Dini Hikayeler

Bir gün Peygamber efendimiz Cebrail aleyhisselama Cehennemi sordu. Cebrail aleyhisselam da uzun uzun Cehennemi anlatti. Peygamber efendimiz anlatilanlara dayanamayip bayildi. Ayildiginda buyurdu...
Eski EndülüsHükümdarlarından biri fakir bir kadının arsasına yeni bir saray yapılmasını emretti.Arsa hükümdarın sarayına alındı ve hükümdar arsanın bedelini de...
İslâmiyeti, kendilerine ezeli düşman gören Batı için, tarihin şeref levhasına geçmiş ibretlik bir hadise okuyalım bugün...Şam’ın fethinde, Hâlid bin Velîd hazretleri, şehrin bir...
Süleyman Aleyhisselâm yanında bir kişi ile oturmakta idi.Bir kimse gelerek o zata öyle hiddetli baktı ki, adam korkudan ne yapacağını bilemedi.Hiddetle bakan insan gittikten sonra o adam...
Abdullah b.Mübarek anlatiyor: “Hac farizasını eda edip Hz.Peygamber (s.a.v.)’in Ravza’sını da ziyaret ettikten sonra memleketime dönmek üzere yola çıkmıştım. Tam bu sırada, ileride...
. Adaletiyle meşhur Hz. Ömer (r.a.), ezanın okunmasıyla birlikte camiye yönelmişti.Arkasından gelen küçük bir çocuk, Hz. Ömer’i (r.a.) geçip hızlı adımlarla ilerledi.Hz. Ömer...
Sağlığında babamın bize bir öğüdü vardı; ‘Çocuklar yalan söylemeyin’ derdi. ‘Yalan tüm kötülüklerin kaynağıdır’ diye nasihat ederdi.Çocuk dimağımız, babamızın...
Bir gün bir zat Hasan Basri hazretlerine gelerek yalvarır:Aman efendim! Ne olur? Allah için bize bir yardımda bulununuz…” Hazret-i imam da;“Nedir derdin? Ne hususta yardım edelim?Önce...
Bir adam sorusunu şöyle sordu: – Ya Resulallah, bana öyle bir şey haber ver ki onu yapınca cennete gideyim! Şöyle cevap verdi Allah Resulü, cennete gitmek isteyen adama: – Allah’ın...
İran-Irak Savaşında kaybettiği kocasının biriktirmiş olduğu imkânları da çoktan tüketmiş, bir gün aç, bir gün tok yaşar hale gelmişlerdi. Kendi neyse de geride kalan üç çocuk...
Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Ashab-ı Kiram’a şöyle anlatmıştır:“Sizden önce geçen milletlerden, doksan dokuz kişiyi öldüren bir adam, yeryüzünde en büyük...
Oğlu ile babası sahile indiler; babacığım şu yerdeki şeyler neyin nesi?-Çakıl taşı çocuğumOğul kafasını sağa çevirdi, babacığım ya bunlar?-Onlar da çakıl taşı evladım..Sola...
Konunun Esası:Allah, bizim bu dünyada nasıl hareket edeceğimizi biliyor. Emirlerine uyup uymayacağımızı da biliyor. İmtihana neden lüzum görüyor da bizi dünyaya gönderiyor.A- Allah...
Üsküdarlı Aziz Mahmud Hüdaî Hazretleri, üstadı Üftade (k.s.) Hazretlerinin hizmetinde daha ilk yıllarında talebe iken birçok talebe arkadaşlarının arasında, üstadının yanında ayrı...
Hazreti Ömer, halifeliği zamanında sütçülerin süte su katmasını yasaklamış ve bu emrini her tarafa duyurmuştu. Şehrin asayişini kontrol etmek için bir gece Medine'de dolaşırken...
Hazreti Ömer radıyallahu anh'ten şöyle anlatılır:Peygamber aleyhisselâma bir kısım esirler getirildi. Aralarında bir kadın esir, bir şeyi arar halde telâş içerisinde koşuyordu....
Allah`ı görmeyi ne çok istediğinizi biliyorum.Büyüklerinize, kim bilir kaç defa:- Allah`ı niçin göremiyoruz? diye sormuşsunuzdur.Tıpkı balıklar gibi.Hani onlar da birbirine:- Deniz diye...
Bir anne ne kadar fedakar olabilir ki. Lütfen Bu kıssayı okuyarak başkalarının da okumasına vesile olmak için paylaşalımÇocuğunu birkaç dakika önce dünyaya getirmiş olan mutlu anne,...
Vaktiyle bir ateşperest, oğlunu evlendirmektedir. Düğün günü çok koyun ve inek kesilir. Et kokuları mahalleyi sarar. Ancak evin bitişiğinde, Müslüman, dul bir kadın, dört yetimiyle...
Vaktiyle evladını terbiye edemeyen bir ana, cezasını dilini kaybetmekle çeker. Hikaye şöyledir.Üç beş yaşına gelen bir çocuk komşunun yumurtasını çalıp annesine getirir. Haram,...
Hüzeyl kabilesinden Medineli Hamele, devesine binmiş, kırda gidiyordu. İlerideki vahada koyunlarını otlatan Raşid’in kızı Es’ile’yi gördü. Es’ile, koyunları sürerken rüzgâr...
Hazreti Fatımatüzzehra (r.a.) Hazretleri bir gün babası Peygamberimiz (s.a.s.)’e:— Babacığım cennete en önce kadınlardan kim girecek? diye sordu.Peygamberimiz (s.a.s.):— Falan...
Anadolu Velilerinden Ethem Baba “rahmetullahi aleyh”, bir gün bir hasta ziyaretine gitmişti. Geçmiş olsun dileğinde bulunup sonra kalkmak için izin istedi.Giderken de;– Bize dua edin...
Bir yerde adalet var mıdır, öteki haklar da var demektir. Yoksa bile var olan adalet sayesinde öteki haklar da gelebilir.Bir yerde adalet yok mudur, öteki haklar da yok demektir. Olsa bile...
Ahmet Cahidi Efendi “rahmetullahi aleyh” Gelibolu’da yaşayan Velilerdendir.Bir gün bazı sevdikleri;– Efendim, geçim sıkıntısı çekiyoruz. Sebep ne olabilir? diye sordular bu mübarek...
Çocuğun biri yakaladığı bir serçe kuşuyla oynayıp duruyordu.Oradan geçmekte olan Hazret-i Ömer çocuğa sordu:— Küçük bey, bak zavallı kuşun kanatlarından tüyler dökülüyor,...

SOSYAL MEDYA

ANKET

Teog yerine gelen yeni sistem sizce iyi mi?

Sonuç
Video Haber