Akşamleyin Okunacak Duâ

Akşamleyin Okunacak Duâ

  • 26.12.2018 10:14:13
No icon

 Akşama çıktığında üç def'a:

Allah'ın İsm-i celîli sayesinde ne semâda, ne de yeryüzünde hiç bir şey zarar veremez. O her şeyi işiten, her şeyi hakkıyle bilendir" diyen bir kimseye öteki akşama kadar anî bir belâ isâbet etmez.

 

Yorumlar