Dua ederken bunlara dikkat etmelisiniz!

Dua ederken bunlara dikkat ederseniz

  • 24.03.2018 23:06:26
No icon

Kur’an-ı Kerim’de dua nasıldır?
Peygamber efendimiz dua ederken neler isterdi ve nelere dikkat ederdi?
Duanın tesiri nedir, konuları nelerdir, adabı nasıl olmalı?

Cevap:
Değerli kardeşimiz,

Kuran-ı Kerîm’de yirmi yerde geçen dua kelimesiyle birlikte bazı ayetlerde da‘vâ ve da‘vet kelimeleri de aynı anlamda kullanılmıştır; ayrıca pek çok ayette dua kökünden fiiller yer almıştır.

Bu ayetlerde dua ve türevleri;
– Allah’a yakarma,
– istek ve ihtiyaçlarını arzederek O’nun lutfunu dileme, çağırma, seslenme, davet etme, ibadet etme, yardıma çağırma, bir durumu arzetme,
– Allah’ın birliğini tanıma, isnat ve iddia etme anlamlarında kullanılmıştır (bk. M. F. Abülbâkī, Mucem, “dav” md.)