Dilek duası 3 cumada 15 günde muazzam etkili

Dilek duası 3 cumada 15 günde muazzam etkili

  • 28.03.2018 14:37:31
No icon

Dilek duası 3 cumada 15 günde muazzam etkili

En etkili dilek duasının uygulanma biçimi ve sözleri

Dilek duası, mümin erkek ve kadınların arzularının halli için yüce Allah’a yaptıkları niyazdır. İslam dünyasındaki en yaygın dualardan biridir. Yüzyıllardır binlerce insan tarafından okunmuştur. Bu dua vesilesi ve Allah’ın izni ile dileği gerçekleşen sayısız insanın rivayeti birçok kitapta yazmaktadır.

Bu yazımızda dilek duaları içinde en etkili olan ve 3 cumada etkisini gösteren dua örneği hakkında bilgiler vereceğiz. Dilek duasında bulunacak okurlarımızın duanın usul ve adabı ile duanın sözlerine dair verilen bütün kaidelere uymaları gerekmektedir.

Dua etme, Müslümanlara Allah’ın verdiği büyük nimetlerden biridir ve Allah nimetlerini sonsuz verendir. Bu itibarla kul, sabırla dua edecek ve Allah da inşallah dualarına karşılık verecektir.

Dilek duası ne zaman yapılır ve dua kaç gün sürer?

Dilek duasının yapılma vakti Cuma günüdür. Cuma günü Cuma namazının hemen ardından bu dua yapılmaktadır. Bunun sebebi milyonlarca insan aynı anda Cuma namazını kılıp çıktığı için cumanın hemen bitiminde rızık ve rahmet kapıları sınırsızca açılmaktadır.

Cuma sonrasında bereketin ve rahmetin arttığına dair sayısız nakil vardır. Gerçekten de Cuma namazı çıkışı yapılan ticaret kazançlıdır, yapılan akitler devamlı olur ve edilen dualar inşallah yerini bulur.

Dilek duası peş peşe 3 hafta yapılmaktadır. Dilek duası 15 gün sürmektedir. Bu 15 gün içinde 1. gün, 8. gün ve 15. gün cumaya denk gelmektedir.İnşallah belirtilen bu zaman dilimlerindeki dualar icabet görecektir.

Dilek duası öncesinde neler yapılmalıdır?

Her duanın bir yapılış adabı ve usulü vardır. Çünkü dua sıradan bir istekte bulunma değildir. Kişinin yeri, göğü ve bu ikisi arasındaki bütün mevcudatı yaratan Allah ile konuşmasının elbette gelişigüzel olması beklenmemelidir.

Dilek duasında dua edecek mümin şunlara dikkat etmelidir:

Cuma namazı sonrası yapılacak dilek duasında namazdan gelinmişse ve kişi hala abdestli ise dahi abdest tazelenmelidir. Çünkü dua için hususi olarak abdest almanın sayısız hikmeti vardır.

Her üç cumada da bir gün önceden ( Perşembe günü ) küçük bir miktar dahi olsa sadaka verilmesi çok daha olumlu sonuçların alınmasına vesile olur.

Dilek duası şahsi bir dua olduğu için yalnız bir ortamda yapılması ve duanın içeriği hakkında yakın akrabalara dahi bilgi verilmemesi gerekmektedir.

Dua edileceği zaman duanın lafızlarının tam ve eksiksiz söylenmesine azami özen gösterilmelidir.

Duada hem korku hem de umut duyguları beslenmeli ve yüce Allah dışında başka aracılardan medet umulmamalıdır.

Dua sırasında kıbleye dönerek diz çökmek, elleri semaya kaldırmak ve dua bitiminde “amin” diyerek elleri yüze sürmek gerekir.

Dilek duasının tesirini anlatan bazı rivayetler

Dilek duası vesilesi ile arzularına ulaşan çok sayıda insana dair rivayet, el yazması kitaplarda geçmektedir.

Bu dua sayesinde şifa bulan insanlar, vesveseden kurtulanlar, sevgililerine kavuşanlar, bereketli iş bulanlar, ailesi ve dostları ile muhabbetleri artanlar ve ev sahibi olan insanlar gibi çok dayıda meselenin hayırla neticelendiğine dair bilgiler vardır.

Tabi burada zikredilenler sadece kitaplara geçen rivayetlerdir. Bir de dualarının sonucunu ketum davranarak kimse ile paylaşmayan insanlar vardır ki onların öyküleri çok daha zengin bir hazinedir.

Dilek duası nasıl yapılır?

Dilek duasının art arda gelen 3 cuma günü yapıldığını zikretmiştik. Her Cuma günü yapılan dilek duası diğerinden farklıdır. Her haftanın sözlerini belirtilen usuller içinde okumak gerekmektedir.

Dilek duasının 1. Cumasında okunacak lafızlar

Öncelikle abdest alınır. Ardından euzubesmele okunur. Sonrasında öncelikle aşağıdaki esmalar karşılarında belirtilen sayıda okunur:

El- Vehhab- 5 defa okunur

El- Melik- 7 defa okunur

Er-Rahman- 7 defa okunur

El- Basit- 7 defa okunur

Esmaların bitiminden sonra şu sureler belirtilen adetçe okunacaktır:

Tevbe suresi- 17 defa

Hud suresi- 3 defa

Bu iki sure de okunduktan sonra kişi niyetini beyan eder. Niyet kısmının kişinin kendi dilince olması daha makbuldür. Duanın orijinal aslından Türkçeye çeviri şöyledir ve kişi bu Türkçe kısmı niyet olarak okuyacaktır.

“Ey Allah’ım sen Musa’nın, Harun’un, Meryem oğlu İsa’nın ve Muhammed Mustafa’nın Rabbisin. Sen hidayete erdiren ve doğru yola sevk edensin. Senin şanın yanında dünyadaki her mevcudat kıymetsiz kalır. Kalbimden geçen niyeti ve arzuyu elbette benden iyi bilirsin. Eğer hakkımda hayırlısı ise beni de sevinen kullarından eyle, benim için de saadet kapılarını aç. Şüphesiz ki sen azim olansın sen hakim olansın.”

Kişi bu sözleri söyledikten sonra “amin” diyerek duasının ilk aşamasını tamamlamış olur.

Dilek duasının 2. Cumasında okunacak lafızlar

Dua öncesi kaideler aynı olmak koşulu ile öncelikle şu esmalar belirtilen sayıda okur:

El- Mucib- 5 defa okunur

El- Hamid- 7 defa okunur

El- Kadir- 7 defa okunur

El- Batın- 7 defa okunur

Bu esmaların okunmasından sonra sırası ile şu sureler belirtilen sayıda okunmaktadır.

Mümin suresi- 3 defa okunur

Fetih suresi- 1 defa okunur

Surelerin okunmasından sonra bir defa tefriciye duası okunmaktadır. Tefriciye duası bağımsız bir dua olarak okunabildiği gibi dilek duasının ikinci cumasının lafızları olarak da geçmektedir.

Tefriciye duasını sözleri şöyledir:

Bismillahirrahmanirrahim

“Allâhumme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ Seyyidinâ Muhammedinillezî tenhallü bihil ukadü ve tenfericu bihil-kürebü ve tukdâ bihil-havâicu ve tünâlü bihir-reğâibü ve hüsnül-havâtimi ve yustaskal ğamâmu bivechihil Kerîm ve alâ âlihî ve sahbihi fî külli lemhatin ve nefesin bi adedi külli ma’lûmin lek.”

Dilek duasının 3. Cumasında okunacak lafızlar

Duanın bu son gününe “hatime günü” denilmektedir.

Duanın hatime gününde öncelikle şu esmalar belirtilen sayıda okunacaktır:

En-Nur- 5 defa okunacaktır

Er-Raşid- 7 defa okunacaktır

Es-Sabur- 7 defa okunacaktır

En- Nafi- 7 defa okunacaktır

Esmaların okunması bittikten sonra şu sureler karşılarında belirtilen adet sayısınca okunmalıdır:

Abese suresi- 3 defa okunur

Asr suresi- 12 defa okunur

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

“Allâhumme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli Seyyidina Muhammedin salâten tüncînâ bihâ min-cemî’il-ehvâli vel âfat. Ve takdî lenâ bihâ cemîal hâcât ve tutahhirunâ bihâ min-cemîi’s-seyyiât ve terfe’unâ bihâ ındeke a’lâ’d-deracât ve tubelliğunâ bihâ aksâ’l-ğayât min cemiîl-hayrâti fî’l-hayâti ve ba’del-memât birahmetike Yâ erhame’r-rahimîn. Hasbunellahu ve ni’mel vekîl, ni’mel mevlâ ve ni’me’n-nasîr. Ğufraneke rabbenâ ve ileyke’l-masîr.”

Bu sureler bittikten sonra salatı münciye okunur. Salatı münciye dileklerin yerine gelmesini çok kısa sürede sağlaması ile bilinen mucizevi bir niyazdır ve sözleri şu biçimdedir:

Salatı münciye de bittikten sonra “amin” denilerek eller yüze sürülür ve dua bitirilir. Bundan sonrasında dua eden kişinin yapacak bir şeyi kalmamıştır. Kişi bekleyecek ve Allah her ne takdir ederse olgunlukla onu “kader ve nasip” belleyecektir.