Kimseye Açılmayan O Kapı

Kimseye Açılmayan Kapı

  • 04.04.2018 8:49:23
No icon

Sultan IV. Murat, bir gün yanına lalasını alarak dergâha, Şeyh Hazretlerini ziyarete gitti. Dergâhın kapısına varıp kapıyı çaldıklarında içeriden bir dervişin, “Kimdir?” sualine lala alışkın olduğu üzere derhâl şöyle cevap verdi;

Yedi iklîm padişâhı, es-Sultan ibnü’s-Sultan Murâd Hân-ı Râbi’ Efendimiz teşrif eylediler. Hemen şeyh hazretlerine bildirile!

Derviş de “Bu kapı saltanat kapısı değil!” diyerek kapıyı açmadı. Lalasının hâline tebessüm eden IV. Murat Han,

“- Lala, bu kapı kulluk ve gönül kapısıdır.” dedi ve tokmağı tekrar tıklattı. İçeriden gelen aynı suale büyük bir edeple şu cevabı verdi:

“- Şeyh hazretlerine, Murat kulunuz geldi deyiniz!”

İşte bundan sonradır ki ancak kapı açıldı ve içeri girebildiler.