Dini Hikayeler

Ömer bin Abdülazîz -rahmetullâhi aleyh- der ki:“Haramlar bir ateştir. Ona ancak (kalbi) ölüler uzanır. Eğer el uzatanlar diri olsalardı, o ateşin acısını...
Yusuf’un devesiYusuf, Diyarbakır’da zengin bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmişti. Babası o mahallenin ağası olarak bilinir, herkesin yardımına koşmak için elinden geleni...
Resûlüllah (s.a.v.) Efendimiz buyuruyorlar ki:‘Binekli olan, yaya yürüyene selâm verir. Bir topluluktan birisi selâm verince, diğerlerine de kâfi gelir.’Selâm vermek sünnet, almak ise...
Resül-i Ekrem (s.a.a) her zamanki gibi meclisinde oturmuş ve dostları da etrafında halka şeklinde, onu bir yüzük taşı gibi ortaya almışlardı. Bu arada eski elbiseli fakir bir müslüman...
Hz. Süleyman’ın sarayına kuşluk vakti saf bir adam telaşla girer. Nöbetçilere, hayati bir mesele için Hz. Süleyman’la görüşeceğini söyler ve hemen huzura alınır. Hz. Süleyman...
Rasûlüllah (S.A.V.) Hazretleri, bir gün minberin birinci basamağına çıktıkları zaman «Amin»,ikinci basamağına çıktıkları zaman «Amin»ve üçüncü basamağına çıktıkları zaman...
Hz. Peygamber (s.a.v) şöyle buyurmuştur:-“Allah-u Teala kıyamet gününde ümmetimden bir kimseyi çağırır da halkın arasından hesap başına çıkarır, önünde doksan dokuz defter yani...
Musa aleyhisselam zamanında bir kişi vefat etti. Zahiren fasık, günahkâr bir kişiydi.İnsanlar onu yıkamadan, kefenlemeden, üzerine namaz kılmadan, elleriyle de değil, ayaklarıyla...
Mekke-i Mükerreme’de paramı kaybetmiştim. Para bekliyordum, lâkin henüz gelmemişti. Mâlum, haccın bir rüknü olarak belli bir vakitte saçını sakalını kısaltman icap eder.Bir berbere...
Server-i Kâinat zaman zaman şanlı ashabını toplar, tadına doyulmaz sohbetler yapardı.Medine’nin nurlu gençlerinden Nevfel (Radıyallahu anh) bunları hiç kaçırmaz, adeta kaydeder,...
Eyyub (a.s.) Suriye dolaylarında halkı Allah yoluna çağırmış ve bu arada başına birçok belâlar gelmesine rağmen hepsine gönül rahatlığı ile katlanarak üstün bir sabır örneği...
İki kardeş vardı. Her gece, sırayla annelerinin hizmetiyle uğraşır, biri ibadet ederken diğeri annelerine hizmet ederdi. Bir akşam, Allah-u Teala’ya ibadet eden kardeş, yaptığı ibadet...
Hz. Peygamber sallallahu aleyhi vesellem bir gün sahabelere şöyle anlatmıştır:Az Önce Cebrail yanımdan ayrıldı ve bana şöyle dedi:“Ya Muhammed, seni hak Peygamber olarak gönderen...
Adamın biri parasını sakladığı yeri unutmuştu. Ne kadar düşündü ise günlerce aramasına rağmen parayı sakladığı yeri bir türlü hatırlayamıyordu. Benim bu derdime bir çare...
Ammar oğlu Mansur bir gün kalabalık bir mü'min topluluğuna yakıcı ve tesirli sözlerle vaaz ediyor, onları aydınlık Allah yolunda mücadele edip son nefeslerine kadar kalmaya davet...
Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: (İçki içmek büyük günahtır, içki içen namaz kılmamalı) deniyor. Bu yanlıştır. Namaz ayrı içki ayrıdır. Çok büyük günahlar işlense de, namazı...
Gavs-ül-Memdûh hazretleri, bir gün dergâhın önünde otururken Abdürrahîm Efendiyi huzûr-ı şerîflerine çağırdı. Şam'a gidip gitmediğini sordu. O da; "Gitmedim efendim"...
Vakti zamanında Allah erenlerinden birinin bir gün oğlu vefat eder. Daha o gece rüyasında oğlunu Cehennemde azap çekerken bitmiş tükenmiş bir halde gören ermiş, derin bir üzüntüye...
Devr-i Saadet'te bir Yahûdi, bir Müslüman'a iftira ederek Peygamberimiz'e şikâyette bulundu:-Bu adam benim devemi çaldı. Bu deve benimdir, işte şahidlerim, diyerek iki de...
Malik bin Dinar bir yıl hacca gitti. Haccını tamamladığı gece rüyasında şöyle bir ses işitti: “Ey Malik! Hacca gidenlerden Muhammed oğlu Abdurrahman affedilmedi.”Malik bin Dinar...
Musa aleyhisselâmın eceli yaklaşmıştı. Ey Musa, çoluk çocuğuna vedâ et emri geldi.Musa aleyhisselâm, emre uyarak, çoluk çocuğuna vedâ eyledi. Küçük bir çocuğu vardı. Onu...
Mekke’nin fethinden sonra, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi vesellem, Hz. Hamza’nın katili Vahşi bin Harb’e haber göndererek, onu İslam’a davet etti. Vahşi, Hz. Peygamber sallallahu...
Veremli bir hasta çocuğu, doktora götürüyorlar. Tahlilden sonra veremin dördüncü devresi görülüyor. Babasına “Amca bunu köyüne götür döşeğinde rahatça ölsün” diyorlar.Köye...
“Musa(as) dedi ki:– Ey Rabbim! Ben Tevrat sahifelerinde bir ümmete işaret edildiğini görüyorum. Bunlar şefaatçi olup şefaatleri makbul görülüyor. Bunları benim ümmetim eyle! Allah-u...
Ülkenin Padişahı bir gün tebdil-i kıyafet dolaşmaya çıkmıştı. Nehrin kenarında balık tutan yoksul bir balıkçıya rastladı. Adam son derece nasipsiz ve üzgündü. Sabahtan beri...
Hz.Ali anlatıyor:“Bir ara Cebrail aleyhisselam, Rasûlullah’a (s.a.v.) gelmiş. Onlar henüz birlikte iken Ebu Zerr (r.a.) çıkagelmiş.Cebrail aleyhisselam onu görünce;– “Ebu Zerr”...

SOSYAL MEDYA

ANKET

Teog yerine gelen yeni sistem sizce iyi mi?

Sonuç
Video Haber