Cuma Namazı Hakkında Bilinmeyenler

Cuma Namazı Hakkında Bilinmeyenler

  • 10.05.2018 14:15:40
No icon

Cuma vakti hatip hutbedeyken mescide giren kimse, Hanefî ve Malikî mezhebine göre, tahiyyetü’l-mescid namazını dahi kılamaz, Şafii ve Hanbeli mezhebine göre, hafif bir şekilde iki rekat tahiyyetü’l-mescid namazını kılabilir.

Bu nedenle Hanefi ve Malikilere göre, imam hutbeye çıktıktan sonra namaza durulmaz. Bir kimse Cuma namazı için camiye girdiğinde imam hutbede ise önce hutbeyi dinler, kılamadığı cuma namazının ilk sünnetini ise cuma namazının farzından hemen sonra veya son sünnetinden sonra kılar.

Hutbe okunurken cemâat başka bir şeyle meşgul olmayıp yalnız hutbeyi dinleyecektir. Hutbe anında söz söylemek veya söyleyene sus demek yahut namaz kılmak tahrimen mekruhtur. Hutbede hazır bulunanların iki tarafa bakmaları da mekruhtur (el-Fetâvâ'l Hindiyye, Beyrut, 1400,1,146, 147).

Hatip henüz hutbeye başlamadan cemaatten biri nafile kılmaya başlar da bu esnada hatip hutbeyi okursa, başladığı nafileyi secde ile bağlamamışsa, olduğu yerde keser. Secde ile bağlamışsa iki rek'at olarak kılıp hemen selâm verir. (El-Kınye / Eburrecâ.)

Ancak bazı kimseler o gün sabah namazını kılmamışlar ise bunun kazasını kılmaktadırla

Yorumlar