Dini Hikayeler

Bugün yaşadığım bir olaydır. Tüm gerçekliği ile paylaşıyorum:Kızımla okul sonrası parka gittik. Bir çocukla arkadaş oldu salıncakta. Adı Ecrin. O kız tutturdu evdeki Zeynep...
Bir adam çok sigara içiyordu. Sonra bir gün karısını dinledi ve sigarayı bıraktı. Karısı adama sigara içme her gün bir paket sigara parasını bana ver biriktirelim, dedi. Adamın...
Bir gün Peygamber Efendimizin (s.a.v.) yanına, Medineli Müslümanlardan fakir bir adam geldi ve yiyecek bir şeyler istedi.Efendimiz ona:Senin evinde hiç eşya yok mu? diye sordu.Adam:Var dedi....
Sürekli abdestli olmanın faydası nedir, sevabı var mıdır?Abdestin faziletiyle ilgili hadisler ve hadislerin açıklaması…1- Ebû Hüreyre’den (r.a) rivâyet edildiğine göre Resûlullah...
Fahreddîn-i Râzî Herat ve civarında bozuk inançları yaymakla meşgul olanlarla mücâdele ediyor, Müslümanlar'ı bunların tehlikelerine karşı korumaya çalışıyordu.  Üç yüz...
Dindar ve salih bir adam bir gün avlanmaya çıkar. Bir de bakar ki korku içinde kıvranan bir yılan görür. Yılan kendisine: - "Ey adam, peşimdeki beni öldürcek olan düşmanımdan beni...
Vaktiyle evladını terbiye edemeyen bir ana cezasını dilini kaybetmekle çeker.Üç beş yaşına gelen bir çocuk komşusunun yumurtasını çalıp annesine getirir.Haram helal bilmeyen cahil ana...
II. Bâyezid Han zamanında, Edirne Bâyezid Külliyesi’nin aşçılarından biridir. Arkadaşları hoşaf, kebap, sebze, bakliyat pişirir. Ama onun ihtisası pilavdır. Mübarek işe girişti...
Bir kâfilede bulunan insanlar, Ebü’l-Hasan Harkânî hazretlerinin huzûruna gelip;-Yollar korkuludur. Bize bir duâ öğretiniz, diye istirhâm edince; buyurdu ki:- O zaman, Ebü’l-Hasan’ı...
Gencin biri Kâbe’de hep, Ey doğruların yardımcısı olan Allah’ım, ey haramdan sakınanların yardımcısı olan Allah’ım, sana hamdü sena ederim diye dua eder. Bu durum herkesin...
Bir adam, yürürken arkasından bir aslanın koştuğunu görür. Hızla kaçarken tam önünde bir kuyu görür ve hızla kuyuya iner. İpe sarılıp kuyuya inerken alt tarafta büyük bir yılan...
Hz. İsa (a.s) bir ağacın altında dua eden birini gördü. Dikkatlice baktığında adamın yürüyemeyen bir kötürüm olduğunu anladı. Aynı zamanda iki gözü de görmüyordu. Vücudunda ise...
Salihlerden bir adam anlatiyor : -Bir demirci gördüm, kızgın demiri eliyle tutuyor hiç bir şey olmuyordu... Hayret ile kendisine bunun sebebini sorunca şöyle konuştu:-Civar mahallede bir...
Malik bin Sa'saa radıyallahu anh Peygamber aleyhisselâmıh şöyle buyurduklarını anlatıyor:.Ben Kâbe-i Muazama'da iki kişinin arasında uyku ile uyanıklık arasında yatmakta iken,...
Yaşlı çoban sürüsünü otlatmak için yaylaya çıktığında tepeye yakın bir elma ağacının altında dinlenir ve eğer mevsimiyse, onunla konuşarak:"Hadi bakalım evladım, derdi. Bu...
Adamın biri her zaman yaptığı gibi saç ve sakal traşı olmak için berbere gitti. Onunla ilgilenen berberle güzel bir sohbete başladılar.Değişik konular üzerinde konuştular. Birden Allah...
Fakirin biri, bir ağaç dibinde gölgelenmekte olan Hz. Ali (r.a.)’ye gelir, ihtiyaçlarını arz eder:– Çoluk çocuk sıkıntı içindeyim, ne olur bana biraz yardımda bulunun, der.Hz. Ali...
Allah-u Zülcelâl, Kur’an-ı Kerim’de birçok ayet-i kerimede bazı kullarını sevdiğini bildirmiştir. Bir ayet-i kerime de şöyle buyurmuştur: “… Allah onları sever, onlar Allah’ı...
Saliha bir kadının, münafık ve cahil bir kocası vardı. Bu kadın “Bismillahirrahmanirrahim” diye besmele çekmeden hiçbir işine başlamazdı. Münafık kocası, onun bu haline çok...
Emevi halifelerinden Ömer bin Abdülaziz dünyadan el-etek çekerek kendini Allah'a ibadete adamış üstün devlet adamlarından biridir. Tarih sayfaları arasında gezinirken görmekteyiz ki,...
Yalova'da bir imâm vardı ki, Yahyâ Efendiyi büyük bilir ve çok severdi. Zaman zaman ziyâretine gelirdi. Bu imâmın çoluk çocuğu kalabalık olup, maddî sıkıntı içindeydi. Fakat o...
Gavs-ül-Memdûh hazretleri, bir gün dergâhın önünde otururken Abdürrahîm Efendiyi huzûr-ı şerîflerine çağırdı. Şam'a gidip gitmediğini sordu.O da;"Gitmedim efendim" deyince;"Şu...
Bir hükümdarın oğlu attan düşmüş ve boyun kemikleri birbirine girmişti. Öyle ki, boynu, fil boynu gibi gövdesine batmıştı. Başını çevirebilmek için bütün gövdesini...
Azrail canını almaya geldiğinde Hz.İbrahim, canını kolay teslim etmez. Azrail'e:- Yürü git, Sultana arzet, halilinden can istemesin artık, der.Yüce Allah buyurur ki:"Eğer...
Biri, Resul-i Ekrem (s.a.v)'ın huzuruna geldi ve:- Bana eziyet ederek huzurumu bozuyor' diye komşusunu şikayet etti.Resul-i Ekrem (s.a.v):- Tahammül et ve komşunun gürültü...
Büyüklerden Hatemül Asam hazretleri, bir yolculuğa çıkacaktı. Ailesine:— Ben sefere çıkacağım… Sana ne kadar yiyecek bırakayım, dedi. Hanımı da hakiki mütevekkillerdendi....

SOSYAL MEDYA

ANKET

Teog yerine gelen yeni sistem sizce iyi mi?

Sonuç
Video Haber