Dini Hikayeler

Bir gün Cebrail (A.S) her zamankinden başka bir saatte Peygamber'imize (S.A.V) gelir. Peygamber'imiz (S.A.V) onu karşılayarak;«Ya Cebrail, niye senin çehreni solgun görüyorum»...
Dâvûd -aleyhisselâm-, Allâh -celle celâlühû-’nun emriyle Beyt-i Makdis’in in-şaatını başlatmış fakat ömrü kifâyet etmemişti. Bunun üzerine Süleymân -aleyhisselâm- cinleri...
Değerli kardeşimiz,Allah Teala’nın rüyada görüleceği konusu, alimler arasında ihtilaflı bir konudur.İmamı Azam Ebu Hanife’nin rüyada Allah’ın görülebileceği, İmam Maturidi...
Allah Resulü (a.s.) şöyle buyurdu:“Kıyamet günü ölüm, alaca bir koç suretindegetirilir. Cennet ile Cehennem arasındadurdurulur.Ey Cennet ahalisi! Sizler bunu tanıyormusunuz?’...
Eşi yedinci çocuğuna hamileydi. 6 kız annesi kadının karnı burnunda, doğumyapması yakındı.Ama onu tedirgin edenbirşey vardı…Doğum zamanı geldi çattı.Kadının dadoğum...
Bir gün Peygamber efendimiz Cebrail aleyhisselama Cehennemi sordu.Cebrail aleyhisselam da uzun uzun Cehennemi anlatti. Peygamber efendimiz anlatilanlara dayanamayip bayildi. Ayildiginda buyurdu...
Vaktiyle bir derviş, nefisle mücadele konusunda epey mefafe kat etmiş.. Meşrebinin usûlünce bundan sonra belki de ya Kalenderî yada melami olacaktır. Yani her türlü süsten, gösterişten...
Günlerden bir gün bir baba ve zengin ailesi oğlunu köye götürdü. Bu yolculuğun tek amacı vardı, insanların ne kadar fakir olabileceklerini oğluna göstermek.Çok fakir bir ailenin...
Cüneyd-i Bağdadi oluşturduğu ilim meclislerinde insanları yetiştiriyor, insanlar da onun sohbetlerine katılıp bilgilerinden istifade ediyordu. Öyle ki Hristiyanlar bile onun sohbet...
Hz. Süleymân -aleyhisselâm- nasıl duada bulundu?Hz. Süleymân -aleyhisselâm-’ın saltanatı, gücü ve kuvveti elinden neden alındı? Hz. Süleymân -aleyhisselâm- nasıl duada bulundu? Hz....
Kur’an sesinin sağlığa faydaları!Amerika’da çalışan Müslüman bir bilim adamının açıkladığı ve sunduğu konuda Kur’an sesinin sağlığa müthiş faydalarını anlatıyor. Peki...
İsa aleyhisselam bir gün deniz kenarından geçerken nurdan yaratılmış bir kuş gördü. İnsan ona baktığı zaman nurunun aydınlığından gözünü açamazdı.Kuş gidip kendini çamura...
Abdestsiz Süt VermedimAhmed-i Bîcân bir gün, Gelibolu’nun en büyük câmisinde vâz veriyordu. Herkes huşû içinde söylenenleri dinliyordu.“Kardeşlerim! İnsanı Rabbinden uzaklaştıran...
Sultan IV. Murat, bir gün yanına lalasını alarak dergâha, Şeyh Hazretlerini ziyarete gitti. Dergâhın kapısına varıp kapıyı çaldıklarında içeriden bir dervişin, “Kimdir?” sualine...
İbrahim Peygamberin Bakara Sûresi’nde geçen sorusunu nasıl yorumlamak gerekir?Bakara Sûresi’nde şöyle buyruluyor:“İbrahim Rabbine: Ey Rabbim! Ölüyü nasıl dirilttiğini bana göster,...
Sevr Mağarasına Sığınan Peygamber Efendimiz ve Mucizesi..Peygamber Efendimiz (sas), hicret edeceği gece gizli bir yerde saklandıktan sonra ertesi gün ıssız bir anda sevgili arkadaşı Ebû...
40 sayısı, çoğunluğu bildiren işlerde asgari en büyük sayıdır. Bir dua çok okumak istenirse, en az 40 kere okunmalıdır.Beş vakit namaz, sünnetleri ile beraber 40 rekattır. Fatiha,...
Padişah, bir gece rüyasında tüm dişlerinin döküldüğünü, yemek bile yiyemez hale geldiğini görür. Sıkıntı içinde uyanır. Vezirini çağırıp sarayın rüya tabircisinin hemen...
OKUYUNCA TÜYLERİNİZ DİKEN DİKEN OLACAKÇocukluğumdan beri darmekanlardan sıkılır ve bu tür yerlerden feryat edercesine uzaklaşırdım. İleri yaşlarda bunun bir hastalık olduğunu...
Yaşım ya onüç ya da ondörttü.  Akrabamızın düğününe gitmiştik hani derler ya “birazdan paralar saçılacak” işte ben de o anı bekliyordum.Sonra zengin bir adam çıktı dolarları...
Adam çalışmak amacı ile çok uzaklara gitmiş ve yıllarca çalışmış. Sonunda memleketine dönme zamanı gelmiş. Bu çalışma sürecinde toplam 3000 akçe biriktirmiş ve evinin yolunu...
Değerli kardeşimiz,Tövbe ettikten sonra affolunmayacak günah yoktur. Ancak günahın affedilip affedilmeyeceğini bilemeyiz. Tövbe ettikten sonra Allah dilerse affeder, dilerse affetmez. Bunun...
Kadının biri, cömert olduğu söylenen yaşlı bir bilgeye gidip:– Bu şehirde benden fakir insan yok!. demiş. Bana biraz yardım eder misiniz?Bilge adam, kadının kucağındaki bebeğin bir...
Borcuna sadık olmayan bir yakını Musa Amca’ya gelerek:– Bana 100 lira ver, şurdan müşterisi hazır olan bir mal alıp 120 liraya satacağım. Sonra sana olan borcumu ödeyip 20 lira kar...
Adamın birisi karısı ile hiç geçinemez. Evde her gün basit şeyler yüzünden tartışma olur. Adam bu tartışmalardan bıkıp artık ayrılmak ister. Bunların münakaşaları yüzünden iki...
“Anneciğim, babacığım affedin beni, size layık bir evlat olamadım” diye ağlayan 65 yaşlarındaki kadını bir mezarın başında ağlarken gördüğümde içim cız etti. Karşısında...

SOSYAL MEDYA

ANKET

Teog yerine gelen yeni sistem sizce iyi mi?

Sonuç
Video Haber