Hz. Musa ve Cennetteki Arkadaşı

Hz. Musa ve Cennetteki Arkadaşı

  • 11.03.2019 13:15:07
No icon

Musa aleyhisselam, bir gün Allah-u Zülcelal ile mükâleme esnasında:

– Ya Rabbi! Cennette benim arkadaşım kimdir, bana göster, diye dua etti. Allah-u Zülcelal:

– Ey Musa! Filan şehirde, filan çarşıda vefilan isimde bir kasap vardır. O kimsedir, diye ilham etti.

Musa aleyhisselam hemen gitti ve o kasabı buldu. Dükkânının karşı tarafında, biraz izleyerek ahvaline vakıf olmak üzere oturdu. Gördü ki kasap zalim bir kimsedir. Sattığını hep eksik tartmaktadır. Musa aleyhisselam: “Bu kimse bana nasıl arkadaş olabilir, her halde onun başka bir kimse olması lazım” diye düşündü.

Hz. Musa aleyhisselam, akşama kadar dükkânın önünde oturdu ve akşam olunca, kasap bir miktar et alarak elindeki zembiline koydu ve evine gitmek üzere iken, Musa aleyhisselam:

– Ey kasap, beni misafir kabul eder misin? Diye sordu.  Kasap da:

– Buyrun, bu gece hizmetinizle şerefleneyim, dedi ve beraberce gittiler. Hemen Musa aleyhisselamın önüne yemekler koydu ve:

– Ey mübarek zat, isterseniz siz yiyin. Şayet beraber yiyelim der-seniz, bir miktar beklemeniz lazım gelecek. Zira benim çok mühim bir işim vardır, müsaadenizle onu yerine getireyim, dedi.

Ve getirmiş olduğu eti iyice pişirip evin köşesinde asılı bir zembili aşağıya indirdi. İçinden, son derece küçük ve zayıf bir kadın çıkardı. Onun ağzına yavaş yavaş eti verdi. Karnını doyurduktan sonra, altını da temizledi ve tekrar yerine asarak Musa aleyhisselamın yanına geldi. Birlikte yemek ye-meye başladılar.

Kadına yemek yedirirken, kadının dudakları bir kaç defa hareket etmiş ve konuşur gibi olmuştu. Bu hali, Musa aleyhisselam fark etmiş olduğu için o kimseye:

– Ey kişi, bu senin annen midir?  Diye sordu. Kasap:

– Evet, annemdir. Çok ihtiyar ve mecalsizdir. Her gün böylece dükkândan geldiğim zaman hizmet ederim, dedi. Musa aleyhisselam tekrar:

– Yemek yedirirken dudakları kıpırdadı. Sözü anlaşılır mı? Dedi. Kasap:

– Evet anlaşılır. Karnını doyurup hizmetini yaptığımda: “Ya Rabbî, bu oğlumu cennette Musa’ya arkadaş eyle. Diye dua eder” diye cevap verdi. Bunun üzerine Musa aleyhisselam:

– Ey kimse! Sana müjdeler olsun ki, annenin duası kabul oldu. Musa benim, dedi ve ilahî ilham ile oraya geldiğini söyledi.

O kimse de çok sevindi ve bütün günahlarına tevbe ve istiğfar etti, hakkını yediği insanlarla helalleşti, ibadet ile meşgul olmaya başladı. Böylece, annesine yapmış olduğu hizmet sebebi ile salihlerden dâhil oldu.

Yorumlar