Hastaların Okuması Gereken Şifa Duası

Hastaların Okuması Gereken Şifa Duası

  • 29.03.2018 8:53:34
No icon

Okunuşu: “Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin tıbbi’l-ku¬lû¬¬bi ve devâihâ ve âfiyeti’l-ebdâni ve şifâihâ ve nûri’l-eb¬sâri ve diyâihâ ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellim.”

Anlamı: Ey Allah’ım ! kalblerin tabîbi ve devası, vucutların şifâsı, gözlerin nûru ve ziyâsı olan Muhammed’e, âline ve ashâbına salât ve selâm eyle.