Kısmet ve Baht Açıklığı İçin Dua

Kısmet ve Baht Açıklığı İçin Dua

  • 28.03.2018 20:59:10
No icon

Günde 21 defa okumaya devam eden kimselerin her türlü kısmeti ve bahtı açılır Allah’ın izni ile.

“Yâ Allame’l guyub,yâ Gaffare’z zunub,Yâ Settare’l u’yub,Yâ Kâşife’l kurub,Yâ Mukallibe’l kulub,Yâ Munevvire’l kulub,ya Enise’l kulub,Yâ Müferrice’l humum,Yâ Muneffise’l gumum.Subhaneke la ilâhe illa ente hallisna mine’nnar.”

Kaynak:Büyük dualar(Mecmuatul-ahzab)