Dini Hikayeler

brahim Peygamber misafirsiz yemek yemezmiş…Her gün ya evine gelen misafirle sofraya oturur, yahut da çı­kıp yollarda misafir bulur, getirip onlarla karnını doyururmuş.Bir gün yine yol...
Deve almak isteyenlerden birisi de, müşriklerin büyüklerinden Ebücehil'di. Develerden birisini beğenip aldı ve parasını getireceğini söyledi. Deveyi alıp götürdü ama parasını bir...
Anlatıldığına göre, Harem-i Şerif’in âbidlerinden birine bir adam her akşam iki tabak yemek getiriyor, o da iftar ediyor ve ertesi günde oruç tutuyormuş. Bu muhterem âbid Allah Azze ve...
İşimin yoğunluğu, eşim ve üç çocuğumun beklentileri sebebiyle annemi görme fırsatım pek olamıyordu. O akşam annemi yemeğe ve ardından sinemaya davet ettim. Endişelendi ve hemen...
Asr-ı saadette mü’minlerin eşi benzeri olmayan ibadetlerinden biriydi oruç. Savaşlara katılan cesur kahramanlar kuvvetli olmak için nafile oruçları tutmuyorlardı fakat cihada çıkmak...
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) kurbanı nasıl keserdi? Kurban keserken nelere dikkat ederdi? İşte sünnete uygun, Efendimiz’in hadisleriyle en güzel kurban kesme şekli…Kurban keserken çok...
Müʼmin, bu cihânın fânî, âhiretinse ebedî olduğunun şuuru içinde, zaman sermâyesini en güzel şekilde değerlendirmelidir.Dünyanın çalışıp çabalanacak bir tarla hükmünde...
Yaratılmış her varlık, Yaratan’ından bir nişan taşır. Gören gözlere, hisli yüreklere, derûnundaki ilâhî mühürleri sergiler.Kur’ân-ı Kerîm’in ilk nâzil olan...
Hazret-i Yûsuf -aleyhisselâm-, aynı zindanı paylaştığı iki gence tevhîd akîdesini tebliğ etmek istedi. Onların rüyâlarını tâbir etmeden evvel, kendisinin hak din üzere...
Yûsuf -aleyhisselâm-, Melik hakîkate iyice vâkıf olmadan, mes’elenin aslı iyice anlaşılmadan ve haksız yere hapse atıldığı herkesçe kabûl edilmeden evvel zindandan çıkmak istemedi....
Yıllarca zindanlarda kalan Hazret-i Yûsuf -aleyhisselâm-,  tamâmen suçsuz olduğunu ispatlayıp halkın töhmetinden kurtulsa da, yine de nefsin hîlesinden Cenâb-ı Hakk’a sığındı....
Züleyhâ, Yûsuf’a olan aşkından dolayı gözleri kurumuş ve bedeni çökmüştü. İhtiyar bir kadından farksızdı. Elindeki her şeyini dağıtmış ve hiçbir şeyi kalmamıştı.Nihâyet...
Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) 104 maddede günlük hayatta yaptığı sünnetler…1- Teheccüd namazı, sünnet-i müekkededir. Allah Rasûlü (s.a.v) hayatları boyunca bu namazı devamlı...
Ramazân-ı Şerîfʼten sonra, kendimizi güzelce bir muhâsebe edip hâlimizi gözden geçirmeliyiz.Düşünmeliyiz ki:Ömür takvimimizden bir Ramazân-ı Şerîf daha geldi geçti. Bu mübârek...
Hazret-i İbrâhîm, inkârcılara gelecek olan umûmî felâket ve gazaba Lût -aleyhisselâm- ile O’na inananların da uğrayacaklarından korkuyor, bu sebeple azâbın kaldırılması için...
İç sıkıntısının mühim sebeblerinden biri dünyaya aşırı derecede muhabbet beslemek, dünya için sevinmek ve dünya için üzülmektir. Boş, lüzumsuz şeylere sevinmek de kalbi sıkar...
İç sıkıntısının mühim sebeblerinden biri dünyaya aşırı derecede muhabbet beslemek, dünya için sevinmek ve dünya için üzülmektir. Boş, lüzumsuz şeylere sevinmek de kalbi sıkar...
Londra’daki camii’ye yeni bir imam gönderilmiş. İmam şehre gitmek için hep aynı otobüse biniyor ve çoğu zaman da aynı söföre rastlıyormuş.Bir gün, bilet alırken şoför...
Eski zamanın birinde bir adam vardı. Adamın eşi çok rahatsızlanmıştı. Bir an önce köye bir doktor getirmesi ge- rekiyordu. Köy ile kasabanın arası epey uzaktı. Yürüyerek bir günden...
Sa’lebe bin Abdurrahman adında genç bir Sahabe vardı. Bir gün yolda giderken, bir evin açık kapısından içeri baktığında, bir kadının yıkandığını gördü. Sonra çok pişman oldu....
Ölen her insan neden pişmanlık duyar?Resûl-i Ekrem biz ümmetini îkaz sadedinde:“–Ölüp de pişmanlık duymayacak hiç kimse yoktur.” buyurmuştur.“–O pişmanlık nedir yâ...
Müminin ölümü nasıl olur? Salih bir zata ölüm geldiği vakit Azrail (a.s) onunla nasıl konuşur? Ölümü nasıl gerçekleşir? İnsanın en büyük temennisi onu İslam üzere dünyaya...
Bataklığa saplanıp kalmış bir adam… Bir kuş, ağzında bir şeyler getirerek adamı doyurmaya çalışıyor. Her şey bu sahneyi görmekle başladı, İbrahim bin Edhem Hazretleri’nin...
 Birisi Hz. Ali’ye geldi ve“O kadar dertliyim ki sıkıntıdan ölüyorum.” dedi.Hz. Ali; “İki soru soracağım, cevabını verip dermanını bulacaksın. dedi.Adam; “Sor Ya Ali dedi.Hz....
İbrahim aleyhisselam, ölüm meleğine sual etti ki:- Ey ölüm meleği, eceli gelen insanların bir kısmı doğuda, bir kısmı batıda olsa, yahut kuzeyde ve güneyde aynı anda zelzele olup...
_Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: " Her kim cuma gecesi Duhan Suresini, ona inanarak ve onun doğru olduğunu kabul ederek okursa, sabaha bağışlanmış olarak ulaşır "...

SOSYAL MEDYA

ANKET

Teog yerine gelen yeni sistem sizce iyi mi?

Sonuç
Video Haber