Öğretmenlere Hem Zorunlu Hem de Ücretsiz Görevlendirme

Bir ilçe milli eğitim müdürlüğünün öğretmenlere verilecek görevlerle ilgili olarak okul müdürlerine gönderdiği yazı ile İYEP kapsamında görev alacak olan öğretmenlerin görevlendirmelerinde gönüllü bulunamaması durumunda zorunlu görevlendirme yapılması tal

  • 23.02.2018 9:40:21
No icon

Değerli Müdürlerim;

İYEP gruplarında görev alacak öğretmenlerin görevlendirilmesinde, gönüllülük esastır ve öncelikle kendi sınıflarında eğitim gören öğrencilerin çokluğuna göre görevlendirme yapılmasını gerekmektedir. Öğretmen, gönüllü olmaz ise diger bir sınıf öğretmenine verilmesi, yine de yeterli ihtiyacın karşılanmaması durumunda öğretmenlere tebliğ edilerek İYEP gruplarında ders verilmesinin beyan edilecek mazeret haricinde görevlendirmelerin yapılması gerekmektedir.

30 saat derse giren bir sınıf öğretmeni bir İYEP grubunda en fazla 10 saat İYEP dersine girebilir. İYEP grubuna katılacak öğretmenin belirlenmesinde son karar İYEP okul komisyonuna aittir.

NOT: İYEP kapsamında herhangi bir ücret ödenmeyecektir.