Dini Hikayeler

Allah’ın ilim ve irfanla donattığı bir peygamber olan Hz. Musa, kavmine hak ve hakikati anlatıyor, onlara doğru yolu gösteriyordu. Bir gün kavminden bir kimse Hz. Musa’ya:– Ey Musa!...
Yüce Rabbimizin insanoğluna lutfettiği maddî ve mânevî imkânlar birer emânet hükmünde olup nerede ve nasıl kullanılacağı yine Rabbimiz tarafından beyân edilmiştir.Âhirette herkes...
Geçmiş zamanın birinde aynı mahallede oturan iki adam vardı. Onların çocuklukları da o mahallede geçmişti. O yaşlarda çok iyi arkadaşlardı. Her şeyi beraber yapıyorlar, birbirlerinden...
Cafer Bey, kumaş ticareti yapan bir esnaftı. Etrafında dürüstlüğü, çalışkanlığı, fedakarlığı, yardımseverliği ile nam salmıştı. Elde ettiği kazancının bir kısmını...
Hz. İbrahim bir gün deniz kenarında bir hayvan leşi gördü. Bir müddet onu seyretti. Sular kabardıkça deniz- deki balıklar o leşten bir şeyler koparmış, sular çekilince vahşi...
Çok eski zamanlarda bir delikanlı vardı. Bu delikanlı küçük bir köyde yaşıyordu. Her zaman çok düşünceli bir hâli vardı. Çünkü onun en çok sevdiği şey, kâinat kitabını...
Dünya hayatı bitmiş ve insanlar hesap vermek üzere Rabbilerinin huzurunda bulunmaktadır. İşte bu sırada Cenab-ı Hakk ile bazı kulları arasında şöyle bir konuşma geçecektir:– Ey...
Bir gün Nemrut, İbrahim aleyhisselamı ateşe atmaya karar verir. O kadar büyük bir ateş yakar ki bu sefer kendisi ateşe yaklaşamaz. Bir mübarek zat, bakmış bir karınca ağzına su...
Hz.Ömer (r.a), sessizce Allah Resulünün dinlenmekte olduğu odaya girer. Girdikten sonra bir an çevresine göz gezdirir. Tavana asılmış kuru bir deri parçası, bir torbanın içinde bir kaç...
Bir adam sık sık Kur’an okurdu. Ancak O’ndan bir şey ezberlemezdi.Bu adamın küçük oğlu babasına dedi ki;-Babacığım Kur’an okuyorsun ama hiç ezberlemiyorsun, sana ne faydası var...
Hesap gününde Allah-u Zülcelal, Nuh aleyhisselam çağıracak. Nuh aleyhisselam, insanların içinden çıkıp Allah-u Züleelal’in huzuruna geldiğinde, Allah-u Zülcelal ona şöyle...
İsmail Fakirullah “rahmetullahi aleyh” hazretleri, çocuk yaşta bir talebesini çeşmeye, su almaya gönderir. Çocuk oraya gider; fakat bakar ki, arkadaşları oyun oynuyor. Testiyi bırakır,...
Hz. Ali bir Hristiyana misafir oldu. Adam üzüm getirdi. Hz. Ali üzümü yedi. Sonra üzümden yapılmış şarap getirdi.Hz. Ali buyurdu ki : Haramdır.Hristiyan dedi ki : Siz Müslümanlara...
Hz. Ömer (r.a) bir gün yine yolları eline dolayıp çölde koyun otlatan bir çobanın yanına gitti… Baktı ki çoban 10-12 yaşlarında bir çocuk. Ama yüzü zührenin sevinci gibi pırıl...
Nemrud, ona karşı gelen Hz İbrahim peygamberin ateşte yakılması emrini vermiş.Meydanda odunlardan büyük bir yığın yapıp odunları tutuşmuşlar. O kadar büyük bir alevmiş ki...
1- Namazı Camiide Kılmak:Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) hadisinde buyuruyor:“Kim sabah akşam camiye giderse, her bir gidişi için Allah o kimseye cennette bir köşk...
Çok güzel bir kıssa dini hikaye, lütfen sonuna kadar okuyalımPeygamber efendimizin yakın çevresinden sahabelerden biri olan Abdullah oğlu Cabir ilginç bir rüyası.Cabir rüyasında ,...
Hz. Süleyman zamanında bir kuş, kanadını bir sofînin kırdığından şikâyet ile Hz. Süleyman’a gelmiş. Hz. Süleyman da o kuşun şikâyetçi olduğu sofîyi huzuruna getirtip...
brahim Peygamber misafirsiz yemek yemezmiş…Her gün ya evine gelen misafirle sofraya oturur, yahut da çı­kıp yollarda misafir bulur, getirip onlarla karnını doyururmuş.Bir gün yine yol...
Deve almak isteyenlerden birisi de, müşriklerin büyüklerinden Ebücehil'di. Develerden birisini beğenip aldı ve parasını getireceğini söyledi. Deveyi alıp götürdü ama parasını bir...
Anlatıldığına göre, Harem-i Şerif’in âbidlerinden birine bir adam her akşam iki tabak yemek getiriyor, o da iftar ediyor ve ertesi günde oruç tutuyormuş. Bu muhterem âbid Allah Azze ve...
İşimin yoğunluğu, eşim ve üç çocuğumun beklentileri sebebiyle annemi görme fırsatım pek olamıyordu. O akşam annemi yemeğe ve ardından sinemaya davet ettim. Endişelendi ve hemen...
Asr-ı saadette mü’minlerin eşi benzeri olmayan ibadetlerinden biriydi oruç. Savaşlara katılan cesur kahramanlar kuvvetli olmak için nafile oruçları tutmuyorlardı fakat cihada çıkmak...
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) kurbanı nasıl keserdi? Kurban keserken nelere dikkat ederdi? İşte sünnete uygun, Efendimiz’in hadisleriyle en güzel kurban kesme şekli…Kurban keserken çok...
Müʼmin, bu cihânın fânî, âhiretinse ebedî olduğunun şuuru içinde, zaman sermâyesini en güzel şekilde değerlendirmelidir.Dünyanın çalışıp çabalanacak bir tarla hükmünde...
Yaratılmış her varlık, Yaratan’ından bir nişan taşır. Gören gözlere, hisli yüreklere, derûnundaki ilâhî mühürleri sergiler.Kur’ân-ı Kerîm’in ilk nâzil olan...

SOSYAL MEDYA

ANKET

Teog yerine gelen yeni sistem sizce iyi mi?

Sonuç
Video Haber