira abdest basit bir el-yüz temizliği değildir. Abdest almakta bilinen ve bilinmeyen sayısız fazilet vardır.

Ayrıca duaların makbul kabul edildiği vakitler de vardır. Duaları bu vakitlerde yapmak çok daha faydalı neticeler doğurur.

Dua öncesinde fakir fukaraya küçük bir sadaka verilmesi ve 4 rekat namaz kılınması da rahmet kapılarının açılmasını sağladığından oldukça faydalı uygulamalardır.

Huzur duasında ise abdestli olmak ya da öncesinde namaz kılma zorunluluğu yoktur. Zira neyin ne zaman olacağı belli değildir. Yani bizi huzursuzluğa sevk eden durumlar her an ortaya çıkabilmektedir ve can sıkıntısının bize ne zaman geleceği de bilinmemektedir. Bu nedenle huzur duası gün içinde birkaç defa veya farklı farklı olaylara yönelik olarak okunabilmektedir. Bahsettiğimiz bu huzur duası gün içinde ortaya çıkabilecek ani olaylara karşı okunan huzur duası içindir.

Bazı durumlarda ise huzursuzluk ani bir olaya dayanmaz. Daha genel bir huzursuzluk durumu vardır. Ailevi ya da şahsi olan, uzun süreli sıkıntılar için huzur duası edildiğinde mutlaka abdest alınmalı,4 rekat namaz kılınmalı ve dua için gece vakti tercih edilmelidir.
Huzur duasında okunan esmalar şunlardır:

Er-Rahman

Kainatta bulunan bütün varlıklara merhamet eden ve koruyup gözeten demektir.

El- Melik

Bütün kainatın sahibi demektir. Mülkün sahibi olan Allah’tır. Biz kullar ise yeryüzü mülklerinden sadece geçici bir süreliğine faydalanırız.

El-Vehhab

Nimetleri bolca veren anlamındadır. İstek dualarında en sık telaffuz edilen esmadır.

El-Azim

Gücü ve azametine sınır çizilemeyen varlığın Allah olduğunu gösteren esmadır.

El-Veliyy

İyi kullarına gerçek dost olan demektir.

El-Hamid

Övgüye layık olanın yalnız ve ancak Allah olduğunu ifade eden esmadır.

En-Nur

Bütün alemi ve mevcudatı kendi nuru ile nurlandıran demektir.

Es- Sabur

Sabredenlerin en sabırlısının Allah olduğunu ifade eden esmadır.

Bu sekiz esma sırası bozulmadan okunmalıdır. Yani sıralama şu biçimdedir:

Er-Rahman, El- Melik, El-Vehhab, El-Azim, El-Veliyy, El-Hamid, En-Nur, Es- Sabur

Esmaların Er-Rahman ile başlayıp Es-Sabır ile bitmiş olmasına özellikle dikkat etmeniz gerekir. Tabi bu esmalar okunmadan önce euzubesmele çekilir. Sekiz esmanın okunması bittikten sonra eller avuç içeri ile yüze hafifçe sürülerek “amin” denir.

Huzur duası hükmünde olan sureler hangileridir?

Kur’an’daki bazı sureler belli zamanlarda ve belli bir sayıda okunduğunda huzur duası hükmünde kabul edilmektedir. Bu sureler ve okunma esasları şöyledir:

Kehf suresi

Bu sure Cuma gecesi bir defaya mahsus okunursa inşallah kişi ve ailesi huzur bulacaktır. Kehf suresinin kişiye ve yakınlarına sabır verdiği ve dünya kederlerini hafiflettiği ulema tarafından sıkça dile getirilmiştir.

Zuhruf suresi

Gün içinde daimi olarak okunduğunda karı kocanın veya anne-baba ile çocukların arasını düzelten ve ailevi huzuru sağlayan bir suredir. Özellikle ciddi sebepler ortada yokken çıkan ailevi kavgaları bıçak gibi kesmesi ile bilinmektedir.

Şems suresi

Bu sure 21 defa okunduğunda inşallah kişi hem iç huzura erecek hem de bir dileği varsa gerçekleşecektir. Bu sure huzur duası hükmünde olduğu gibi bazı kaynaklarda hacet duası niyetiyle de okunmaktadır.