Hastaya Okunacak Dua 2 Ayet Ve 1 Hadis İle

Hastaya Okunacak Dua 2 Ayet Ve 1 Hadis İle

  • 29.03.2018 9:25:17
No icon

Hastaya okunacak dua 2 ayet ve 1 hadis ile

Hastaya okunacak duanın sözleri ve duanın adabına dair

Hastaya okunacak dua İslam medeniyetinin güzel uygulamalarından biri olup Hz. Muhammed döneminden beri okunmaktadır. Bu kutsi dua hem hastanın şifa bulmasına vesile olur hem de müminler arasındaki sosyal iletişimi ve dayanışmayı güçlendirir. Bu bakımdan dua metnini ve duanın adabını her bilinçli mümin bilmelidir.

Hastaya okunacak dua, Kuran-ı Kerim’in 2 ayeti kerimesi ile Hz. Peygamberin bir kutsi hadisine dayanmaktadır. Duanın sözlerini bize aktaran kişi Buhari’dir. Bu zat, en sahih (gerçek, doğru) hadis aktarıcılarından biridir.

Bu yazımızda hastaya okunacak duanın tesirleri, sözleri ve duanın okunma esasları üzerinde duracağız. Makalemizin hayırlara vesile olmasını temenni ederek maddelerimize geçiyoruz.

Hastaya okunacak dua her tür rahatsızlığın şifasını dilemek üzere okunmaktadır

Bu kutsi dua daha ilk çıktığı dönemden beri hem bedensel hem de ruhsal her tür hastalığa şifa dilemek üzere okunmuştur.

İslam alimleri psikolojik rahatsızlıkları da bedensel hastalıklar nispetinde değerlendirmişler ve bu hususta dua etmişlerdir. Örneğin bu duayı hem felçli bir hasta için hem de depresyona giren bir mümin için okumuşlardır.

Günümüzde modern tıp da artık psikolojik rahatsızlıkları diğer hastalıklar kadar “ciddi”ye almaktadır. İslam medeniyetin yüzyıllarca önce bu tavrı benimsemiş olması da üstünlüğüne işaret kabul edilmelidir.

Yani bu dua, zahiri (görünen, bedensel) ve deruni (içsel, psikolojik) her tür hastalık durumunda okunabilmektedir.

Hz. Muhammed hastalara nasıl dua ederdi?

İslam Peygamberi bir müminin hasta olduğunu duyduğunda mutlaka ziyarete giderdi ve sahabelere de hasta ziyaretinin önemli olduğunu vurgulardı. Ayrıca Hz. Muhammed, hasta olan şahısların Allah katında mertebelerinin yükseldiğini ve “hasta olanın duasının kabul olduğunu” beyan ederdi.

Peygamber efendimiz hasta ziyaretinde içeri girer girmez selam verir ve hastaya yakın bir yere otururdu. Ardından sağ elini hasta olan kişinin ağrıyan yerine bırakarak 3 defa “ Allahummeşefi” der ve her defasında bu hitaptan sonra hasta kişinin adını söylerdi. Örneğin “Allahummeşefi Yusuf, Allahummeşefi Yusuf, Allahummeşefi Yusuf!”şeklinde niyaz ederdi. Bu ifade “Allah’ım Yusuf’a şifa ver!” anlamındadır.

Hz. Muhammed’in bu biçimde dua ettiği kişiler Allah’ın izni ile şifa bulmuşlar ve hastalıktan kurtulmuşlardır. Sahabelerin bu şekilde şifa bulmaları “peygamberlik mucizeleri” olarak kabul edilmiş ve İslam aleminde yüzyıllarca anlatılmıştır.

Hz. Muhammed’in müminlere okumalarını tavsiye ettiği ve Buhari’nin bize aktardığı dua ise şöyledir:

Hastaya okunacak duanın sözleri

Hastaya okunacak dua Besmele ile başlar. Ardından Kuran-ı Kerim’in iki ayeti kerimesi okunur. En nihayetinde Hz. Muhammed’in sözleri ile dua biter.

Okunan Kuran ayetleri (sırasıyla Yunus-57 ve İsra-82) doğrudan şifa bulmak kavramı ile alakalıdır. Hz. Peygamberin ifadeleri ise “hastalığın inşallah günahlara kefaret olacağı” yönündeki yakarış cümlesidir.

Buna göre hastaya okunacak duanın sözleri tam teşekküllü olarak şöyledir:

“Bismillahirrahmanirrahim”

“Ya eyyühen nasü kad caetküm mev'ızatüm mir rabbiküm ve şifaül lima fis suduri ve hüdev ve rahmetül lil mü'minin”

“Ve nünezzilü minel kur'ani ma hüve şifaüv ve rahmetül lil mü'minıne ve la yezıdüz zalimıne illa hasara.”

“ La be’se tahûrun inşallah” (Amin)

Hastaya okunacak olan bu duayı peş peşe 3 defa okumak Hz. Peygamberin sünnetinin gereğidir ve inşallah duanın icabetini artıracaktır.

Hastaya okunacak duanın Türkçe meali

Hastaların şifa bulması maksadıyla okunan duanın sözleri yukarıdaki Arapça ifadelerdir. Ancak merak eden okurlarımız için duanın Türkçe karşılığını da sunuyoruz:

“Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla” (Besmeleyi şerif)

“ Rabbinizden gönüller derdine bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmettir.”(Yunus-57 )

“ Biz de Kur’an’dan öylesini indiririz ki müminler için bir şifa ve bir rahmettir.” (İsra- 82)

“Hastalığınız günahlarınıza kefaret olacaktır inşallah.” (Hz. Muhammed’in hastalar için ifade buyurduğu cümle)

Hasta olan kişinin okuyacağı dua

Hastalık durumlarında hasta olan kişinin okuyacağı bir dua da vardır. Bu dua da Kuran-ı Kerim’in ayetlerinden biri ile okunmaktadır. Sadece tek bir cümleden oluştuğu için kolaylıkla ezberlenebilir. Fakat hasta kişi bu duayı dilerse yazılı olarak da okuyabilir.

Hasta olan müminin okuması gereken dua Şuara suresinin 80. ayeti kerimesidir ve orijinal Arapça lafızları şöyledir:

“Ve iza meridtü fe hüve yeşfin”

Hasta olan kişi gün içinde fırsat buldukça bu duayı tekrar ederse inşallah Allah kendisine dayanma gücü verecek ve hastaya şifa nasip olacaktır.

Ayetin Türkçe meali ise şöyledir:

“Hastalandığım zaman bana O, şifâ verir.” ( Şuara- 80 )

Hastaya okunacak duayı niyaz edenlerin dikkat etmesi gereken önemli hususlar

Bu dua, Kuran ayetlerine dayanan etkili bir duadır ve yüzyıllardır İslam toplumunda en yaygın biçimde okunan niyazdır. Ancak bu dua herhangi bir tılsım, büyü veya başka bir şer güç ile karıştırılmamalıdır. Dua eden kişi duaları kabul eden ve şifa veren tek gücün yüce Allah olduğunu bilerek dua etmelidir.

Hasta yakınlarının sık sık İnşirah suresi ile Rahman surelerini okumaları da inşallah hastanın ağrılarını hafifletecek ve rahmet kapılarının açılmasına vesile olacaktır. Zira Kuran, gerçek anlamda bir şifa kaynağıdır.

Hastanın kendisi ve hasta yakınları temiz bir ortamın, sağlıklı beslenmenin ve moralin şifa bulmada çok etkili unsurlar olduğunu bilerek hareket etmelidir.