Dini Hikayeler

Hz. Cabir r.a.’dan gelen bir rivayete göre, Rasulullah s.a.v. bir zaman yiyecek bir şey bulamadığından birkaç gün aç kalmış, bu durum kendisine pek zor gelmişti. Bir yiyecek bulma...
Bir hükümdarın oğlu attan düşmüş ve boyun kemikleri birbirine girmişti. Öyle ki, boynu, fil boynu gibi gövdesine batmıştı. Başını çevirebilmek için bütün gövdesini...
Dört mezhep fıkhıyla ilgili iki ciltlik “el-İfsâh” adlı kıymetli eserin de müellifi olan Abbasî vezirlerinden ve alimlerinden İbn Hübeyre (ö.560/1165), vezirliğe yükseliş...
Akşama Kadar YaşamakMekke...Yaşlı bir adam ve genç bir delikanlı bir köşede oturup konuşmaktalar..Önlerinde iyi giyimli bir adam belirir.Genç olanın önüne bir kese altın koyar. Genç:...
Bir vakit, israiloğullarını ard arda birkaç yıl kıtlık basmıştı. Bu öylesine görülmedik bir kıtlıktı ki çoğu aileler bir kuru ekmeğe bile hasret çekiyorlardı. işte o sıralarda...
İki yatak ve hayat ile ölüm arasındaki çizgide yaşamdan yana kalmaya çalışan iki kalp hastası… Yataklardan biri pencere önünde, diğeri duvar dibinde… Pencere kenarındaki sabahtan...
Gencin birisi Kabe’de sürekli,– “Ey doğruların yardımcısı olan Allah’ım, Ey haramdan sakınanların yardımcısı olan Allah’ım, sana hamdü sena ederim,” diye dua ederdi.Bu durum...
Bir gün Emîr-ül mü’minîn Hz.Ömer (r.a) dervişlere bahşîş verdi, mal ihsân etdi. Bir kişi bir oğlan çocuğu ile geldi. Ömer (r.a) buyurdu;-Sübhânallah! Bu çocuğun sana benzediği...
Şeytan İnsana Ne Zaman Galip Gelir?“Musa aleyhisselam topluluklardan birinde oturuyordu. Yanına iblis geldi. Başında renkli bir kavuk vardı. Musa aleyhisselamın yanına gelince kavuğunu...
Yapılan İyilik Konuşulmamalıdır (İBRETLİK BİR KISSA MUTLAKA OKUYALIM)Vaktiyle bulunduğu küçük yerde geçim sıkıntısı çeken dürüst ve temiz bir genç bir adam, bir gün memleketine...
Hz. Ali’nin Allah’a inanmayan bir komşusu vardı. Komşusu Hz. Ali’yi Allah’a inandığı için küçümsemeye çalışırdı.Günlerden bir gün, komşusu Hz. Ali’yi durdurdu:-Ey Ali! Sen...
Hayırlısını Ver  Allah 'ım  (MUTLAKA OKUYALIM)Fatma hanım, sırtına ekin destesini aldı ve düşünceyle ilerlemeye başladı.Birden kayınvâlidesinin sesiyle kendine geldi:"-Kız...
Hepimiz biliyoruz ki, ilk insan olan Adem Aleyhisselam topraktan yaratılmıştır. Adem babamız yaratılmadan önce, Hz. Allah (c.c.) Cebrail Aleyhisselam’ı göndererek dünyadan toprak...
Sehl bin Sa’d şöyle anlatmıştır: “Hz. Peygamber sallallahu aleyhi vesellem, Hayber gününde: “And olsun, ben şu bayrağı yarın bir kişiye vereceğim ki Allah onun eliyle Hayber’i...
Yahyâ Efendi bir zaman sevdiklerinden birkaçıyla yolculuğa çıkmıştı. Bir yerde durdular. Talebelerinden birini çağırıp;“Burada bir değirmen var. Oraya gidip tâze yumurta alalım....
Hz. Yusuf, Yakup Peygamber’in on iki oğlundan en küçüğünün (Bünyamin) bir büyüğüdür. Yusuf, İsrailoğullarını meydana getiren on iki boydan birinin başıdır....
Kur’an ayetlerinde Allah’ın kullarıyla konuştuğunu doğrudan açıklayan ve bildiren bir ayet bilmiyoruz. Ancak Kur’an okuyan ve dinleyen her mümin Allah’ın kelamını konuştuğu ve...
Kur’ân-ı Kerîm’de en çok duâsı nakledilen peygamber İbrâhîm -aleyhisselâm-’dır. Onun her vesîleyle Yüce Rabbine gönülden niyâz ettiği görülmektedir.Kur’ân-ı Kerîm’de,...
İbadetleri yapmamızın sebebi, Allah'ın emri olduğu içindir. Bazıları "Allah her günahı affeder, kul hakkı ile şirk hariç, biz namaz kılmasak da Allah affeder." diyerek ibadetllere...
Deve almak isteyenlerden birisi de, müşriklerin büyüklerinden Ebücehil'di. Develerden birisini beğenip aldı ve parasını getireceğini söyledi. Deveyi alıp götürdü ama parasını bir...
Peygamberimizin Üzüm Yemesi… (MUTLAKA OKUYALIM)Bir gün alemlerin sultanı Hz. Muhammed (s.a.v) üzüm yiyordu. Yanında oturan ashabının dikkatini bir şey çeker. Peygamber Efendimiz;...
Kavurucu çölün ortasında üç genç yorgun argın ilerliyorlardı. Bu gençler, Peygamber efendimizin torunları Hasan, Hüseyin ile amcalarının oğlu Abdullah idi. Mekke’den Medine’ye...
Bir gün ölüm meleği adamın karşısına çıktı ve ;– Bugün, senin son günün. dedi.Adam “Ama ben hazır değilim” dedi Ölüm meleği ”Bugünkü listemde, senin ismin ilk...
ALLAH dostlarından biri bir gün namaz kılarken son oturuşta "Ettehiyyatü"yü okuduktan sonra salavatları okumayı unutur. O gece bir rüya görür. Rüyasında Peygamberimiz...
Bir adam, karısı ve yaşlı babası. Kadın kayınpederini istememekte, huysuzluk etmekte, evin huzurunu bozmaktadır.Bir gün kocasına:– Bey… bey.. Bezdim bezdim. Bir gün göremedim....
Bir gün yaralı bir kuş Hz. Süleyman'a kanadını bir dervişin kırdığını söylemiş.Hz. Süleyman, dervişi hemen huzuruna çağırtmış ve ona sormuş:“Bu kuş senden şikâyetçi,...

SOSYAL MEDYA

ANKET

Teog yerine gelen yeni sistem sizce iyi mi?

Sonuç
Video Haber