YÖK'ten norm kadroda, asgari kadro sayısı kararı

YÖK'ten norm kadroda, asgari kadro sayısı kararı

  • 16.01.2019 15:37:20
No icon

Yükseköğretim Kurulu, norm kadro yönetmeliğinde servis dersi veren birimler ile enstitülerde anabilim dallarının asgari kadro sayılarını belirledi.

ükseköğretim Genel Kurulu tarafından alınan kararda;

1- Servis dersi veren birimlerde (Eğitim Fakültelerinde Eğitim Programları ve Öğretim ABD, Eğitim Yönetimi ABD, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme ABD, Eğitim Psikolojisi, Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri ABD, Hayat Boyu ve Öğrenme Yetişkin Eğitimi, Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan Mühendislik Bilimleri, Güzel Sanatlar Fakültesinde yer alan Temel Sanat Bilimleri vb.)

2- Enstitülerde yer alan disiplinlerarası anabilim dallarında, (Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde kurulan disiplinlerarası Girişimcilik Anabilim Dalı vb.)

ASGARİ KADRO SAYISI 3 OLARAK BELİRLENMİŞTİR.Bu birimler, norm kadro sayılarını 6'ye göre planlayacak olup, araştırma üniversitelerinde ise bu sayı 12 olarak dikkate alınacatır.


Yorumlar