Dini Hikayeler

Hazret-i Yûsuf -aleyhisselâm-, aynı zindanı paylaştığı iki gence tevhîd akîdesini tebliğ etmek istedi. Onların rüyâlarını tâbir etmeden evvel, kendisinin hak din üzere...
Yûsuf -aleyhisselâm-, Melik hakîkate iyice vâkıf olmadan, mes’elenin aslı iyice anlaşılmadan ve haksız yere hapse atıldığı herkesçe kabûl edilmeden evvel zindandan çıkmak istemedi....
Yıllarca zindanlarda kalan Hazret-i Yûsuf -aleyhisselâm-,  tamâmen suçsuz olduğunu ispatlayıp halkın töhmetinden kurtulsa da, yine de nefsin hîlesinden Cenâb-ı Hakk’a sığındı....
Züleyhâ, Yûsuf’a olan aşkından dolayı gözleri kurumuş ve bedeni çökmüştü. İhtiyar bir kadından farksızdı. Elindeki her şeyini dağıtmış ve hiçbir şeyi kalmamıştı.Nihâyet...
Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) 104 maddede günlük hayatta yaptığı sünnetler…1- Teheccüd namazı, sünnet-i müekkededir. Allah Rasûlü (s.a.v) hayatları boyunca bu namazı devamlı...
Ramazân-ı Şerîfʼten sonra, kendimizi güzelce bir muhâsebe edip hâlimizi gözden geçirmeliyiz.Düşünmeliyiz ki:Ömür takvimimizden bir Ramazân-ı Şerîf daha geldi geçti. Bu mübârek...
Hazret-i İbrâhîm, inkârcılara gelecek olan umûmî felâket ve gazaba Lût -aleyhisselâm- ile O’na inananların da uğrayacaklarından korkuyor, bu sebeple azâbın kaldırılması için...
İç sıkıntısının mühim sebeblerinden biri dünyaya aşırı derecede muhabbet beslemek, dünya için sevinmek ve dünya için üzülmektir. Boş, lüzumsuz şeylere sevinmek de kalbi sıkar...
İç sıkıntısının mühim sebeblerinden biri dünyaya aşırı derecede muhabbet beslemek, dünya için sevinmek ve dünya için üzülmektir. Boş, lüzumsuz şeylere sevinmek de kalbi sıkar...
Londra’daki camii’ye yeni bir imam gönderilmiş. İmam şehre gitmek için hep aynı otobüse biniyor ve çoğu zaman da aynı söföre rastlıyormuş.Bir gün, bilet alırken şoför...
Eski zamanın birinde bir adam vardı. Adamın eşi çok rahatsızlanmıştı. Bir an önce köye bir doktor getirmesi ge- rekiyordu. Köy ile kasabanın arası epey uzaktı. Yürüyerek bir günden...
Sa’lebe bin Abdurrahman adında genç bir Sahabe vardı. Bir gün yolda giderken, bir evin açık kapısından içeri baktığında, bir kadının yıkandığını gördü. Sonra çok pişman oldu....
Ölen her insan neden pişmanlık duyar?Resûl-i Ekrem biz ümmetini îkaz sadedinde:“–Ölüp de pişmanlık duymayacak hiç kimse yoktur.” buyurmuştur.“–O pişmanlık nedir yâ...
Müminin ölümü nasıl olur? Salih bir zata ölüm geldiği vakit Azrail (a.s) onunla nasıl konuşur? Ölümü nasıl gerçekleşir? İnsanın en büyük temennisi onu İslam üzere dünyaya...
Bataklığa saplanıp kalmış bir adam… Bir kuş, ağzında bir şeyler getirerek adamı doyurmaya çalışıyor. Her şey bu sahneyi görmekle başladı, İbrahim bin Edhem Hazretleri’nin...
 Birisi Hz. Ali’ye geldi ve“O kadar dertliyim ki sıkıntıdan ölüyorum.” dedi.Hz. Ali; “İki soru soracağım, cevabını verip dermanını bulacaksın. dedi.Adam; “Sor Ya Ali dedi.Hz....
İbrahim aleyhisselam, ölüm meleğine sual etti ki:- Ey ölüm meleği, eceli gelen insanların bir kısmı doğuda, bir kısmı batıda olsa, yahut kuzeyde ve güneyde aynı anda zelzele olup...
_Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: " Her kim cuma gecesi Duhan Suresini, ona inanarak ve onun doğru olduğunu kabul ederek okursa, sabaha bağışlanmış olarak ulaşır "...
Abdest almak,Tahmin edildiğinden çok daha fazla hikmetlerle doludur,Ve yıkanmanın da ötesinde bir sağlık esrarı taşımaktadır.”“Abdest almanın taşıdığı bu esrar nedir?Bırakalım...
Bir gün peygamber Efendimiz vefât eden sahâbîsini defnetmek üzere ashâbıyla birlikte kabristana gitmişti. Onlara kabir azâbından Allah'a sığınmalarını tavsiye ederek...
Namaz kılarken her gün defalarca okuduğumuz ‘Ettehiyyatü’nün güzelliğini anlayın, üzerinde düşünün. Kalbiniz rahatlayacak. Huzur bulacaksınız.Miraç’ta, Peygamber Efendimizin...
Evlenmek niyetiyle görüşmeye gelmişlerdi.Delikanlı, genç kızı, şöyle bir süzdü ve sessizce düşündü:"Güzel kız fena değil. Ama biraz kendini beğenmiş. Acaba bu hali devam eder mi?...
Cizre'de Bir yıl önce gerçek yaşanmış bir olayFakir kadın ve yaşlı annesi Kırmızı Medrese yolunda ilerlerken kaldırımda kapalı bir poşet bulurlar.Kadın poşetin içine bakar...
İblis, Musa aleyhisselama geldi ve şöyle dedi: “Ey Musa, sen Allah-u Zülcelal’in risâletle seçtiği bir peygambersin. Benim durumum sence mâlum. Dolayısıyla, senin vesilenle Allah’a...
Vakıa suresini düzenlik ve aksatmadan okuyan kişiler fakirlikten kurtulur ve zenginlik ayaklarına kadar gelir.Vakıa suresi okuyan kişiler yaşamları boyunca sorun ve sıkıntı içine...
1) Haklısın!2) Mümkündür!... ... 3) Seni seviyorum!4) Seni çok iyi anlıyorum!5) Eline sağlık!6) Sen bir tanesin!7) Özür dilerim! 8) Senin yerin çok ayrı!9) Hayırlısı olur...

SOSYAL MEDYA

ANKET

Teog yerine gelen yeni sistem sizce iyi mi?

Sonuç
Video Haber